Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Co vstupuje do výpočtu důchodu

Základem výpočtu důchodu je roční vyměřovací základ, který získáme vynásobíme-li vyměřovací základ (jednoduše naše příjmy v daném roce) koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ (příjmy vstupující do výpočtu důchodu) není tak jednoduché definovat. Pro výpočet starobního důchodu za dobu po 31. 12. 1995 je vyměřovacím základem vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku a za dobu před 1. 1. 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení. To znamená, že všechny příjmy, ze kterých odvádíte pojistné (viz výše), vstupují do výpočtu důchodu. V případě, že z příjmů neplatíte pojistné, pak do výpočtu nevstupují.

Tento roční vyměřovací základ pak vydělíme rozdílem počtu kalendářních dnů za daný rok a počtem vyloučených dnů a vynásobíme číslem 30,4167 (to je průměrný počet dní v kalendářním měsíci). Výsledkem je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda pojištěnce za jeho produktivní život. Při výpočtu osobního vyměřovacího základu se dřívější příjmy násobí koeficientem zohledňujícím inflaci v daném roce, tak aby všechny příjmy v jednotlivých letech byly pro důchodové účely na srovnatelné úrovni. Z osobního vyměřovacího základu se následně počítá měsíční penze. Osobní vyměřovací základ je spolu s počtem získaných let pojištění základním údajem pro výpočet penze. Vyměřovací základ se dále redukuje. Od roku 2016 dochází ke změně redukčních hranic:

 • Do částky první redukční hranice (11 883 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (11 883 Kč) do druhé redukční hranice (108 024 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (108 024 Kč) se již nepřihlíží.

Takto redukovaný osobní vyměřovací základ je brán jako výpočtový základ, který vstupuje do finálního vzorečku pro výpočet důchodu.

Redukce vyměřovacího základu v roce 2015:

 • Do částky první redukční hranice (11 709 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (11 709 Kč) do druhé redukční hranice (106 444 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Na částku nad druhou redukční hranici (106 444 Kč) se již nepřihlíží.

Redukce vyměřovacího základu v roce 2014:

 • Do částky první redukční hranice (11 415 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
 • Z částky nad první redukční hranici (11 415 Kč) do druhé redukční hranice (30 090 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
 • Z částky nad druhou redukční hranici (30 090 Kč) do třetí redukční hranice (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 22 %
 • Nad třetí redukční hranici (103 768 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 3 %.
   

Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2015, 2016

V roce Koeficient nárůstu VVZ Všeobecný vyměřovací základ Přepočítací koeficient
  2015 2016    
1986 8,9778 9,1111 2 964 Kč  
1987 8,7938 8,9244 3 026 Kč  
1988 8,5978 8,7255 3 095 Kč  
1989 8,3944 8,5190 3170 Kč  
1990 8,0980 8,2183 3286 Kč  
1991 7,0174 7,1217 3792 Kč  
1992 5,7300 5,8151 4644 Kč  
1993 4,5745 4,6425 5817 Kč  
1994 3,8588 3,9161 6896 Kč 1,1914
1995 3,2563 3,3046 8172 Kč 1,1978
1996 2,7501 2,7910 9676 Kč 1,1194
1997 2,4879 2,5248 10696 Kč 1,0891
1998 2,2757 2,3095 11693 Kč 1,0850
1999 2,1027 2,1340 12655 Kč 1,0620
2000 1,9726 2,0019 13490 Kč 1,0942
2001 1,8176 1,8446 14640 Kč 1,0693
2002 1,6937 1,7189 15711 Kč 1,0717
2003 1,5869 1,6104 16769 Kč 1,0665
2004 1,4881 1,5102 17882 Kč 1,0532
2005 1,4148 1,4358 18809 Kč 1,0707
2006 1,3272 1,3469 20050 Kč 1,0753
2007 1,2361 1,2545 21527 Kč 1,0942
2008 1,1430 1,1600 23280 Kč 1,0184
2009 1,1046 1,1210 24 091 Kč 1,0269
2010 1,0850 1,1011 24 526 Kč 1,0249
2011 1,0605 1,0762 25 093 Kč 1,0315
2012 1,0273 1,0426 25 903 Kč 1,0015
2013 1,0273 1,0426 25 903 Kč 1,0273
2014 1,0000 1,0246 26 357 Kč 1,0246
2015   1,0000    
 

Základní a procentní výměra

Základní a procentní výměra jsou dvě části starobního důchodu.

 • Základní výměra důchodu v roce 2016 činí 2440 Kč v roce 2015 pak  2 400 Kč, 2 340 Kč (2014), 2 330 Kč (2013), 2 270 Kč (2012) a je pro všechny stejná.
 • Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2015 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2014, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Rozhodné období

Osobní vyměřovací základ počítáme za tzv. rozhodné období. Rozhodné období začíná kalendářním rokem 1986 a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém se přiznává důchod. Jestliže je důchod přiznananý v roce 2016, tak se hodnotí roky 1986 až 2015. Vládou schválená „malá důchodová reforma“ mimo jiné prodloužila rozhodné období, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ. Nově je totiž v § 18 definováno, „že rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Nadále se nebudou počítat příjmy před rokem 1986.“ Postupně se tedy bude rozšiřovat rozhodné období.

Informativní list důchodového pojištění

Vše potřebné pro výpočet důchodu, tedy doby pojištění a vyloučené doby a vyměřovací základy v jednotlivých letech najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. (Odbor správy údajové základny). Toto právo může každý využít jednou za kalendářní rok.

Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list by měl přijít do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Každý by si měl tento list obstarat před podáním žádostio důchod, aby stačil vyřešit chybějící údaje v dostatečném předstihu.

 

Sdílení a tisk

Související aktuality

Jak se zhoršily podmínky u vdovského důchodu?

25.10.2016  |  Petr Gola

U vdovského důchodu došlo od roku 2009 k několika legislativním změnám, které zpřísňují podmínky pro jeho…

Jak se připravit na topnou sezónu?

29.09.2016  |  Redakce

S dobře fungujícím a vyladěným topením můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích a můžete klidně spát. Konec léta nebo začátek…

I přes dieselgate české firmy preferují naftu

26.09.2016  |  Redakce

České firmy ve svých autoparcích preferují i nadále zejména naftové pohony. Tento trend má pokračovat i přes loňskou aféru dieselgate, která v…
Zobrazit další související aktuality