Kalkulačka výše důchodu - výpočet důchodu 2024

Na výši důchodu přiznaného v roce 2024 má vliv výše dosažených příjmů v letech 1986 až 2023 a získaný počet let pojištění. Do doby pojištění se započítávají pouze celé ukončené roky.

Pro zjednodušený orientační výpočet důchodu stačí vložit pouze dobu pojištění v celých letech a průměrnou mzdu za všechny odpracované roky v současné hodnotě. Jestliže znáte své příjmy v jednotlivých letech, tak si můžete důchod vypočítat přesně, stačí jednotlivé příjmy uvést v jednotlivých letech a vypočítat si přesný osobní vyměřovací základ.

Do doby pojištění se započítávají všechny roky, kdy bylo placeno důchodové pojištění a náhradní doby pojištění. Náhradní doby pojištění jsou např.: studium před rokem 2010, evidence na ÚP v zákonném rozsahu, civilní služba, vojenská služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, péče o bezmocnou nebo závislou osobu v souladu se zákonem. Kromě výkonu vojenské služby, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu, které se započítávají ze 100 %, se náhradní doby pojištění započítávají z 80 %.

U předčasného důchodu uveďte každých započatých 90 dní (čtvrtletí), které vám chybí do dosažení důchodového věku. Krácení u předčasné penze se provádí za každých 90 dní.
Pro výpočet věku odchodu do důchodu dle aktuální legislativy použijte naši Kalkulačku důchodového věku

Od roku 2023 došlo k zavedení tzv. výchovného, které zvýšilo procentní část důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.

Čtěte také: Výchovné a kdo na něj má nárok?

Pokud neznáte údaje, které jsou nutné pro výpočet v kalkulačce níže a chcete jen vypočítat vaši orientační výši důchodu dle aktuální legislativy použijte naši Kalkulačku porovnání výše důchodu a mzdy nebo Kalkulačku výše příjmu pro požadovaný důchod.

Kalkulačka pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2024


Rok Váš roční příjem (v Kč) Vyloučené doby (ve dnech)


Pokud vás zajímá výpočet důchodu přiznaného v roce 2023, využijte naši kalkulačku výpočet důchodu v roce 2023.

Časté otázky

Výši vypočteného starobního důchodu ovlivňuje výše dosažených příjmů v rozhodném období (jedná se o příjmy od roku 1986) a na době pojištění, což jsou všechny roky, kdy bylo placeno důchodové pojištění, případně se jednalo o náhradní doby pojištění. V roce 2023 výši ovlivňuje i valorizace.

Mezi náhradní doby pojištění se řadí například studium před rokem 2010, evidence na ÚP v zákonném rozsahu, civilní služba, vojenská služba, péče o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, péče o bezmocnou nebo závislou osobu v souladu se zákonem. Kromě výkonu vojenské služby, péče o dítě nebo péče o bezmocnou nebo závislou osobu, které se započítávají ze 100 %, se náhradní doby pojištění započítávají z 80 %.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 336 krát


Související články: