Jak vysoké pokuty vám hrozí v případě zapomenutého podání kontrolního hlášení k DPH?

14.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. 1. 2016 přibyla podnikatelům plátcům DPH další administrativní povinnost ve formě podání kontrolního hlášení k DPH. Podání takového hlášení má svá jasná pravidla a termíny. Za opožděné odeslání vám finanční úřad může vyčíslit tučnou pokutu.

Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) musí s daňovým přiznáním k DPH podávat i kontrolní hlášení k DPH (dále také jen „KH“). Výjimku mají identifikované osoby, které jsou plátci pouze pro zahraniční obchodování, proto kontrolní hlášení nepodávají, zato se na ně vztahuje povinnost souhrnného hlášení.

Pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Zdroj: Shutterstock

Jaké vám hrozí sankce za nedodržení povinností s podáním kontrolního hlášení?

Finanční úřad si řádně hlídá povinnosti podnikatelů povinných k DPH. Pokud podáte kontrolní hlášení opožděně, naúčtuje vám finanční úřad pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od doby, která uplynula od termínu řádného podání.

Jestliže kontrolní hlášení zapomene podnikatel podat, vyzve ho k tomu finanční úřad. Od oznámení výzvy musí podnikatel podat KH maximálně do 5 dnů. Finančák také může najít v KH určité nejasnosti, o kterých informuje podnikatele. Ten případné nesrovnalosti musí do 5 pracovních dnů pozměnit, či potvrdit, že vepsané údaje jsou v pořádku.

Výše pokut:

1 000 Kč: Jestliže podnikatel nepodal KH ve stanovené lhůtě bez vyzvání finančního úřadu.

10 000 Kč: Tehdy když podnikatel podá přiznání v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl vyzván finančním úřadem.

30 000 Kč: Podnikatel zaplatí uvedenou sumu v takovém případě, kdy nepodá KH ani po výzvě finančáku k opravě či doplnění kontrolního hlášení.

50 000 Kč: Podnikatel nepodá přiznání ani v náhradní lhůtě nebo tehdy, když po výzvě k opravě KH neprovede změny v následujícím kontrolním hlášení.

500 000 Kč: Pokud podnikatel neplní své daňové povinnosti a ztěžuje finančnímu úřadu výkon správy daně.

O výši částky pokuty vždy rozhodne finanční úřad, který ji vyměří v poměru k danému porušení. Podnikatel je povinen ji uhradit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o pokutě.

TIP: OBZP a zdravotní pojištění v 7 bodech

Může vám finanční úřad prominout sankci za nepodané kontrolní hlášení k DPH?

Podnikatelé, kterým finanční úřad udělil rozhodnutí o pokutě, mohou požádat o prominutí takovéto sankce, a to nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí. Požadavek ovšem není zadarmo, vyjde na 1 000 Kč.

Finanční úřad objektivně přihlédne k důvodu nepodání kontrolního hlášení a podle toho rozhodne o prominutí pokuty. Šanci mají ti, kteří nesplnili podání kvůli neočekávanému zdravotnímu stavu či živelné události.

Jestliže podnikatel zapomene pouze jedenkrát za rok, má právo na prominutí sankce. Pokuta mu bude prominuta automaticky, proto nemusí zasílat žádost pro zrušení sankce finančnímu úřadu.

Proč se musí podávat kontrolní hlášení k DPH?

Jak už jsme zmínili v úvodu článku, kontrolní hlášení musí podnikatelé plátci podávat od začátku roku 2016. Hlavním účelem zavedení KH, bylo zabránění daňovým podvodům a zjištění přehledu o podnikatelových nákupech a prodejích.

V přiznání k DPH jsou sice prezentované veškeré daně na výstupu i vstupu, ale v souhrnných částkách. Z toho důvodu se vyplňuje kontrolní hlášení, kde je identifikována veškerá podnikatelova obchodní činnost přesahující stanovený limit, ve které figuruje jako dodavatel i odběratel.

Po podání kontrolního hlášení kontroluje správnost údajů určený „software“. Kontrolou se myslí ověření všech uskutečněných plnění. Jestliže si tedy v kontrolním hlášení uvedl podnikatel daň na vstupu, musel si dodavatel zboží či služby uplatnit daň na výstupu.

Kontrolní hlášení k DPH a daňové přiznání k DPH do sebe musí zapadat. Jednotlivé částky v KH musí odpovídat souhrnným částkám v daňovém přiznání k DPH.

TIP: Jaká jsou pravidla odvodu DPH u dárkových poukazů?

Co vše se uvádí v kontrolním hlášení k DPH?

  • Všechna plnění nad částku 10 000 Kč, která uskutečnil podnikatel v místě svého podnikání (tuzemsku).
  • Jestliže podnikatel obchoduje i se zahraničím, musí uvést veškeré nákupy, tedy i pod částku 10 000 Kč. Prodeje do EU podnikatel v KH neuvádí.
  • Do kontrolního hlášení k DPH se uvádí také výstupy a vstupy uskutečněné v tuzemsku v režimu přenesené daňové povinnosti.

Čtěte také:

Kdy je nutné nechat ověřit účetní závěrku auditorem?

Od 1. června 2022 se sníží spotřební daň na naftu a benzín o 1,5 Kč na litr

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ