Jak platit paušální daň? Přihlásit k ní se můžete do 10. ledna

04.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. ledna 2023 se zvýší paušální daň na 6208 Kč. Většina OSVČ se může přihlásit až do 10. ledna 2023. Které OSVČ a jak se mohou přihlásit do režimu paušální daně? Pro koho je paušální daň výhodná a pro koho není? Jaká jsou pásma paušální daně?

Od roku 2021 mohou některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádět paušální daň. Čas na registraci do režimu paušální daně na rok 2023 se krátí.

Paušální daň pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Jaká je výše paušální daně v roce 2023?

Paušální daň je odvod státu, který v sobě zahrnuje platbu daně z příjmů a také odvody sociálního a zdravotního pojištění od OSVČ.

Hlavní výhodou pro živnostníky je to, že již nemusí dále posílat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

Paušální daň je zcela dobrovolná a záleží na preferencích jednotlivých OSVČ.

Přihlásit k paušální dani lze vždy k 1. lednu daného roku. To neplatí pro nově vzniklá OSVČ. Oznámit přihlášení k paušální dani musí u vzniku živnosti.

Živnosti, které byly loni přerušené a aktivují se v tomto roce, se mohou také přihlásit k paušální dani.

Výše paušální daně v prvním pásmu v roce 2023 činí 6208 Kč měsíčně

Paušální daň v prvním pásmu činí 6208 Kč měsíčně a skládá se z odvodů na zdravotní a sociální pojištění a symbolicky odvedené stokoruně na dani z příjmů.

V druhém pásmu činí pro OSVČ paušální daň 16 000 Kč a ve třetím pásmu 26 000 Kč.

 

Pásmo Paušální daň měsíčně Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 6208 Kč 100 Kč 3386 Kč 2722 Kč
2. pásmo 16 000 Kč 4936 Kč 7446 Kč 3591 Kč
3. pásmo 26 000 Kč 9320 Kč 11 388 Kč 5292 Kč

Paušální daň se každoročně zvyšuje, a to na základě zvýšení minimálních hodnot odvodů zdravotního a důchodového pojištění pro OSVČ.

3 pásma paušální daně: 6208 Kč, 16 000 Kč a 26 000 Kč

Jak uvádíme výše, jsou tři pásma paušální daně, vstoupit do jednotlivých pásem mohou podnikatelé na základě výše ročního příjmu a na základě převažující samostatné činnosti, ze které plynou příjmy OSVČ.

1. pásmo – Příjmy do 1 mil. Kč, paušální daň 6208 Kč

Do 1. pásma spadají OSVČ s příjmem do 1 milionu Kč (včetně OSVČ uplatňujících výdajový paušál 40 %).

Do 1. pásma mohou vstoupit ty OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál. 

Do 1. pásma mohou vstoupit ty OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, které mají alespoň 75 % z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% výdajový paušál.

2. pásmo – Příjmy od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč, paušální daň 16 000 Kč

Do 2. pásma spadají OSVČ s příjmem od 1 do 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál 40 %).

Do 2. pásma mohou vstoupit OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit 80% či 60% výdajový paušál.

3. pásmo – Příjmy od 1,5 mil. Kč do 2 mil. Kč, paušální daň 26 000 Kč

Do 3. pásma spadají OSVČ s příjmem od 1,5 do 2 milionů Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál 40 %).

Pro větší přehlednost dodáváme tabulku Ministerstva financí, která určuje pásma pro OSVČ.

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Pro OSVČ s příjmem do 1 milionu korun se víceméně nic nemění, nicméně OSVČ musí po celé zdaňovací období zůstat v jednom pásmu.

Kdo se může do systému paušální daně přihlásit?

Do systému paušální daně se mohou přihlásit ty OSVČ, jejichž roční příjem je nižší než 2 000 000 Kč.

Do systému paušální daně se nemohou přihlásit OSVČ registrované k platbě DPH, mohou ale ty, které byly registrovány v roce 2022, ale od roku 2023 již nespadají pod plátcovství DPH.

Bylo nicméně nutné podat do 8. prosince žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Pokud poplatník žádost podal a nebylo mu oznámeno rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, do 31. prosince 2022, pro účely paušálního režimu se od 1. ledna 2023 nepovažuje za plátce daně z přidané hodnoty, pokud je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým mu je zrušena registrace, do 16. ledna 2023.

Do režimu paušální daně minulý rok spadalo přes 80 tisíc živnostníků.

Jak se přihlásit do systému paušální daně?

Stačí vyplnit formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu v portálu Moje daně či fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu.

1. krok – Identifikační údaje

Na první stránce vyplňujete identifikační údaje, to znamená IČO, DIČ a číslo vaší datové schránky (pokud ji máte).

Dále doplníte vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) a adresu místa pobytu.

Můžete uvést i telefon a e-mailovou adresu.

2. krok – Údaje o sociálním a zdravotním pojištění

Na druhé stránce následně vyplníte údaje o důchodovém a nemocenském pojištění:

  • Místně příslušná správa sociálního zabezpečení
  • Evidenční číslo pojištěnce

Dále vyplníte údaje o vaší zdravotní pojišťovně a uvedete vaše číslo pojištěnce.

V případě zahájení či ukončení doby přerušení vašeho podnikání během roku 2023 ještě doplníte data o zahájení a o oprávnění vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

3. krok – Odeslání formuláře

Po vyplnění dvou předchozích kroků musíte formulář poslat na vaše územní pracoviště finančního úřadu. To můžete udělat třemi způsoby:

  • datovou schránkou
  • poštou
  • na podatelně úřadu

OSVČ vzniklé v tomto roce, přerušené OSVČ či OSVČ pobírající rodičovskou dovolenou se mohou přihlásit ještě tento rok, ale musí to uvést ve formuláři či na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu je pro tyto živnostníky do dne zahájení této činnosti.

OSVČ, které odvádí zálohy, se mohou v roce 2032 přihlásit do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2023. Poté se mohou přihlásit až na rok 2024.

Jak se platí paušální daň?

Zálohy na paušální daň ve výši 6208 Kč měsíčně jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce, výjimku tvoří lednová záloha v roce 2023, kterou je možné zaplatit až do 21. února.

Paušální daň můžete platit pravidelně každý měsíc, ale je možné si předplatit několik měsíců dopředu či ji jednorázově zaplatit na celý rok dopředu.

Paušální zálohy budou placeny na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). 

Pro koho je paušální daň výhodná?

Paušální daň v prvním pásmu ve výši 6208 Kč přesahuje minimální odvody (s nulovou daní z příjmů) o 542 Kč měsíčně (ročně o 6504 Kč).

Nicméně náklady či čas na vyřízení daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ jsou pro mnohé živnostníky vyšší a těch necelých 6 tisíc jim za to stojí (nehledě na vyšší odvod důchodového pojištění zahrnutého v paušální dani).

Výhodná je také pro ty živnostníky, kteří platí vysokou daň z příjmů, ti nad paušální daní nemusí váhat vůbec.

Pro koho je paušální daň nevýhodná?

Pro živnostníky, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti (a nikdo jiný si jej uplatnit nemůže), by právě ztráta daňového zvýhodnění mohla znamenat ztrátu ve výši tisíců až desítek tisíc korun.

Dále, pokud si OSVČ uplatňuje slevu na manžela/manželku a daňové zvýhodnění, nebude paušální daň výhodná, protože sleva na manžela/manželku činí 24 840 Kč ročně a na daňovém bonusu mohou získat i desítky tisíc korun, záleží na počtu dětí.

Jde se odhlásit ze systému paušální daně?

Ano, jde se odhlásit ze systému paušální daně. Nicméně ze systému lze vystoupit až po ukončení daného roku a tuto skutečnost musíte oznámit na finanční správě do 1. ledna.

Jestliže tedy OSVČ platí v roce 2023 paušální daň, vystoupit z tohoto systému může až od 1. ledna 2024.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 46 krát

Články ze sekce: DANĚ