Co vstupuje do výpočtu důchodu

Základem výpočtu důchodu je roční vyměřovací základ, který získáme vynásobíme-li vyměřovací základ (jednoduše naše příjmy v daném roce) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ (příjmy vstupující do výpočtu důchodu) není tak jednoduché definovat. Pro výpočet starobního důchodu za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovacím základem vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. To znamená, že všechny příjmy, ze kterých odvádíte pojistné (viz výše), vstupují do výpočtu důchodu. V případě, že z příjmů neplatíte pojistné, pak do výpočtu nevstupují. Tento roční vyměřovací základ pak vydělíme rozdílem počtu kalendářních dnů za daný rok a počtem vyloučených dnů a vynásobíme číslem 30,4167 (to je průměrný počet dní v kalendářním měsíci).

Výsledkem je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda pojištěnce za jeho produktivní život. Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy násobí koeficientem zohledňujícím inflaci v daném roce, tak aby všechny příjmy v jednotlivých letech byly pro důchodové účely na srovnatelné úrovni. Z osobního vyměřovacího základu se následně počítá měsíční penze. Osobní vyměřovací základ je spolu s počtem získaných let pojištění základním údajem pro výpočet penze. Vyměřovací základ se dále redukuje.

Vývoj výše redukčních hranic

Od roku 2022 dochází ke změně redukčních hranic:

 • Do částky první redukční hranice (17 121 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (17 121 Kč) do druhé redukční hranice (155 644 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (155 644 Kč) se již nepřihlíží.

Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.

Redukce vyměřovacího základu v roce 2021:

 • Do částky první redukční hranice (15 595 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (15 595 Kč) do druhé redukční hranice (141 764 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (141 764 Kč) se již nepřihlíží.

Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.

Redukční hranice osobního vyměřovacího základu
Rok První redukční hranice  Druhá redukční hranice
2022 17 121 Kč 155 644 Kč
2021 15 595 Kč 141 764 Kč
2020 15 328 Kč 139 340 Kč
2019 14 388 Kč 130 796 Kč
2018 13 191 Kč 119 916 Kč
2017 12 423 Kč 112 928 Kč
2016 11 883 Kč 108 024 Kč
2015 11 709 Kč 106 444 Kč

Poznámka: Do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává z 26 % a na částku nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží.

Redukce vyměřovacího základu v dřívějších letech

Před rokem 2015 docházelo nejen ke každoročnímu určování nové výše redukčních hranic (v té době byly dokonce tři redukční hranice), ale navíc se také postupně měnila procenta zápočtu osobního vyměřovacího základu při redukci.

Pro rok 2014  vypadala redukce vymřovacího základu takto:

 • Do částky první redukční hranice (11 415 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (11 415 Kč) do druhé redukční hranice (30 090 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Z částky nad druhou redukční hranici (30 090 Kč) do třetí redukční hranice (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 %
 • Nad třetí redukční hranici (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 3 %.

Údaje pro výpočet důchodů

Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015 -2022
  Koeficient nárůstu VVZ         Všeobecný vyměřovací
 základ
Přepočítací koeficient
V roce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    
1986 8,9778 9,1111 9,5248 10,1143 11,0318

11,7525

11,9570 13,1279 2 964 Kč  
1987 8,7938 8,9244 9,3296 9,9071 10,8057

11,5117

11,7120

12,8589

3 026 Kč  
1988 8,5978 8,7255 9,1216 9,6862 10,5648

11,2551

11,4509 12,5722 3 095 Kč  
1989 8,3944 8,5190 8,9058 9,4571 10,3149

10,9888

11,1800 12,2748 3170 Kč  
1990 8,0980 8,2183 8,5914 9,1232 9,9507

10,6009

10,7853 11,8414 3 286 Kč  
1991 7,0174 7,1217 7,4450 7,9058 8,6229

9,1863

9,3461 10,2613 3 792 Kč  
1992 5,7300 5,8151 6,0791 6,4554 7,0409

7,501

7,6315 8,3788 4 644 Kč  
1993 4,5745 4,6425 4,8533 5,1537 5,6211

5,9884

6,0926 6,6892 5 817 Kč  
1994 3,8588 3,9161 4,0939 4,3473 4,7416

5,0514

5,1393 5,6425 6 896 Kč 1,1914
1995 3,2563 3,3046 3,4546 3,6685 4,0012

4,2627

4,3368 4,7615 8 172 Kč 1,1978
1996 2,7501 2,7910 2,9177 3,0983 3,3793

3,6001

3,6627 4,0214 9 676 Kč 1,1194
1997 2,4879 2,5248 2,6394 2,8028 3,0570

3,2568

3,3134 3,6379 10 696 Kč 1,0891
1998 2,2757 2,3095 2,4144 2,5638 2,7964

2,9791

3,0309 3,3277 11 693 Kč 1,0850
1999 2,1027 2,1340 2,2308 2,3689 2,5838

2,7526

2,8005 3,0748 12 655 Kč 1,0620
2000 1,9726 2,0019 2,0928 2,2223 2,4239

2,5822

2,6272 2,8844 13 490 Kč 1,0942
2001 1,8176 1,8446 1,9284 2,0477 2,2335

2,3794

2,4208 2,6579 14 640 Kč 1,0693
2002 1,6937 1,7189 1,7969 1,9081 2,0812

2,2172

2,2558 2,4767 15 711 Kč 1,0717
2003 1,5869 1,6104 1,6835 1,7878 1,9499

2,0773

2,1135 2,3204 16 769 Kč 1,0665
2004 1,4881 1,5102 1,5788 1,6765 1,8286

1,948

1,9819 2,1760 17 882 Kč 1,0532
2005 1,4148 1,4358 1,5010 1,5939 1,7384

1,852

1,8842 2,0687 18 809 Kč 1,0707
2006 1,3272 1,3469 1,4080 1,4952 1,6308

1,7374

1,7676 1,9407 20 050 Kč 1,0753
2007 1,2361 1,2545 1,3114 1,3926 1,5189

1,6182

1,6463 1,8075 21 527 Kč 1,0942
2008 1,1430 1,1600 1,2127 1,2878 1,4046

1,4963

1,5224 1,6714 23 280 Kč 1,0184
2009 1,1046 1,1210 1,1719 1,2444 1,3573

1,446

1,4711 1,6152 24 091 Kč 1,0269
2010 1,0850 1,1011 1,1511 1,2223 1,3332

1,4203

1,4450 1,5865 24 526 Kč 1,0249
2011 1,0605 1,0762 1,1251 1,1947 1,3031

1,3882

1,4124 1,5507 25 093 Kč 1,0315
2012 1,0273 1,0426 1,0899 1,1574 1,2623

1,3448

1,3682 1,5022 25 903 Kč 1,0015
2013 1,0273 1,0426 1,0899 1,1574 1,2623

1,3448

1,3682 1,5022 25 903 Kč 1,0273
2014 1,0000 1,0246 1,0711 1,1374 1,2406

1,3216

1,3446 1,4763 26 357 Kč 1,0246
2015   1,0000 1,0396 1,1040 1,2041

1,2828

1,3051 1,4329 27 156 Kč 1,0396
2016     1,0000 1,0612 1,1575

1,2331

1,2545 1,3774 28 250 Kč 1,0612
2017       1,0000 1,0843

1,1551

1,1752 1,2903 30 156 Kč 1,0843
2018         1,0000

1,0715

1,0901 1,1969 32 510 Kč 1,0715
2019          

1,0000

1,0194 1,1192 34 766 Kč 1,0194
2020             1,0000 1,0773 36 119 Kč 1,0715
2021               1,0000    

Základní a procentní výměra

Základní a procentní výměra jsou dvě části starobního důchodu.

 • Základní  výměra důchodu v roce 2021 činila 3 550 Kč a v roce 2022 se zvyšuje na 3 900 Kč měsíčně a je pro všechny stejná.

  Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
  Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Základní výměra důchodu 3900 3550 3490 3270 2700 2550 2440 2400 2340 2330 2270
 • Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2022 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2021, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Rozhodné období

Osobní vyměřovací základ počítáme za tzv. rozhodné období. Rozhodné období začíná kalendářním rokem 1986 a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém se přiznává důchod. Jestliže je důchod přiznananý v roce 2022, tak se hodnotí roky 1986 až 2021. Vládou schválená „malá důchodová reforma“ mimo jiné prodloužila rozhodné období, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ. Nově je totiž v § 18 definováno, že rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Nadále se nebudou počítat příjmy před rokem 1986.“ Postupně se tedy bude rozšiřovat rozhodné období.

Informativní list důchodového pojištění

Vše potřebné pro výpočet důchodu, tedy doby pojištění a vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. (Odbor správy údajové základny). Toto právo může každý využít jednou za kalendářní rok.

Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list by měl přijít do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Každý by si měl tento list obstarat před podáním žádostio důchod, aby stačil vyřešit chybějící údaje v dostatečném předstihu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 43 krát


Související články: