Sedm omylů u zdravotního pojištění pohledem důchodců

25.10.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění stojí někdy ve stínu daně z příjmů fyzických osob, přitom někteří občané platí na zdravotní pojištění vyšší částky. Kdy platí zdravotní pojištění penzisté a jaká pro ně platí pravidla?

Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná pro všechny občany s trvalým pobytem na území ČR. Penzisté jsou vedení v registru své zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát. Podívejme se na vybrané nepravdy u příjemců starobního důchodu u zdravotního pojištění.

Zdroj: Depositphotos

Omyl první: Nelze změnit zdravotní pojišťovnu

Změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců v příslušných termínech, tj. od 1. ledna a od 1. července, mohou nejenom výdělečně činné občané, ale i státní pojištěnci. Nárok na změnu zdravotní pojišťovny tedy mají samozřejmě i penzisté, bez ohledu na to, zda současně pracují či podnikají, nebo mají pravidelný měsíční příjem pouze formou státního důchodu.

Omyl druhý: Nižší sazba zdravotního pojištění pro zaměstnané důchodce

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu, lze tedy pracovat na klasickou pracovní smlouvu, a to i na dobu neurčitou a mít libovolně vysokou hrubou mzdu. Přestože jsou starobní důchodci státními pojištěnci, z dosažené hrubé mzdy odvádí zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Zaměstnaní starobní důchodci nemají nárok na žádnou slevu či úlevu při výpočtu zdravotního pojištění. Pouze v případě hrubé mzdy nižší než 17 300 Kč (z důvodu zkráceného úvazku) se neprovádí dopočet do minima.

 

Omyl třetí: Vyšší odvod na pojistném = výhody při čerpání zdravotní péče

Přístup ke zdravotní péči mají všichni pojištěnci stejný. Nerozlišuje se, zda pojištěnec pobírá pouze starobní důchod, nebo zda pobírá současně důchod a mzdu ze zaměstnání. Případné vyšší odvody na zdravotní pojištění neznamenají nějaký „nadstandard“.

Omyl čtvrtý: Již žádná administrativa a povinnosti

Přiznání starobního důchodu automaticky neruší všechny povinnosti ohledně zdravotního pojištění. To znamená, že např. zaměstnaní starobní důchodci musí oznamovat svému zaměstnavateli svoji zdravotní pojišťovnu a každou její změnu, podnikající starobní důchodci musí vyplňovat a odevzdávat přehled (výjimkou je účast v režimu paušální daně) a řádně si sami platit zdravotní pojištění. 

Čtěte také: Omyly ohledně placení zdravotního pojištění

Omyl pátý: Zaměstnaní předčasní důchodci platí zdravotní pojištění

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud by pracující předčasný důchodce takový příjem měl, neměl by nárok za dané období na výplatu předčasného důchodu. Pobírat současně předčasný důchod a příjem ze zaměstnání je možné pouze v případě přivýdělku na některou z pracovních dohod do limitu. Z dohod o provedení práce se neplatí zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně. Příjemci předčasného důchodu na účet tedy nemohou platit zdravotní pojištění ze zaměstnání, jinak by jim byla výplata předčasného důchodu přerušena.

Omyl šestý: Podnikající předčasní důchodci zdravotní pojištění neplatí

Výkon samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu je považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V případě, že je hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, se neplatí sociální pojištění. Předčasní důchodci tedy v praxi mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk musí mít do limitu. Pro celý kalendářní rok 2023 je limitem hrubý zisk do 96 777 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Žádný limit se však nevztahuje na placení zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění z výkonu samostatné výdělečné činnosti se platí i z nízkého zisku, třeba z 5000 Kč. Podnikající předčasní důchodci tedy v praxi sociální pojištění neplatí (mají příjem do limitu), ale zdravotní pojištění ano.

Omyl sedmý: Ruší se všechny dluhy

Přiznání starobního důchodu samozřejmě neznamená vynulování případných dluhů na zdravotním pojištění. I starobní důchodci mohou mít dluhy na veřejném zdravotním pojištění, když si neplnili řádně své povinnosti jako OSVČ nebo OBZP před přiznáním starobního důchodu. Exekuce mohou být v souladu se zákonem prováděny i ze starobního důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DANĚ