Jak vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022?

22.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jakou budou mít výši zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2022? O kolik se zvýší a kdy bude zavedena paušální daň?

V roce 2022 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 588 Kč na 2 841 Kč.

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2022 z 2 393 Kč na 2 627 Kč.

Na minimálních zálohách odvede OSVČ v roce 2022 celkem 65 616 Kč, což je o 5 844 Kč více než v roce 2021.

Minimální zálohy pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ v roce 2022

Jak již zmiňujeme výše, tak minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro hlavní činnost OSVČ v roce 2022 bude mít hodnotu 2 841 Kč, což je navýšení oproti roku 2021 o 253 korun.

Jaký je výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění?

Minimální záloha na sociálním pojištění vychází z průměrné hrubé mzdy, jež je určena v nařízení vlády, které vychází ve Sbírce zákonů.

Tato průměrná hrubá mzda byla pro rok 2022 stanovena ve výši 38 911 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 9 727,75 Kč, po zaokrouhlení 9 728 Kč.

Následně se tato hodnota vynásobí 29,2 %, což je odvod důchodového pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

Výpočet je tedy následující - 9 728 Kč x 29,2 % = 2 840,58 Kč. Po zaokrouhlení nahoru se dostaneme k hodnotě minimální měsíční zálohy, tedy k 2 841 korunám.

Tip: Porovnejte si zdanění a odvody u OSVČ a zaměstnance

Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 % - v minimální výši 205 Kč měsíčně. 

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro vedlejší činnost

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 137 Kč měsíčně pro rok 2022, což je o 101 korun více oproti předchozímu roku.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2022

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ na rok 2022 činí 2 627 Kč. V roce 2021 činila výše minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ 2 393 Kč.

Jaký je výpočet minimální zálohy na zdravotním pojištění?

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění je opět stanovena na základě průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2022 stanovena na 38 911 Kč.

Vyměřovací základ je tvořen její polovinou, tedy částkou 19 455,50 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 19 456 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 19 456 Kč.

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ tedy po tomto výpočtu činí 2 627 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotním pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

 

Splatnosti záloh na sociálním a zdravotním pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2022 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2021.

Řada OSVČ odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna. Od dubna tak mají povinnost začít platit vyšší zálohy stanovené pro rok 2022.

Tedy OSVČ platí zvýšené minimální zálohy stanovené pro rok 2022, nebo zálohy, které jim byly vypočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za lednovou zálohu ve výši 2 627 Kč musíte uhradit do 8. února 2022.

 

Minimální výše zálohy 2022 Od kdy se nová minimální záloha platí

Sociální pojištění

2 841 Kč

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021

Zdravotní pojištění

2 627 Kč

Od 1. ledna 2022

Paušální daň - konec odvodů v Čechách?

Pro malé živnostníky (s obratem do 1 milionu korun) byla zavedena paušální daň, díky které se budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a s nimi spojeného papírování.

Výše paušální daně bude 5 994 Kč za měsíc a má být v ní zahrnut odvod zdravotního pojištění (2 627 Kč), odvod sociálního pojištění (3 267 Kč) a daň z příjmu (100 Kč).

V roce 2022 pouze na minimálních odvodech na sociálním a zdravotním pojištění zaplatí OSVČ měsíčně 5 468 Kč a ještě musí posílat Přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Řada podnikatelů tedy plánovanou paušální daň uvítá, nicméně nebudou moci uplatňovat sleva na dani, ani daňové zvýhodnění na děti.

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 166 krát

Články ze sekce: DANĚ