Jak vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2020?

13.11.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jakou budou mít výši zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020? O kolik se zvýší a kdy bude zavedena paušální daň?

V roce 2020 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 388 Kč na 2 544 Kč.

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2020 z 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Na minimálních zálohách odvede OSVČ v roce 2020 celkem 58 752 Kč, což je o 3 600 Kč více než v roce 2019.

Minimální zálohy pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ v roce 2020

Jak již zmiňujeme výše, tak minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro hlavní činnost OSVČ v roce 2020 bude mít hodnotu 2 544 Kč, což je navýšení oproti roku 2019 o 156 korun.

Jaký je výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění?

Minimální záloha na sociálním pojištění vychází z průměrné hrubé mzdy, jež je určena v nařízení vlády, které vychází ve Sbírce zákonů.

Tato průměrná hrubá mzda byla pro rok 2020 stanovena ve výši 34 835 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 8 708,75 Kč, po zaokrouhlení 8 709 Kč.

Následně se tato hodnota vynásobí 29,2 %, což je odvod důchodového pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

Výpočet je tedy následující - 8 709 Kč x 29,2 % = 2 543,03 Kč. Po zaokrouhlení nahoru se dostaneme k hodnotě minimální měsíční zálohy, tedy k 2 544 korunám.

Tip: Porovnejte si zdanění a odvody u OSVČ a zaměstnance

Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,3 % - v minimální výši 201 Kč měsíčně. 

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro vedlejší činnost

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 018 Kč měsíčně pro rok 2020, což je o 63 korun více oproti předchozímu roku.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2020

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ na rok 2020 činí 2 352 Kč. V roce 2019 činila výše minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ 2 208 Kč.

Jaký je výpočet minimální zálohy na zdravotním pojištění?

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění je opět stanovena na základě průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2020 stanovena na 34 835 Kč.

Vyměřovací základ je tvořen její polovinou, tedy částkou 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 17 418 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 17 418 Kč,

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ tedy po tomto výpočtu činí 2 352 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotním pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

 

Splatnosti záloh na sociálním a zdravotním pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2020 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

Řada OSVČ odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna. Od dubna tak mají povinnost začít platit vyšší zálohy stanovené pro rok 2020.

Tedy OSVČ platí zvýšené minimální zálohy stanovené pro rok 2020, nebo zálohy, které jim byly vypočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za lednovou zálohu ve výši 2 352 Kč musíte uhradit do 8. února 2020.

 

Minimální výše zálohy 2020 Od kdy se nová minimální záloha platí

Sociální pojištění

2 544 Kč

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019

Zdravotní pojištění

2 352 Kč

Od 1. ledna 2020

Paušální daň - konec odvodů v Čechách?

Pro malé živnostníky (s obratem do 1 milionu korun) se na rok 2021 plánuje zavedení paušální daně, díky které se budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a s nimi spojeného papírování.

Výše paušální daně bude pravděpodobně 5 500 Kč za měsíc a má být v ní zahrnut odvod zdravotního pojištění (cca 2 400 Kč), odvod sociálního pojištění (cca 3 000 Kč) a daň z příjmu (100 Kč).

V roce 2020 pouze na minimálních odvodech na sociálním a zdravotním pojištění zaplatí OSVČ měsíčně 4 896 Kč a ještě musí posílat Přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Řada podnikatelů tedy plánovanou paušální daň vítá.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 97 krát

Články ze sekce: DANĚ