Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně?

18.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se musí odevzdat do 1. července 2020. Příjmy některých lidí jsou přitom od daní osvobozeny. Nepatříte náhodou mezi ně i vy?

Příjmy, které se nedaní, se do daňového přiznání zpravidla nezapisují. Přesněji o nich hovoří § 4 ze zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Jestliže by se ale mělo jednat o osvobozený příjem, který převyšuje 5 milionů korun, je povinností fyzické osoby tuto skutečnost nahlásit správci daně, a to v letošním roce nejpozději do již zmíněného 1. července. Pokud by tak nebylo učiněno, čeká vás pokuta.

Které příjmy se nedaní

(foto: Shutterstock)

Které příjmy se nedaní?

 • Přivýdělek u zaměstnance do 6000 Kč za rok.
 • Dědictví.
 • Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací.
 • Náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá do obchodního majetku.
 • Příležitostné příjmy do 30 000 Kč.
 • Za určitých podmínek příjem z prodeje nemovitosti.
 • Za určitých podmínek příjem z prodeje movité věci.
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže jste je vlastnili minimálně 3 roky.
 • Výhry z hazardu a ocenění z veřejných, kulturních či reklamních soutěží včetně účtenkové loterie a Sazky do 1 000 000 Kč ročně.
 • Odměny za dárcovství krve a krevních derivátů.
 • Výsluhové nároky a příspěvek na bydlení u vojáků z povolání, členů ozbrojených sil apod.
 • Plnění z vyživovací povinnosti.
 • A další.

Co jsou příležitostné příjmy?

Příležitostným příjmem je označeno dosažení příležitostného výdělku. Musí se jednat o nepravidelnou a neopakující se činnost, ideálně nárazovou, jinak by mohla spadat do podnikání. Dalším pravidlem je, že na tuto činnost nesmíte mít živnostenský list. Patří sem:

 • výdělky z jednorázových činností (např. jednodenní brigáda),
 • příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí (zapůjčení auta, nářadí apod.),
 • příjmy ze zemědělské činnosti, pokud se neřadí mezi vaše podnikání (prodej vlastního ovoce a zeleniny či nasbíraných hub),
 • příjem včelařů (maximálně do 60 včelstev).

U všech případů pak lze uplatnit limit do 30 000 Kč. Pokud by se jednalo o vyšší výdělek, bude jej třeba zahrnout do daňového přiznání a danit se bude stejně jako zbylé příjmy. U včelařů je sazba příležitostného příjmu brána jako 500 Kč za jedno včelstvo.

Daní se sociální dávky?

Ne, veškeré sociální dávky včetně těch z nemocenského a důchodového pojištění jsou osvobozeny od daně. To samozřejmě platí i pro rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti, dávky hmotné nouze atd. Dále sem také můžeme zahrnout i soudem stanovené alimenty a výživné na děti.


Čtěte také: Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2019?


 

Kdy jsou od daně osvobozeni zaměstnanci?

Mzda zaměstnanců samozřejmě spadá pod daň z příjmu fyzických osob. Přesto u nich najdeme nějaké položky, které se zkrátka nedaní. Mezi ty patří příspěvek na přechodné ubytování do 3 500 korun měsíčně a také příspěvky na penzijní připojištění včetně státní podpory. Zdaněny nejsou ani úroky z vkladů, a to včetně těch ze státního příspěvku u stavebního spoření (nejen u zaměstnance). Od daně jsou navíc osvobozeny i nealkoholické nápoje, které jsou volně poskytovány na pracovišti.

Speciální kapitolou v oblasti daňové problematiky jsou lidé, které pracují např. jako au pair. Příjem osob, které v podstatě pracují za pronájem a stravu, je nezdanitelný.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 44 krát

Články ze sekce: DANĚ