Kdy musíte výhru uvést v daňovém přiznání?

08.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku jsou výhry z loterií, sázek a podobných her od daně z příjmů osvobozeny. Ovšem v některých případech daň zaplatit musíte. A co víc, výhry musíte v některých případech uvést i v daňovém přiznání. 

Když se na vás usměje štěstí a vyhrajete v loterii, v Sazce, v tombole nebo v soutěži ve svém oblíbeném časopise, tak nejspíš v prvním momentě na nějaké daně nemyslíte. A v mnoha případech myslet ani nemusíte, protože výhry z hazardu jsou osvobozené od daně z příjmu fyzických osob. Jsou ale některé případy, kdy byste na daň rozhodně zapomenout neměli, protože daň z příjmu máte povinnost zaplatit.

Základním rozdílem je to, v čem jste vyhráli.

Pro uplatnění osvobození od daně je nutné splnit 2 podmínky pro hazardní hru. Tedy výhra byla spojena s nějakým vkladem vašich vlastních financí a návratnost tohoto vkladu nebyla zaručena (1). Výhru jste také získali zcela nebo zčásti díky působení náhody ve hře (2). Pokud tyto dvě podmínky vaše výhra nesplňuje, tak se pravděpodobně jedná o spotřebitelskou soutěž, a z té se daně platí.

(foto: Shutterstock)

Kdy daň z vaší výhry neplatíte: když hazardujete

Při danění výher z kasina, loterie sázek a podobných her se postupuje podle zákona 586/1992 o Dani z příjmů fyzických osob, a to § 10, odst. 3, písmene b). Podle tohoto ustanovení platí, že od daně jsou (kromě příjmů uvedených v § 4) osvobozeny výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský hospodářský prostor. Od roku 2017 platí navíc zákon 188/2016 o změnách k dani z hazardních her, který dále specifikuje a rozšiřuje příjmy osvobozené od daně.

Dle platné právní úpravy se tak od daně z příjmu osvobozují výhry:

 1. tomboly s herní jistinou do 1 000 00 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,
 2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,
 3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
 4. hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

(citace zákona 586/1992 v konsolidovaném znění)

 

Loterií a ostatními hrami uvedenými v zákoně se rozumí:

 • tomboly,
 • peněžité, věcné a číselné loterie,
 • výherní hrací přístroje,
 • sázkové hry, u kterých je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích nebo závodech,
 • kurzové a dostihové sázky,
 • sázkové hry v kasinu a bingo,
 • turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet,
 • elektronické sázky.

Výhry ze sázek či her, které provozuje zahraniční společnost s licencí vydanou v České republice nebo Evropském hospodářském prostoru (zahrnuje tedy i Maltu či Gibraltar, kde mnoho provozovatelů oficiálně sídlí), jsou tedy od daně z příjmu osvobozeny. Příjmy osvobozené od daně se navíc podle § 38g odst. 3 zákona o daních z příjmů neuvádějí do daňového přiznání.

(foto:Shutterstock)

Které výhry se naopak zdaňují: když soutěžíte

Pokud však vyhrajete v kasinu či sázkové společnosti, které fungují na základě povolení, které mu bylo vydáno mimo Evropskou unii nebo mimo Evropský hospodářský prostor, musíte takovou výhru zdanit. A to pokud přesahují výši nahodilých příjmů a smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR s příslušnou zemí sjednánu, nestanoví něco jiného.

Dále je nutné danit výhry ze soutěží a akcí, které nepodléhají zákonu 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a to pokud přesáhnou 10 000 Kč. Tato hranice platí nejen pro hry provozované prostřednictvím internetu, ale také pro rozličné spotřebitelské či znalostní soutěže. Takže například výhra z vědomostní televizní soutěže (přesahující 10 000 korun) se daní. Od roku 2017 se výhry už nedaní srážkovou daní, ale je nutno výhry přidat do obecného základu daně v daňovém přiznání, zároveň si můžete uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení příjmu z takové soutěže.

Výhra: kdy podat daňové přiznání?

 • Pokud vyhrajete v loterii a jiné hazardní hře, která má povolení vydané v EU a v Evropském hospodářském prostoru, tak daň z příjmů neplatíte a nemusíte podávat ani daňové přiznání.
 • Pokud vyhrajete v loterii a jiné hazardní hře, která je pořádána na základě povolení z jiné země než z EU a z EHP, tak daň z příjmů je nutné zaplatit a musíte podat daňové přiznání. Pokud tedy smlouva s danou zemí, kde bylo povolení vydáno, nestanoví něco jiného.
 • Pokud vyhrajete v televizní vědomostní soutěži, tak výhru opět musíte zdanit a podat daňové přiznání. V tom můžete navíc i uplatnit náklady, které jste vynaložili pro získání příjmu z takové soutěže.
 • Pokud vyhrajete například auto ve spotřebitelské soutěži, tak z tohoto také musíte zaplatit daně, musíte si nechat ocenit výhru znalcem a vše uvést v daňovém přiznání.

Jak se daní Účtenkovka?

Účtenkovka je loterie spojená s elektronickou evidencí tržeb. Do systému a do hry můžete zadat údaje z účtenky obdržené při nákupu a vyhrát můžete plno věcných cen i peněžních odměn. Zákonem je Účtenkovka vyjmuta ze zákona o hazardních hrách a i svým pojetím se blíží více spotřebitelské soutěži než hazardu, ale daň z příjmu se z Účtenkovky neplatí.

"Příjem v podobě ceny z účtenkové loterie je totiž osvobozen od daně  dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod. 4  zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)."  (sdělení MF ČR)
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DANĚ