O jaké položky si můžete snížit základ daně z příjmů za rok 2022?

24.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplňujete letos daňové přiznání? Nezapomeňte si odečíst úroky z hypoték, dary a příspěvky odborovým organizacím. Ušetřit tak můžete několik tisíc korun, které vám stát na daních vrátí.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 se krátí. Při vyplňování nezapomeňte na uplatnění odpočtů. Díky nim si můžete snížit daňový základ a následně tak zaplatit na daních méně. Přinášíme podrobný souhrn odčitatelných položek, které můžete v letošním daňovém přiznání uplatnit.

Zdroj: Shutterstock

Daňové přiznání a odpočet odčitatelných položek

Standardně se při vyplňování daňového přiznání postupuje následovně. Sečtete své příjmy za rok 2022 a odečtete od nich vaše výdaje. Buď skutečné, nebo paušální. Následně vám vyjde základ daně, ze kterého spočítáte 15% daň z příjmů, kterou následně snížíte ještě o daňové slevy.

Právě základ daně si ale můžete snížit ještě předtím, než z něj spočítáte daň z příjmů a odečtete daňové slevy. Díky snížení pak zaplatíte na daních méně.

Zákon umožňuje snížení základu daně prostřednictvím odčitatelných položek. Jde o nezdanitelné části základu daně. V textu si tyto položky podrobně rozebereme.

Tip: Daně 2023: Formulář k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022

 Odečtěte si dary

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, kterou jste v roce 2022 poslali na účely, které uvádí zákon. Mezi ty patří například charita, školství, ekologie, tělovýchova, kultura a další. 

Pokud jste dar věnovali ze společného jmění manželů, můžete zvolit jeden ze dvou postupů:

  • dar si odečte jen jeden z vás v plné výši,
  • dar si odečtete oba – poměrnou částí.

Při uplatňování odpočtů z darů musíte dodržet podmínku, že v roce 2022 jste darovali souhrnně alespoň 1000 Kč, nebo jste darovali částku, která přesahuje 2 % vašeho původního daňového základu.

Maximální částka, kterou si díky darům můžete odečíst, je 30 % původního základu daně. Standardní limit činil 15 %, ale kvůli koronavirové situaci a situaci na Ukrajině se tento limit zvýšil na 30 %.

Specifickou kategorií darů je pak darování krve nebo složek krve. Za každé darování krve či jejích složek si můžete snížit daňový základ o 3000 Kč. Dárci kostní dřeně si mohou za každé darování odečíst 20 000 Kč. I tady platí podmínka, že celkově si nesmíte odečíst více než 30 % od základu daně.

Pokud budete tento odpočet uplatňovat, musíte k daňovému přiznání přiložit také potvrzení o daru.

Tip: Limit pro povinnost podat daňové přiznání se od roku 2023 výrazně navýší

Platby odborových příspěvků

Pokud jste členem odborové organizace a platíte jí nějaké příspěvky, můžete si je také odečíst od základu daně. 

Odečíst si můžete to, co jste zaplatili na příspěvcích, maximálně ale 3000 Kč za rok. Zároveň platí, že výše odpočtu nesmí překročit 1,5 % vašich zdanitelných příjmů za rok 2022. 

Platby na další vzdělávání

Pokud jste v roce 2022 absolvovali „zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání“, můžete si částku za tuto zkoušku také odečíst od základu daně. Odečíst si takto můžete až 10 000 Kč. Podmínkou ale je, že musí jít o skutečně vynaložený výdaj a že jste si danou částku neuplatnili v nákladech jako OSVČ.

U osob se zdravotním postižením se částka zvyšuje na 13 000 Kč, u osob s těžkým zdravotním postižením dokonce na 15 000 Kč.

Tip: Do kdy letos vyřešit daň z příjmů?

Úroky z úvěru na bydlení

Ti, kteří splácejí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, si mohou od základu daně odečíst také úroky, které v rámci splátek zaplatili za celý rok. Částku, kterou jste na úrocích zaplatili, zjistíte z potvrzení, které vám banka nebo stavební spořitelna zaslala. Zaslání potvrzení probíhá automaticky, ale můžete si ho i vyžádat, pokud jste jej nedostali.

Tímto způsobem si můžete snížit daň až o 45 000 Kč za celý kalendářní rok. V případě většího počtu úvěrů totiž můžete zaplacené úroky sečíst a odečíst si je souhrnně. Výše úroků, které si můžete odečíst, se liší podle toho, kdy jste si úvěr sjednávali:

  • až 300 000 Kč si můžete odečíst na úrocích v případě, že jste si úvěr sjednali nebo refinancovali do konce roku 2020, 
  • až 150 000 Kč si můžete na úrocích odečíst v případě, že máte úvěr sjednaný od roku 2021.

S tím se pojí i maximální měsíční odpočty v případě, že jste úvěr spláceli jen po část roku. V takovém případě si za každý měsíc můžete odečíst 25 000 Kč (u úvěrů sjednaných do konce roku 2020) nebo 12 500 Kč (u úvěru sjednaných od roku 2021).

Tip: Máte během roku i jiné příjmy než ze zaměstnání či důchodu? Kolik si můžete v roce 2023 přivydělat tzv. příležitostným příjmem?

Platby na životní pojištění

V případě, že si platíte životní pojištění, můžete si snížit základ daně o částku, kterou jste za uplynulý rok zaplatili. Ročně si tím můžete snížit daň až o 3600 Kč. Musíte ale splnit podmínku, že ve smlouvě o životním pojištění máte uvedeno, že o výplatu můžete požádat až v 60 letech a ne dříve než 60 měsíců od sjednání smlouvy. 

V případě, že máte smlouvu sjednanou „na dožití“, musíte splnit i podmínku minimální pojistné částky:

  • 40 000 Kč u smlouvy s pojistnou dobou 5–15 let,
  • 70 000 Kč u smlouvy s pojistnou dobou delší než 15 let.

Spoření na penzi

Poslední položkou, kterou si můžete odečíst od základu daně, je spoření na penzi ve III. pilíři. Pokud si spoříte na penzi v rámci penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, můžete si za rok snížit základ daně až o 24 000 Kč.

Od základu daně si můžete odečíst částku, kterou jste každý měsíc zaslali na toto spoření a převyšovala 1000 Kč. Pokud jste si tedy posílali například 1500 Kč měsíčně, můžete si za každý měsíc odečíst od základu daně 500 Kč.

Tip: Měnili jste loni zaměstnání? Možná musíte podat daňové přiznání sami

 

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ