Zaručená mzda 2021 - Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.


Výši nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

  od 1. 1. 2021 od 1. 1. 2020 od 1. 1. 2019 od 1. 1. 2018
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 90,50 15 200 87,30 14 600 79,80 13 350 73,20 12 200
2. 99,90 16 800 96,30 16 100 88,10 14 740 80,80 13 500
3. 110,30 18 500 106,40 17 800 97,30 16 280 89,20 14 900
4. 121,80 20 500 117,40 19 600 107,40 17 970 98,50 16 400
5. 134,40 22 600 129,70 21 700 118,60 19 850 108,80 18 100
6. 148,40 24 900 143,20 24 000 130,90 21 900 120,10 20 000
7. 163,90 27 500 158,10 26 500 144,50 24 180 132,60 22 100
8. 181,00 30 400 174,60 29 200 159,60 26 700 146,40 24 400
 
  od 1. 8. 2013 od 1. 1. 2015 od 1. 1. 2016 od 1. 1. 2017
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 50,60 8 500 55,00 9 200 58,70 9 900 66,00 11 000
2. 55,90 9 400 60,70 10 200 64,80 10 900 72,90 12 200
3. 61,70 10 400 67,00 11 200 71,60 12 100 80,50 13 400
4. 68,10 11 400 74,00 12 400 79,00 13 300 88,80 14 800
5. 75,20 12 600 81,70 13 700 87,20 14 700 98,10 16 400
6. 83,00 13 900 90,20 15 100 96,30 16 200 108,30 18 100
7. 91,70 15 400 99,60 16 700 106,30 17 900 119,60 19 900
8. 101,20 17 000 110,00 18 400 117,40 19 800 132,00 22 000

Zaměstnanci podnikatelské sféry

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována MZDA, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny obecné charakteristiky skupin prací. Nařízení uvádí 8 skupin prací.

Zaměstnanci v nepodnikatelské sféře

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován PLAT, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd, a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě, a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě. 

Zaměstnanci s omezeným pracovním uplatněním

Od 1. ledna 2017 dochází ke zrušení paragrafu, který stanovoval odlišnou výši minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu.
Od 1. ledna 2017 je minimální mzda pro všechny stejná, to platí i pro nejnižší úroveně zaručené mzdy.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (tj. poživatel invalidního důchodu) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin činí:

  od 1.8.2013 od 1.1. do 31.12.2016
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 48,10 8 000 55,10 9 300
2. 53,10 8 900 60,90 10 300
3. 58,60 9 800 67,20 11 300
4. 64,70 10 800 74,20 12 500
5. 71,50 12 000 81,90 13 800
6. 78,90 13 200 90,50 15 300
7. 87,10 14 600 99,90 16 800
8. 96,20 16 100 110,30 18 600

Zdroj: 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 21 krát


Související články: