Minimální mzda v roce 2023 vzroste na 17 300 Kč, co vše ovlivní? Jaká je v jiných zemích střední Evropy?

21.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Minimální mzda v roce 2023 vzroste na 17 300 Kč, jak se změní výše zaručené mzdy? Které dávky a odvody dál výše minimální mzdy ovlivní? A jak vzroste minimální mzda v ostatních zemích střední Evropy?

V roce 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč, tripartita se nemohla na jejím růstu dohodnout a vládní strany rovněž hledaly konsenzus na růstu minimální mzdy poměrně dlouho. Nakonec se vláda dohodla, že minimální mzda v roce 2023 vzroste o 1100 Kč.

„Nová výše minimální mzdy je kompromisním výsledkem jednání se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Odráží dnešní ekonomickou realitu. Navýšení minimální mzdy musíme nastavit obezřetně. Je důležité, aby firmy dokázaly zaplatit své zaměstnance a nezačaly kvůli dalším nákladům propouštět. Prioritou je pro nás míra nezaměstnanosti, která se v Česku stále drží na nejnižší úrovni v celé EU,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Minimální mzda v roce 2022 bude činit 17 300 Kč, budou spokojenější zaměstnavatelé, či odbory?

Zdroj: Depositphotos

Minimální mzda v roce 2023 bude 17 300 Kč

Minimální mzda v roce 2023 bude činit 17 300 Kč, což je nárůst o 1100 Kč. V roce 2022 byla její výše 16 200 Kč.

Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu.

Průměrná mzda by podle aktuálních prognóz měla v příštím roce vzrůst o 5,3 %. Minimální mzda tak po navýšení o 1100 korun dosáhne 41 % průměrné mzdy, v minulém roce činila přibližně 42 % průměrné mzdy.

Tip: Vypočítejte si vaši čistou mzdu v naší mzdové kalkulačce

„Chceme především ochránit zaměstnance a zajistit jim jistotu adekvátního nejnižšího možného příjmu za odvedenou práci. Víme, jaká je situace a že prakticky všechny ceny rostou, proto vnímáme, že je namístě zvýšit i tuto částku,“ dodal ministr Jurečka.

Výše zaručené mzdy v roce 2023 se změní, ale jen někomu

Minimální mzda má přímý vliv na výši mezd zaručených, které zaručují minimální úroveň mzdy pracovníkům v nepodnikatelské sféře a v organizacích podnikatelské sféry, ve kterých nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě.

V minulosti bylo pravidlem, že společně s růstem minimální mzdy poměrně vzrostly i všechny třídy zaručené mzdy. To příští rok neplatí, protože vzrostou zaručené mzdy pouze ve skupinách prací 1 a 8. Zaručené částky se pohybují od nejnižšího výdělku do jeho dvojnásobku a vyplácejí se v osmi stupních podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.

Do první skupiny spadají ve veřejné sféře zaměstnanci v první či druhé platové třídě. Do osmé skupiny spadají ve veřejné sféře zaměstnanci v 15. a 16. platové třídě, tedy například pozice vrchních radů s vysokoškolským vzděláním.

Výše zaručené mzdy v roce 2022 a 2023

Skupina prací 2022 2023
Skupina Příklady pracovních pozic Kč/hod Kč/měsíc
1. Pomocnice v kuchyni, švadlena
drobných úprav, uklízečka,
doručovatel zásilek, nosič zavazadel
96,40 16 200 103,80 17 300
2. Kopáč, lešenář do 10 m, sanitář,
pokojská, trafikant, asfaltér
106,50 17 900 106,50 17 900
3. Zedník, klempíř, instalatér, topenář,
číšník, barman, holič, kadeřník
117,50 19 700 117,50 19 700
4. Průvodce s tlumočením, kuchař
specialista, krejčí v modelové a
zakázkové výrobě
129,80 21 800 129,80 21 800
5. Řidič autobusu, mistr, dispečer,
záchranář, všeobecná zdravotní
sestra, porodní asistentka, personální
a mzdová účetní, průzkumník trhu,
učitel ve školce
143,30 24 100 143,30 24 100
6. Obchodní referent, speciální pedagog,
správce sítí, tvůrce IT systémů,
samostatný projektant rozsáhlých a
náročných staveb
158,20 26 600 158,20 26 600
7. Finanční expert, lékař, zubař,
farmaceut, expert na marketing,
programátor
174,70 29 400 174,70 29 400
8. Odborník na finanční a obchodní
strategii organizací, makléř na
finančním a kapitálovém trhu,
špičkový vědecký pracovník řešící
principiálně nové vědeckovýzkumné
okruhy
192,80 32 400 207,60 34 600

Zdroj: MPSV

Co vše ovlivní růst minimální mzdy? Komu se zvýší odvody na zdravotním pojištění?

Minimální mzda vstupuje do výpočtu minimálních odvodů zdravotního pojištění u zkráceného úvazku a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP).

OBZP odvádí zálohy na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. V roce 2022 tento odvod činil 2187 Kč, v roce 2023 se zvýší na 2336 Kč.

Zkrácený úvazek – růst odvodu zdravotního pojištění

Jestliže pracovníci na zkrácený úvazek nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce (studenti do 26 let či důchodci), musí odvést alespoň minimální zdravotní pojištění.

V roce 2022 činilo 2187 Kč měsíčně, v roce 2023 pak 2336 Kč.

Zaměstnavatel přitom platí na zdravotním pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotním pojištění zaměstnanec.

Sleva na dani „školkovné“ vzroste

Od minimální mzdy se přímo odvozuje výše slevy na dani „školkovné“, za rok 2022 budete moci uplatnit slevu na dani „školkovné“ ve výši 16 200 Kč, za rok 2023 pak 17 300 Kč.

Přivýdělky na Úřadu práce budou vyšší

Přivydělávat si při registraci na Úřadu práce je povoleno, nicméně měsíčně si můžete vydělat maximálně polovinu minimální mzdy.

V roce 2022 tedy 8100 Kč měsíčně, v roce 2023 pak 8650 Kč měsíčně.

Limit pro výplatu daňového bonusu se opět zvýší

Výplata daňového bonusu je odvozena od limitu, který je 6násobek minimální mzdy.

Pokud tedy váš roční výdělek v roce 2022 přesáhne 97 200 Kč, je možné daňový bonus uplatnit.

V roce 2023 se limit zvýší na 103 800 Kč.

Pobíráte vysoký důchod? V roce 2023 ho možná nebudete muset již danit…

Většina populace má důchod osvobozený od daně, protože jeho roční úhrn nepřesahuje 36násobek minimální mzdy.

Jestliže patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají důchod vyšší, růst minimální mzdy vás potěší.

V roce 2022 jste museli danit důchod, jestliže přesáhl 583 200 Kč, tedy 48 600 Kč měsíčně.

V roce 2023 tento limit pro osvobození vzroste na 622 800 Kč, tedy pro lidi s měsíčním důchodem 51 900 Kč.

Tip: Změny v důchodech v roce 2023

Má minimální mzda vliv na dávky?

Výše minimální mzdy nemá přímý vliv na výši pobíraných sociálních dávek. 

Nicméně má vliv na nárok na ně, protože řada lidí pobírající sociální dávky pobírá minimální mzdu, a tím se zvýší výdělek domácnosti, který má vliv na pobírání sociální dávky.

Některé domácnosti tak nemusí dosáhnout na sociální dávky a jejich životní úroveň se vlastně sníží, dostanou sice více na výplatní pásce, ale nedosáhnou na sociální dávky.

Jedná se například o dávky pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, přídavky na děti nebo porodné.

Růst minimální mzdy tak teoreticky může některým sociálním skupinám snížit jejich příjmy.

Tip: Ve kterých zemích Evropy je minimální mzda nejnižší?

Minimální mzda v sousedních zemích, je všude vyšší než v ČR?

Institut minimální mzdy nemají zaveden v Rakousku, v ostatních sousedních státech minimální mzda zavedena je.

Minimální mzda v Polsku v roce 2023

Od 1. ledna 2023 se má minimální mzda v Polsku zvýšit na 3490 zlotých (cca 18 100 Kč) a od 1. července 2023 na 3600 zlotých (cca 18 680 Kč).

V roce 2022 činila minimální mzda v Polsku 3010 zlotých (cca 15 250 Kč). Minimální mzda v Polsku vzroste k 1. lednu 2023 o cca 16 %, k 1. červenci 2023 pak o další 4 %.

Minimální mzda na Slovensku v roce 2023

I na Slovensku vzroste v roce 2023 minimální mzda, a to o 8 %. V roce 2022 byla slovenská minimální mzda 646 eur (cca 15 600 Kč), od 1. ledna 2023 bude slovenská minimální mzda ve výši 700 eur (cca 16 910 Kč).

Minimální mzda v Německu v roce 2023

Minimální mzda se v Německu zvýšila od 1. října 2022 a činí 12 eur (290 Kč) na hodinu. Měsíční minimální mzda v Německu tedy bude činit přibližně 51 000 Kč. Je tedy nejvyšší v rámci střední Evropy.

V Německu vzrostla v roce 2022 minimální mzda 3×:

  • od 1. ledna 2022 na 9,82 eura
  • od 1. července 2022 na 10,45 eura
  • od 1. října 2022 na 12,00 eura

Celkem v roce 2022 vzrostla minimální mzda v Německu o 22,2 %.

Dodejme, že nejméně zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve městech Wolfsburgu, Erlangenu, Mnichově a Stuttgartu. Nejvíce zaměstnanců pracuje za minimální mzdu v relativním vyjádření ve spolkových zemích Meklenbursku-Předním Pomořansku a Durynsku.

Další zvýšení německé minimální mzdy je možné od poloviny roku 2023.

Minimální mzda v roce 2023 v Maďarsku

V Maďarsku činí minimální mzda v roce 2022 200 tisíc forintů (přibližně 12 000 Kč), v roce 2023 vzroste o 16 % na 232 tisíc forintů (přibližně 13 920 Kč).

Je již výše minimální mzdy pro rok 2023 schválená?

Ano, výše minimální mzdy je již schválená, protože se její výše stanovuje pouze nařízením vlády.

Česká minimální mzda v roce 2023 bude patřit k nejnižším v rámci zemí střední Evropy, v relativním vyjádření k poměru k průměrné mzdě jsme na evropském chvostu.

V absolutním vyjádření bude minimální mzda na Slovensku nižší o přibližně 300 Kč, a to jen kvůli rekordně silné koruně vůči euru.

Nižší minimální mzdu mají také v Maďarsku, kde ovšem minimální mzda rostla rychleji než u nás.

Minimální mzda v roce 2024 bude pravděpodobně výrazně růst. Anebo ne?

Evropský parlament schválil směrnici, která nařizuje růst a pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Při posuzování přiměřenosti svých stávajících zákonných minimálních mezd mohou členské státy vycházet ze spotřebního koše zboží a služeb za reálné ceny či z 60 % mediánu hrubé mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy.

Což znamená, že 60 % z mediánu hrubé mzdy je 20 467 Kč, 50 % z průměrné mzdy pak je 20 043 Kč, to by znamenalo poměrně výrazný nárůst minimální mzdy v následujících 2 letech, protože průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2022 činila 40 086 Kč, medián mezd činil 34 111 Kč.

Uvidíme tedy, jak se vládě podaří implementace tohoto nařízení, má na to přibližně 2 roky, protože národní parlamenty toto nařízení mají implementovat do konce roku 2024.

Zdroj: MPSV a ministerstva sousedních zemí

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát