Kalkulačka předčasného důchodu 2018

Pokud nesplníte podmínky pro odchod do řádného starobního důchodu, máte možnost odejít do předčasného starobního důchodu a to až o 5 let dříve, je-li váš důchodový věk 63 let a více, nebo o 3 roky je-li důchodový věk nižší než 63 let. Kvůli vyššímu krácení od ledna 2012 je předčasný důchod ještě více finančně sankciován než v minulosti. Podívejte se, o kolik se vám sníží důchod, využijete-li možnosti odejít do předčasného důchodu v roce 2018.


Krácení důchodu

Procentní část starobního důchodu se při odchodu do předčasného důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím vyšší je krácení. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní. Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Kalkulátor předčasného důchodu po zadání doby pojištění a osobního vyměřovacího základu vypočte výši předčasného důchodu.


Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500