Musíte již za leden odvést zvýšené minimální zálohy pro OSVČ? Kolik si v roce 2024 připlatíte?

22.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Jaká je výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2024? Od kdy musíte začít platit zálohy v nové výši?

V roce 2024 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýšila výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2944 Kč na 3852 Kč.

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzrostla v roce 2024 z 2722 Kč na 2968 Kč.

Na minimálních zálohách odvede OSVČ v roce 2024 celkem 81 840 Kč, což je o 13 848 Kč více než v roce 2023.

Minimální zálohy pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024

Jak již zmiňujeme výše, minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ v roce 2024 má hodnotu 3852 Kč, což je navýšení oproti roku 2023 o 908 korun.

Jaký je výpočet minimální zálohy na sociální pojištění?

Minimální záloha na sociální pojištění vychází z průměrné hrubé mzdy, jež je určena v nařízení vlády, které vychází ve Sbírce zákonů. Tato průměrná hrubá mzda byla pro rok 2024 stanovena ve výši 43 967 Kč.

Vyměřovacím základem pro výpočet minimální zálohy na sociální pojištění byla do roku 2023 čtvrtina průměrné hrubé mzdy. Konsolidační balíček zvýšil minimální vyměřovací základ pro stanovení záloh na sociální pojištění z 25 % průměrné mzdy na 30 %.

Následně se tato hodnota vynásobí 29,2 %, což je odvod důchodového pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

Výpočet je následující – 13 190 Kč × 29,2 % = 3851,50 Kč. Po zaokrouhlení nahoru se dostaneme k hodnotě minimální měsíční zálohy, tedy k 3852 korunám.

Dobrovolné nemocenské pojištění v roce 2024 prošlo změnou

OSVČ se může dobrovolně účastnit i nemocenského pojištění. Do roku 2023 činilo nemocenské pojistné 2,1 % vyměřovacího základu, od roku 2024 se zvýšilo na 2,7 %.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění se vypočítá jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu, který je v roce 2024 stanoven na 8000 Kč. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je tedy 216 Kč.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro vedlejší činnost

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2024 ve výši 1413 Kč měsíčně, což je oproti předchozímu roku o 235 korun více.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ na rok 2024 činí 2968 Kč. V roce 2023 činila výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ 2722 Kč.

Jaký je výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění?

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění je opět stanovena na základě průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč. Vyměřovací základ je tvořen její polovinou, tedy částkou 21 984 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 × 21 984 Kč.

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ tedy po tomto výpočtu činí 2968 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotní pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávala vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění.

 

Splatnosti záloh na sociální a zdravotní pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2024 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podaly přehled o příjmech a výdajích za rok 2023. Nicméně u plateb minimálních záloh je nutné platbu navýšit již od ledna. Řada OSVČ odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna. Od dubna tak mají povinnost začít platit vyšší zálohy stanovené pro rok 2024.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy lednovou zálohu ve výši 2968 Kč musíte uhradit do 8. února 2024.

 

Minimální výše zálohy 2024 Od kdy se nová minimální záloha platí

Sociální pojištění

3852 Kč

Po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023
Při platbě minimálních záloh od 1. ledna 2024

Zdravotní pojištění

2968 Kč

Od 1. ledna 2024

Paušální daň v roce 2024

Od roku 2023 došlo k rozšíření paušální daně pro malé živnostníky s obratem do 2 milionů korun a k zavedení 3 pásem paušální daně, která zohledňují typ samostatné výdělečné činnosti a výši příjmů.

Shrnutí pásem a výše paušální daně v roce 2024

Pásmo Paušální daň měsíčně Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 7498 Kč 100 Kč 4430 Kč 2968 Kč
2. pásmo 16 745 Kč 4936 Kč 8191 Kč 3591 Kč
3. pásmo 27 139 Kč 9320 Kč 12 527 Kč 5292 Kč

V roce 2024 pouze na minimálních odvodech na sociální a zdravotní pojištění zaplatí OSVČ měsíčně 6820 Kč, a ještě musí posílat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Řada podnikatelů si tedy raději platí paušální daň, nicméně nemůže uplatňovat slevy na dani ani daňové zvýhodnění na děti.

Pro větší přehlednost dodáváme tabulku Ministerstva financí, která určuje pásma pro OSVČ:

Paušální daně

Zdroj: Ministerstvo financí

Štítky:

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 188 krát

Články ze sekce: DANĚ