Porovnání důchodu z minimální mzdy a minimálních záloh OSVČ v roce 2024

05.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při minimálních platbách na sociální pojištění během produktivního věku je nutné počítat s nízkým státním důchodem. Podívejme se v praktických příkladech, jak se liší měsíční částka řádného starobního důchodu u minimální mzdy a minimálních záloh podle výpočtové formule roku 2024.

Dvěma vstupními údaji pro výpočet řádného starobního důchodu jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech a osobní vyměřovací základ.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se osobní vyměřovací základ (OVZ) vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů v letech 1986 až 2023, přičemž dřívější roční vyměřovací základy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Zjednodušeně řečeno můžeme osobní vyměřovací základ nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdou za odpracované roky v současné hodnotě.

Zdroj: Shutterstock

Porovnání minimální mzdy a minimálních záloh

Při práci na plný úvazek musí být hrubá mzda zaměstnance alespoň na úrovni minimální mzdy. V roce 2023 činí minimální měsíční mzda 17 300 Kč.

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit v roce 2023 alespoň minimální měsíční zálohu na sociální pojištění, která činí 2944 Kč a odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 Kč. Minimální měsíční záloha se platí v případě, že skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ.

 

Osobní vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy

V první tabulce máme vypočten řádný měsíční starobní důchod u osobního vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy v roce 2023 podle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2024 u různých dob pojištění.

Osobní vyměřovací základ

(OVZ)

Doba pojištění

Starobní důchod

17 300 Kč

37 let

14 002 Kč

17 300 Kč

39 let

14 521 Kč

17 300 Kč

41 let

15 040 Kč

17 300 Kč

43 let

15 559 Kč

17 300 Kč

45 let

16 078 Kč

17 300 Kč

47 let

16 597 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Osobní vyměřovací základ na úrovni minimální měsíční zálohy

V druhé tabulce máme vypočten řádný měsíční starobní důchod u osobního vyměřovacího základu na úrovni minimální měsíční zálohy pro OSVČ v roce 2023 podle výpočtové formule starobního důchodu v roce 2024 u různých dob pojištění.

Osobní vyměřovací základ

(OVZ)

Doba pojištění

Starobní důchod

10 081 Kč

37 let

9995 Kč

10 081 Kč

39 let

10 298 Kč

10 081 Kč

41 let

10 600 Kč

10 081 Kč

43 let

10 903 Kč

10 081 Kč

45 let

11 205 Kč

10 081 Kč

47 let

11 508 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z výše uvedených tabulek je názorně vidět, že občan pracující celý život za minimální mzdu je na tom s ohledem na výpočet důchodu značně lépe než živnostník platící celý život pouze minimální zálohy na sociální pojištění. Např. u doby pojištění v rozsahu 45 let činí rozdíl ve výši důchodu 4873 Kč. Vlastní zajištění na penzi je pro OSVČ ještě značně důležitější než pro zaměstnance.


Čtěte také: 

Proč se i milionáři diví nízkému důchodu aneb Důchodové příjmy pod lupou

Co více zvýší důchod? Odpracované roky, nebo příjmy?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY