K paušální dani se můžete přihlásit do 10. ledna 2023, jaká je její výše v pásmech?

09.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jaké změny nastaly v režimu paušální daně v roce 2023? Jaká je výše paušální daně v jednotlivých pásmech? Do kdy se můžete k paušální dani pro rok 2023 přihlásit?

V roce 2022 byla výše paušální daně 5994 Kč měsíčně, nicméně paušální daň se každý rok mění na základě růstu výše odvodů zdravotního a důchodového pojištění a příští rok vzroste. Letos navíc byla zavedena 3 pásma paušální daně a zvýšen byl rovněž limit k registraci k DPH.

Jakou paušální daň budou platit OSVČ?

Zdroj: Depositphotos

Paušální daň v roce 2023 se zvýší na 6208 Kč

V roce 2023 vzroste paušální daň na 6208 Kč, kvůli růstu záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Měsíční částka paušální daně 6208 Kč v sobě zahrnuje:

  • Zdravotní pojištění – 2722 Kč měsíčně
  • Důchodové pojištění – 3386 Kč měsíčně
  • Daň z příjmů fyzických osob – 100 Kč měsíčně

Kdo měl tedy roční příjem do 1 milionu korun a platil paušální daň, mění se pro něj pouze výše paušální daně.

Podnikatelé, kteří měli roční čistý zisk do 2 milionů korun, ovšem mohou do režimu paušální daně vstoupit také, od 1. ledna 2023 jsou totiž zavedena další 2 pásma paušální daně, protože vzrostl limit k registraci k DPH na 2 miliony korun. 

Jak a kdo se může přihlásit do režimu paušální daně pro rok 2023?

Přihlásit se do režimu paušální daně mohou nyní ty OSVČ, jejichž příjmy v roce 2022 nepřesáhnou 2 miliony korun.

Do paušálního režimu nemohou vstoupit OSVČ registrované k platbě daně z přidané hodnoty (DPH), OSVČ, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení, ani ty OSVČ, jež jsou společníky veřejné obchodní společnosti, ani komplementáři komanditní společnosti. Dále OSVČ, která chce vstoupit do paušálního režimu, nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (například pracovníci na DPP s příjmem do 10 000 Kč či na DPČ s příjmem do 3999 Kč).

Ministerstvo financí již dříve odhadovalo, že paušální režim letos využije přes 80 tisíc živnostníků. Dodejme, že dle ČSSZ v Česku podniká 1,081 milionu podnikatelů, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají.

„Očekáváme, že v roce 2023 by se díky zvýšení limitu na 2 miliony Kč mohlo k paušální dani nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Zavedení 3 pásem pro OSVČ v režimu paušální daně a růst limitu k registraci k DPH

Vládní návrh zvýšil hranici pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun.

Vládní opatření rovněž zavádí 3 pásma paušální daně, která jsou odvozena od výše příjmu a výdajového paušálu, který OSVČ využívá.

Pásma jsou stanovena následovně:

1. pásmo – Příjmy do 1 mil. Kč, paušální daň 6208 Kč

Do 1. pásma spadají OSVČ s příjmem do 1 milionu Kč (včetně OSVČ uplatňujících výdajový paušál 40 %).

Do 1. pásma mohou vstoupit ty OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál. 

Do 1. pásma mohou vstoupit ty OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, které mají alespoň 75 % z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% výdajový paušál.

2. pásmo – Příjmy od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč, paušální daň 16 000 Kč

Do 2. pásma spadají OSVČ s příjmem od 1 do 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál 40 %).

Do 2. pásma mohou vstoupit OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál.

3. pásmo – Příjmy od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč, paušální daň 26 000 Kč

Do 3. pásma spadají OSVČ s příjmem od 1,5 do 2 milionů Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál 40 %).

Pro větší přehlednost dodáváme tabulku Ministerstva financí, která určuje pásma pro OSVČ:

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Pro OSVČ s příjmem do 1 milionu korun se nic nemění, nicméně OSVČ musí po celé zdaňovací období zůstat v jednom pásmu.

Shrnutí pásem a výše paušální daně v roce 2023 dle vládní novely

Pásmo Paušální daň měsíčně Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 6208 Kč 100 Kč 3386 Kč 2722 Kč
2. pásmo 16 000 Kč 4936 Kč 7446 Kč 3591 Kč
3. pásmo 26 000 Kč 9320 Kč 11 388 Kč 5292 Kč

Do paušálního režimu pro rok 2023 můžete vstoupit do 10. ledna 2023

Přihlásit se do paušálního režimu na příští rok můžete již nyní, lhůta pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu je do 10. ledna 2023.

Oznámit finanční správě vstup do paušálního režimu lze snadno online (skrz portál či datovou schránku) či fyzicky na finančním úřadu. Dále není nutné kontaktovat ČSSZ či vaši zdravotní pojišťovnu.

Jestliže chcete paušální režim opustit a v roce 2023 se vrátit k zálohám, musíte to finanční správě oznámit do 10. ledna 2023.

Pokud jste v paušálním režimu a zjistíte, že nesplňujete podmínky pro paušální režim, musíte to správci daně oznámit do 15 dnů. Typicky se jedná o situaci, kdy vaše příjmy za rok přesáhly 2 miliony korun. Po konci kalendářního roku pak musíte podat daňové přiznání a přehledy pro vaši zdravotní pojišťovnu a na ČSSZ.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DANĚ