Co vstupuje do výpočtu důchodu

Základem výpočtu důchodu je roční vyměřovací základ, který získáme vynásobíme-li vyměřovací základ (jednoduše naše příjmy v daném roce) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ (příjmy vstupující do výpočtu důchodu) není tak jednoduché definovat. Pro výpočet starobního důchodu za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovacím základem vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. To znamená, že všechny příjmy, ze kterých odvádíte pojistné (viz výše), vstupují do výpočtu důchodu. V případě, že z příjmů neplatíte pojistné, pak do výpočtu nevstupují. Tento roční vyměřovací základ pak vydělíme rozdílem počtu kalendářních dnů za daný rok a počtem vyloučených dnů a vynásobíme číslem 30,4167 (to je průměrný počet dní v kalendářním měsíci).


Výsledkem je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda pojištěnce za jeho produktivní život. Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy násobí koeficientem zohledňujícím inflaci v daném roce, tak aby všechny příjmy v jednotlivých letech byly pro důchodové účely na srovnatelné úrovni. Z osobního vyměřovacího základu se následně počítá měsíční penze. Osobní vyměřovací základ je spolu s počtem získaných let pojištění základním údajem pro výpočet penze. Vyměřovací základ se dále redukuje.

Vývoj výše redukčních hranic

Od roku 2020 dochází ke změně redukčních hranic:

 • Do částky první redukční hranice (15 328 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (15 328 Kč) do druhé redukční hranice (139 340 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (139 340 Kč) se již nepřihlíží.

Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.

Redukce vyměřovacího základu v roce 2019:

 • Do částky první redukční hranice (14 388 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (14 388 Kč) do druhé redukční hranice (130 796 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (130 796 Kč) se již nepřihlíží.

Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.

Redukční hranice osobního vyměřovacího základu
Rok První redukční hranice  Druhá redukční hranice
2020 15 328 Kč 139 340 Kč
2019 14 388 Kč 130 796 Kč
2018 13 191 Kč 119 916 Kč
2017 12 423 Kč 112 928 Kč
2016 11 883 Kč 108 024 Kč
2015 11 709 Kč 106 444 Kč

Poznámka: Do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává z 26 % a na částku nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží.

Redukce vyměřovacího základu v dřívějších letech

Před rokem 2015 docházelo nejen ke každoročnímu určování nové výše redukčních hranic (v té době byly dokonce tři redukční hranice), ale navíc se také postupně měnila procenta zápočtu osobního vyměřovacího základu při redukci.

Pro rok 2014  vypadala redukce vymřovacího základu takto:

 • Do částky první redukční hranice (11 415 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (11 415 Kč) do druhé redukční hranice (30 090 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Z částky nad druhou redukční hranici (30 090 Kč) do třetí redukční hranice (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 %
 • Nad třetí redukční hranici (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 3 %.

Údaje pro výpočet důchodů

Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  Koeficient nárůstu VVZ     Všeobecný vyměřovací základ Přepočítací koeficient
V roce 2015 2016 2017 2018 2019 2020    
1986 8,9778 9,1111 9,5248 10,1143 11,0318

11,7525

2 964 Kč  
1987 8,7938 8,9244 9,3296 9,9071 10,8057

11,5117

3 026 Kč  
1988 8,5978 8,7255 9,1216 9,6862 10,5648

11,2551

3 095 Kč  
1989 8,3944 8,5190 8,9058 9,4571 10,3149

10,9888

3170 Kč  
1990 8,0980 8,2183 8,5914 9,1232 9,9507

10,6009

3 286 Kč  
1991 7,0174 7,1217 7,4450 7,9058 8,6229

9,1863

3 792 Kč  
1992 5,7300 5,8151 6,0791 6,4554 7,0409

7,501

4 644 Kč  
1993 4,5745 4,6425 4,8533 5,1537 5,6211

5,9884

5 817 Kč  
1994 3,8588 3,9161 4,0939 4,3473 4,7416

5,0514

6 896 Kč 1,1914
1995 3,2563 3,3046 3,4546 3,6685 4,0012

4,2627

8 172 Kč 1,1978
1996 2,7501 2,7910 2,9177 3,0983 3,3793

3,6001

9 676 Kč 1,1194
1997 2,4879 2,5248 2,6394 2,8028 3,0570

3,2568

10 696 Kč 1,0891
1998 2,2757 2,3095 2,4144 2,5638 2,7964

2,9791

11 693 Kč 1,0850
1999 2,1027 2,1340 2,2308 2,3689 2,5838

2,7526

12 655 Kč 1,0620
2000 1,9726 2,0019 2,0928 2,2223 2,4239

2,5822

13 490 Kč 1,0942
2001 1,8176 1,8446 1,9284 2,0477 2,2335

2,3794

14 640 Kč 1,0693
2002 1,6937 1,7189 1,7969 1,9081 2,0812

2,2172

15 711 Kč 1,0717
2003 1,5869 1,6104 1,6835 1,7878 1,9499

2,0773

16 769 Kč 1,0665
2004 1,4881 1,5102 1,5788 1,6765 1,8286

1,948

17 882 Kč 1,0532
2005 1,4148 1,4358 1,5010 1,5939 1,7384

1,852

18 809 Kč 1,0707
2006 1,3272 1,3469 1,4080 1,4952 1,6308

1,7374

20 050 Kč 1,0753
2007 1,2361 1,2545 1,3114 1,3926 1,5189

1,6182

21 527 Kč 1,0942
2008 1,1430 1,1600 1,2127 1,2878 1,4046

1,4963

23 280 Kč 1,0184
2009 1,1046 1,1210 1,1719 1,2444 1,3573

1,446

24 091 Kč 1,0269
2010 1,0850 1,1011 1,1511 1,2223 1,3332

1,4203

24 526 Kč 1,0249
2011 1,0605 1,0762 1,1251 1,1947 1,3031

1,3882

25 093 Kč 1,0315
2012 1,0273 1,0426 1,0899 1,1574 1,2623

1,3448

25 903 Kč 1,0015
2013 1,0273 1,0426 1,0899 1,1574 1,2623

1,3448

25 903 Kč 1,0273
2014 1,0000 1,0246 1,0711 1,1374 1,2406

1,3216

26 357 Kč 1,0246
2015   1,0000 1,0396 1,1040 1,2041

1,2828

27 156 Kč 1,0396
2016     1,0000 1,0612 1,1575

1,2331

28 250 Kč 1,0612
2017       1,0000 1,0843

1,1551

30 156 Kč 1,0843
2018         1,0000

1,0715

32 510 Kč 1,0715
2019          

1,000

   

Základní a procentní výměra

Základní a procentní výměra jsou dvě části starobního důchodu.

 • Základní  výměra důchodu v roce 2019 činní 3270 a v roce 2020 se zvyšuje na 3 490 Kč měsíčně a je pro všechny stejná.

  Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
  Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Základní výměra důchodu 3490 3270 2700 2550 2440 2400 2340 2330 2270
 • Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2020 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2019, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Rozhodné období

Osobní vyměřovací základ počítáme za tzv. rozhodné období. Rozhodné období začíná kalendářním rokem 1986 a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém se přiznává důchod. Jestliže je důchod přiznananý v roce 2020, tak se hodnotí roky 1986 až 2019. Vládou schválená „malá důchodová reforma“ mimo jiné prodloužila rozhodné období, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ. Nově je totiž v § 18 definováno, „že rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Nadále se nebudou počítat příjmy před rokem 1986.“ Postupně se tedy bude rozšiřovat rozhodné období.

Informativní list důchodového pojištění

Vše potřebné pro výpočet důchodu, tedy doby pojištění a vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. (Odbor správy údajové základny). Toto právo může každý využít jednou za kalendářní rok.

Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list by měl přijít do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Každý by si měl tento list obstarat před podáním žádostio důchod, aby stačil vyřešit chybějící údaje v dostatečném předstihu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 19 krát


Související články: