Minimální mzda v roce 2023 činí 17 300 Kč, co ovlivňuje? Jaká je v jiných zemích střední Evropy?

06.09.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Minimální mzda na začátku roku 2023 vzrostla na 17 300 Kč, jak se změnila výše zaručené mzdy? Které dávky a odvody minimální mzda ovlivňuje? Jak vzrostla minimální mzda v ostatních zemích střední Evropy?

V roce 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč, tripartita se nemohla na jejím růstu dohodnout a vládní strany rovněž hledaly konsenzus na růstu minimální mzdy poměrně dlouho. Nakonec se vláda dohodla tak, že minimální mzda v roce 2023 vzrostla o 1100 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Minimální mzda v roce 2023 činí 17 300 Kč

Minimální mzda v roce 2023 činí 17 300 Kč, což je nárůst o 1100 Kč. V roce 2022 byla její výše 16 200 Kč.

Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu.

Průměrná mzda v 1. kvartálu 2023 činila podle ČSÚ 41 265 Kč, minimální mzda tak činila přibližně 42 % průměrné mzdy, stejně jako v minulém roce.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

Výše zaručené mzdy v roce 2023 se změnila, ale jen někomu

Minimální mzda má přímý vliv na výši mezd zaručených, které zaručují minimální úroveň mzdy pracovníkům v nepodnikatelské sféře a v organizacích podnikatelské sféry, ve kterých nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě.

V minulosti bylo pravidlem, že společně s růstem minimální mzdy poměrně vzrostly i všechny třídy zaručené mzdy. To tento rok neplatí, protože vzrostly zaručené mzdy pouze ve skupinách prací 1 a 8. Zaručené částky se pohybují od nejnižšího výdělku do jeho dvojnásobku a vyplácejí se v osmi stupních podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Do první skupiny spadají ve veřejné sféře zaměstnanci v první či druhé platové třídě. Do osmé skupiny spadají ve veřejné sféře zaměstnanci v 15. a 16. platové třídě, tedy například pozice vrchních radů s vysokoškolským vzděláním.

Výše zaručené mzdy v roce 2022 a 2023

Skupina prací 2022 2023
Skupina Příklady pracovních pozic Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. Pomocnice v kuchyni, švadlena
drobných úprav, uklízečka,
doručovatel zásilek, nosič zavazadel
96,40 16 200 103,80 17 300
2. Kopáč, lešenář do 10 m, sanitář,
pokojská, trafikant, asfaltér
106,50 17 900 106,50 17 900
3. Zedník, klempíř, instalatér, topenář,
číšník, barman, holič, kadeřník
117,50 19 700 117,50 19 700
4. Průvodce s tlumočením, kuchař
specialista, krejčí v modelové a
zakázkové výrobě
129,80 21 800 129,80 21 800
5. Řidič autobusu, mistr, dispečer,
záchranář, všeobecná zdravotní
sestra, porodní asistentka, personální
a mzdová účetní, průzkumník trhu,
učitel ve školce
143,30 24 100 143,30 24 100
6. Obchodní referent, speciální pedagog,
správce sítí, tvůrce IT systémů,
samostatný projektant rozsáhlých a
náročných staveb
158,20 26 600 158,20 26 600
7. Finanční expert, lékař, zubař,
farmaceut, expert na marketing,
programátor
174,70 29 400 174,70 29 400
8. Odborník na finanční a obchodní
strategii organizací, makléř na
finančním a kapitálovém trhu,
špičkový vědecký pracovník řešící
principiálně nové vědeckovýzkumné
okruhy
192,80 32 400 207,60 34 600

Zdroj: MPSV

Co vše ovlivnil růst minimální mzdy? Komu se zvýšily odvody na zdravotní pojištění?

Minimální mzda vstupuje do výpočtu minimálních odvodů zdravotního pojištění u zkráceného úvazku a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP).

OBZP odvádí zálohy na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. V roce 2022 tento odvod činil 2187 Kč, v roce 2023 se zvýšil na 2336 Kč.

Zkrácený úvazek – růst odvodu zdravotního pojištění

Jestliže pracovníci na zkrácený úvazek nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce (studenti do 26 let či důchodci), musí odvést alespoň minimální zdravotní pojištění.

V roce 2022 činilo 2187 Kč měsíčně, v roce 2023 pak 2336 Kč.

Zaměstnavatel přitom platí na zdravotní pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotním pojištění zaměstnanec.

Sleva na dani „školkovné“ vzroste

Od minimální mzdy se přímo odvozuje výše slevy na dani „školkovné“, za rok 2022 budete moci uplatnit slevu na dani „školkovné“ ve výši 16 200 Kč, za rok 2023 pak 17 300 Kč. Tedy jestliže bude tato sleva na dani nadále zachována.

Přivýdělky na Úřadu práce budou vyšší

Přivydělávat si při registraci na Úřadu práce je povoleno, nicméně měsíčně si můžete vydělat maximálně polovinu minimální mzdy.

V roce 2022 tedy 8100 Kč měsíčně, v roce 2023 pak 8650 Kč měsíčně.

Limit pro výplatu daňového bonusu se opět zvýší

Výplata daňového bonusu je odvozena od limitu, který je 6násobek minimální mzdy.

Pokud tedy váš roční výdělek v roce 2022 přesáhne 97 200 Kč, je možné daňový bonus uplatnit. V roce 2023 se limit zvýšil na 103 800 Kč.

Pobíráte vysoký důchod? V roce 2023 ho možná již nemusíte danit…

Většina populace má důchod osvobozený od daně, protože jeho roční úhrn nepřesahuje 36násobek minimální mzdyJestliže patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají důchod vyšší, růst minimální mzdy vás potěší.

V roce 2022 jste museli danit důchod, jestliže přesáhl 583 200 Kč, tedy 48 600 Kč měsíčně.

V roce 2023 tento limit pro osvobození vzrostl na 622 800 Kč, tedy pro lidi s měsíčním důchodem 51 900 Kč.

Tip: Změny v důchodech v roce 2023

Má minimální mzda vliv na dávky?

Výše minimální mzdy nemá přímý vliv na výši pobíraných sociálních dávek. 

Nicméně má vliv na nárok na ně, protože řada lidí pobírající sociální dávky pobírá minimální mzdu, a tím se zvýší výdělek domácnosti, který má vliv na pobírání sociální dávky. Některé domácnosti tak nemusejí dosáhnout na sociální dávky a jejich životní úroveň se vlastně sníží, dostanou sice více na výplatní pásce, ale nedosáhnou na sociální dávky.

Jedná se například o dávky pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, přídavky na děti nebo porodné.

Růst minimální mzdy tak teoreticky může některým sociálním skupinám snížit jejich celkové příjmy.

Tip: Ve kterých zemích Evropy je minimální mzda nejnižší?

Minimální mzda v sousedních zemích, je všude vyšší než v ČR?

Institut minimální mzdy nemají zaveden v Rakousku, v ostatních sousedních státech minimální mzda zavedena je.

Minimální mzda v Polsku v roce 2023

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda v Polsku zvýšila na 3490 zlotých (cca 18 850 Kč) a od 1. července 2023 dále na 3600 zlotých (cca 19 440 Kč).

V roce 2022 činila minimální mzda v Polsku 3010 zlotých (cca 15 250 Kč). Minimální mzda v Polsku vzrostla k 1. lednu 2023 o cca 16 %, k 1. červenci 2023 pak o další 4 %.

V roce 2024 se dále zvýší od 1. ledna na 4242 zlotých (cca 22 900 Kč), od 1. července 2024 pak na 4300 zlotých (cca 23 220 Kč).

Minimální mzda na Slovensku v roce 2023

I na Slovensku vzrostla v roce 2023 minimální mzda, a to o 8 %. V roce 2022 byla slovenská minimální mzda 646 eur (cca 15 600 Kč), od 1. ledna 2023 je slovenská minimální mzda ve výši 700 eur (cca 16 880 Kč).

Slovensko v roce 2024 zvýší minimální mzdu na 750 eur, tedy cca 18 080 Kč měsíčně.

Minimální mzda v Německu v roce 2023

Minimální mzda se v Německu zvýšila od 1. října 2022 a činí 12 eur (290 Kč) na hodinu. Měsíční minimální mzda v Německu tedy bude činit přibližně 51 000 Kč. Je tedy nejvyšší v rámci střední Evropy.

V Německu vzrostla v roce 2022 minimální mzda 3×:

  • od 1. ledna 2022 na 9,82 eura
  • od 1. července 2022 na 10,45 eura
  • od 1. října 2022 na 12,00 eura

Celkem v roce 2022 vzrostla minimální mzda v Německu o 22,2 %.

Dodejme, že nejméně zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve městech Wolfsburgu, Erlangenu, Mnichově a Stuttgartu. Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve spolkových zemích Meklenbursku-Předním Pomořansku a Durynsku.

Minimální mzda v roce 2023 v Maďarsku

V Maďarsku činila minimální mzda v roce 2022 200 tisíc forintů (přibližně 12 000 Kč), v roce 2023 vzrostla o 16 % na 232 tisíc forintů (přibližně 13 920 Kč).

Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd v Evropě

Česká minimální mzda v roce 2023 patří k nejnižším v rámci zemí střední Evropy, v relativním vyjádření k poměru k průměrné mzdě jsme na evropském chvostu.

V absolutním vyjádření bude minimální mzda na Slovensku nižší o přibližně 420 Kč.

Nižší minimální mzdu mají také v Maďarsku, kde ovšem minimální mzda rostla rychleji než u nás.

Minimální mzda v roce 2024 bude pravděpodobně výrazně růst. Anebo ne?

Evropský parlament schválil směrnici, která nařizuje růst a pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Při posuzování přiměřenosti svých stávajících zákonných minimálních mezd mohou členské státy vycházet ze spotřebního koše zboží a služeb za reálné ceny či z 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy.

Což znamená, že 60 % z mediánu hrubé mzdy je 20 845 Kč, 50 % z průměrné mzdy pak je 20 632 Kč, to by znamenalo poměrně výrazný nárůst minimální mzdy v následujících 2 letech, protože průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2023 činila 41 265 Kč, medián mezd činil 34 741 Kč.

Uvidíme tedy, jak se vládě podaří implementace tohoto nařízení, má na to přibližně rok a půl, protože národní parlamenty toto nařízení mají implementovat do konce roku 2024.

Zdroj: MPSV a ministerstva sousedních zemí

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ