Limit pro povinnost podat daňové přiznání se od roku 2023 výrazně navýší

14.11.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Poslanci schválili novelu zákona, která udává povinnost podat daňové přiznání při překročení limitu zdanitelných příjmů nad 50 000 Kč. Doposud tato částka činila pouze 15 000 Kč.

Vládní návrh zákona prošel Poslaneckou sněmovnou 4. 11. a nyní míří do Senátu. Navýšení limitu pro podání daňového přiznání je jednou částí z celého tzv. Daňového balíčku.

Novela o dani z přidané hodnoty obsahuje také změnu limitu k registraci podnikatelů k DPH, navýšení limitu v režimu paušální daně a úpravu pokut za nedodržení povinností v souvislosti s podáním kontrolního hlášení.

Vládní návrh nejdříve počítal s navýšením ze současných 15 000 Kč na 25 000 Kč, tato hranice se ovšem navýšila díky pozměňovacímu návrhu Rozpočtového výboru až na 50 000 Kč. Navýšení má být účinné již od 1. 1. 2023.

Hranice 15 000 Kč je platná už od roku 2003 a jejím účelem je zjednodušení daňového systému a také snížení administrativy u zanedbatelných příjmů, která s podáním daňového přiznání souvisí. Limit by měl dle vládního návrhu reflektovat současnou ekonomickou situaci.

Vzhledem k nárůstu cenové hladiny od roku 2003 o 70 % byla navržena úprava zvýšit minimální limit zdanitelných příjmů na 25 000 Kč. Nakonec se ale Poslanecká sněmovna dohodla na vyšším navýšení, a to až na 50 000 Kč.

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Zdroj: Shutterstock

Jaké příjmy se nezapočítávají do maximálního limitu zdanitelných příjmů?

Do limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené. Povinnost podat daňové přiznání se netýká těch, kterým byla sražena daň srážkovou daní. Může jít například o situaci, kdy má student uzavřenou dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč a současně nepodepsal daňové přiznání.

Do limitu se také nepočítají příležitostné příjmy, pro které i nadále zůstává limit ve výši 30 tisíc za kalendářní rok. Na navýšení limitu i pro příležitostné příjmy na 50 000 Kč se Poslanecká sněmovna neshodla.

V případě, že zaměstnanec po celý rok pracuje pro jednoho zaměstnance (nebo pro více, ale ne souběžně), podává za něj tzv. roční zúčtování daně zaměstnavatel. Daňové přiznání tedy nepodává.

Pozor: Daňové přiznání musí ovšem podat podnikatel, který vykazuje za zdaňovací období daňovou ztrátu. Tedy v případě, kdy jeho výdaje jsou vyšší než příjmy.

Tip: Letos jste prodali dům. Jak danit prodej a kdy ho musíte dát do daňového přiznání?

Lidé v režimu paušální daně si nově mohou vydělat více

S navýšením limitu, který udává povinnost podat daňové přiznání, stoupne zároveň i limit pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Jestliže tyto osoby mají kromě své samostatně výdělečné činnosti ještě navíc výdělky například ze zaměstnání nebo z pronájmů do částky 15 000 Kč, nepodléhají tyto příjmy zdanění. Nově tento limit současně s novou hranicí pro podání daňového přiznání stoupne na 50 000 Kč.

Na OSVČ, které vstoupily do paušálního režimu, ovšem čeká v novém roce více změn. Dosud mohli tento systém využívat ti, kterým příjem za zdaňovací období nepřesáhl částku 1 milionu korun. Nově se tato hranice zvýší na 2 miliony stejně jako hranice pro vznik povinnosti registrovat se k DPH.

Osoby v paušálním režimu platí jednu částku měsíčně (pro rok 2022 je to 5994 Kč), která zahrnuje daň z příjmu i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Díky režimu paušální daně nemusí podnikatelé podávat daňové přiznání ani přehledy.

Avšak od roku 2023 se pro paušální daň zavedou tzv. 3 pásma, do kterých budou podnikatelé spadat dle výše svého příjmu za kalendářní rok. Již tedy nebudou všichni v paušálním režimu platit stejné měsíční částky, jak tomu bylo doposud. Více o  novém paušálním režimu v našem článku.


Čtěte také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Pracovat na procenta se v roce 2023 nevyplatí

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ