Kalkulačka předčasného důchodu 2023

I ten kdo nemá ještě nárok na starobní důchod, může odejít do důchodu předčasně. Pozor ale kvůli vyššímu krácení od října 2023 je předčasný důchod ještě více finančně sankciován než v minulosti. Co se mění u nových předčasných důchodů od října 2023?

Krácení důchodů od října 2023

Pokud nesplníte podmínky pro odchod do řádného starobního důchodu, máte nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získáte potřebnou dobu pojištění (od 1. 10. 2024 se tato doba stanovuje na 40 let) a do dosažení důchodového věku ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, vám chybí nejvýše 3 roky.

Procentní část starobního důchodu se při odchodu do předčasného důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím vyšší je krácení.

Nově krácení důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti.

Krácení důchodu platné do konce září 2023

Co platilo před účinností novely?

Pokud nesplníte podmínky pro odchod do řádného starobního důchodu, máte možnost odejít do předčasného starobního důchodu a to až

  • o 5 let dříve, je-li váš důchodový věk 63 let a více (ale musí vám být nejméně 60 let), nebo
  • o 3 roky dříve, je-li důchodový věk nižší než 63 let.

Podívejte se, o kolik se vám sníží důchod, využijete-li možnosti odejít do předčasného důchodu do konce září 2023.

Procentní část starobního důchodu se při odchodu do předčasného důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím vyšší je krácení. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní. Krácení důchodu činí

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Výchovné od roku 2023

Nově se od roku 2023 zavádí tzv. výchovné, kdy se osobě, která splní podmínky pro přiznání výchovného a odejde v roce 2023 do předčasného důchodu se vypočtený předčasný důchod zvyšuje o 500 Kč za každé vychované dítě. V naší kalkulačce nově můžete zadat počet vychovaných dětí a ve výsledku je již případné výchovné zohledněno, předčasný důchod je o výchovné zvýšen.

Kalkulátor předčasného důchodu po zadání doby pojištění a osobního vyměřovacího základu vypočte výši předčasného důchodu přiznaného v roce 2023 dle doby předčasnosti. 
Podívejte se jaký vliv má zvýšené krácení na výši předčasného důchodu, kalkulačka vám ukáže starou i novou výši krácení.
 

Zajímá-li vás konkrétní výše starobního důchodu včetně jeho snížení při dřívějším odchodu využijte naši kalkulačku starobního důchodu. Kdy máte nárok na starobní důchod vám vypočte po zadání vašeho data narození (plus u žen zadání počtu vychovaných dětí) kalkulačka věku odchodu do důchodu.

Časté otázky

Do důchodu může člověk odejít pokud na něj získá nárok. I v případě, kdy ještě nárok na starobní důchod není, je možné odejít do předčasného starobního důchodu a to až o 5 let dříve, je-li váš důchodový věk 63 let a více (ale musí vám být nejméně 60 let), nebo o 3 roky dříve, je-li důchodový věk nižší než 63 let. Je třeba počítat s tím, že předčasný důchod je trvale krácen. Nově u důchodů od října 2023 může člověk odejít nejdříve tři roky dopředu a musí splnit 40 let pojištění včetně náhradních dob.

Rozhodne-li se člověk odejít do předčasného důchodu, musí počítat s tím, že procentní část starobního důchodu se při odchodu do předčasného důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti a to trvale. Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Toto platí pro důchody od konce září 2023, nové důchody od října 2023 již mají výši krácení 1,5 % za každých 90 dnů předčasnosti.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 227 krát


Související články: