Kdo musí podat daňové přiznaní?

30.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Do začátku května a někteří dokonce do začátku června nebo července musejí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Koho podání nemine a kdy je poslední možný termín pro odevzdání bez pokuty?

Plno lidí si myslí, že daňové přiznání podávají pouze živnostníci a podnikatelé, ale není tomu úplně tak. Přiznat se k dani musí každý, kdo měl kompletní příjmy za kalendářní rok vyšší než 15 000 Kč. Zároveň pak musí být příjmy předmětem daně z příjmu fyzických osob, resp. nesmějí být vyjmuty ze zdanění.

Kdo tedy musí podat daňové přiznání?

  • Osoby samostatně výdělečné činné, čili všichni podnikatelé a živnostníci.
  • Osoby, které mají příjmy z pronájmu.
  • Některé osoby, které mají příjmy z kapitálového majetku.
  • Osoby, které vykonávají dvě nebo více zaměstnání současně.*
  • Osoby, jejichž příjmy za rok 2020 podléhaly solidární dani, která je od 1. ledna 2021 již zrušená a nahrazená zvýšenou sazbou daně z příjmů ve výši 23 %.
  • Osoby, které mají příjmy z autorských honorářů nad 10 000 Kč měsíčně.
  • Osoby s příjmy ze zahraničí.

*Platí, jestliže např. pracujete pod jedním zaměstnavatelem na HPP a pod jiným na DPP (nad 10 000 Kč) nebo jako OSVČ na vedlejší činnost. Daňové přiznání v těchto případech musíte podat i tehdy, pokud váš příjem činí 0 Kč anebo jste dokonce ve ztrátě.

Zaměstnanec: roční zúčtování daně

Osoby, které pracují pouze pod jedním zaměstnavatelem na hlavní pracovní poměr nebo zkrácený úvazek, podepsali prohlášení k dani a nemají ostatní příjmy vyšší než 6000 Kč za celý rok 2020, daňové přiznání podávat nemusí. Na druhou stranu pak ale bylo třeba poprosit firemní účetní o roční zúčtování daně.

Jestliže jste pak účetní či zaměstnavateli nedoložili potřebné podklady (včetně odpočtů a slev) k ročnímu zúčtování do 15. února 2021, daňové přiznání podat musíte.

 

Zdanění příjmů ze zahraničí

Česká republika má podobně jako ostatní státy uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, což jednoduše řečeno znamená, že pokud vaše příjmy byly již zdaněny v zahraničí, v ČR k dalšímu zdanění nedojde. Přesto však musíte podat daňové přiznání a zdanění v jiné zemi prokázat příslušnými doklady. Nejjednodušší je pak kontaktovat zahraničního správce daně a požádat jej o potvrzení. Pokud potvrzení nestihnete vyřídit do termínu podání přiznání, bude třeba uvést alespoň předpokládaný příjem. V dalším roce pak přiznání s již známou výší příjmu ze zahraničí můžete upravit anebo ještě v letošním roce podat dodatečně.

Do kdy odevzdat přiznání k dani z příjmu?

Pokud si daňové přiznání za rok 2020 vyplňujete sami, musí být odevzdáno do čtvrtka 1. dubna 2021, s prodloužením lhůty s prominutím úroků z prodlení a pokuty to však lze nejpozději do 3 května 2021. Jestliže jej budete podávat elektronickou cestou, termín se prodlužuje do pondělí 3. května 2021, s prodlouženou lhůtou však až do 1. června 2021

Pokud bychom pak vyplněním a odevzdáním pověřili specialistu v oboru daňového poradenství, deadline pro nás bude až 1. červenec 2021. Důležité ale je, abychom o této skutečnosti informovali příslušný finanční úřad, což ale letos stačí zároveň s podáním přiznání, nikoliv do konce března, jak tomu bylo v předchozích letech.

Opožděné přiznání k dani z příjmu

Jestliže přiznání neodevzdáte ani do maximálního termínu zpoždění, čeká vás pokuta. Penále za každý další den prodlení naskakují ve výši 0,05 % – 5 %. Minimální pokuta za zpoždění či neodevzdání činí 500 Kč, nejvyšší naopak může dosáhnout až na 300 000 Kč.

Kde odevzdat daňové přiznání?

Daňové přiznání bude třeba doručit na příslušný finanční úřad v místě, kde máte nahlášeno trvalé bydliště. Dodat jej lze poštou, osobně na přepážce anebo také elektronicky.


Mohlo by vás zajímat:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DANĚ