Jak si můžete v roce 2023 přivydělat v průběhu předčasného důchodu?

27.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Koncem letošního roku bude odcházet do předčasného důchodu více lidí než v předchozích letech, důvodem je výhodnější výpočet než u řádného důchodu v roce 2023. Jaký příjem však budou moci předčasní důchodci mít v příštím roce?

Vzhledem ke dvěma vysokým mimořádným valorizacím během roku 2022 bude pro řadu žadatelů o důchod výhodnější odejít raději do předčasného důchodu koncem letošního roku než do řádného důchodu během příštího roku. Výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí a záleží vždy na konkrétním průběhu pojištění, hodně bude záviset na všech důchodových parametrech, zejména termínu předčasnosti.

Příjem z předčasného důchodu v roce 2023

Zdroj: Shutterstock

Omezená možnost příjmu

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že pobírat současně předčasný důchod a příjem ze závislé činnosti nebo samostatně výdělečné činnosti je možné pouze v případě, že takový příjem nezakládá účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno nesmí vznikat povinnost platit z daného příjmu sociální pojištění.

Jaké možnosti budou mít předčasní důchodci v roce 2023?

Práce na dohody

Předčasní důchodci si do dosažení řádného důchodového věku přivydělávají zejména prací na některou z pracovních dohod. Když je hrubá odměna do limitu, z pracovní dohody se sociální pojištění neplatí. Limit pro neplacení sociálního pojištění v roce 2023 u dohody o provedení práce je 10 000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti 3999 Kč a méně. Limit u dohody o provedení práce se meziročně nemění, u dohody o pracovní činnosti se zvýšil o 500 Kč.

Limit pro neplacení sociálního pojištění se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, přičemž současně je samozřejmě možné pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, již není nijak příjmově omezen a může mít libovolně vysoké příjmy.

Tip: Dovolená, ošetřovné a příplatky za práci o víkendu. Co vše se chystá pro zaměstnance na DPP a DPČ?

Praktický příklad

Penzista Roman je v předčasném důchodu a v roce 2023 si bude současně přivydělávat pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a u jednoho na dohodu o pracovní činnosti. Hrubá měsíční odměna ani u jednoho zaměstnavatele nedosáhne rozhodného příjmu pro odvod sociálního pojištění. Pan Roman bude tedy současně pobírat předčasný důchod a příjem ze všech tří pracovních dohod. Prohlášení k dani bude moci pan Roman podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého tedy při výpočtu daně z příjmů uplatní slevu na poplatníka a daň z příjmů bude u této dohody nulová.

Zisk z podnikání do limitu

V předčasném důchodu je možné vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost, v takovém případě se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, a pokud je hrubý zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění, je možné současně pobírat zisk i předčasný důchod.

Pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2023 je limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) ve výši 96 777 Kč. Pro celý rok 2022 byl limitem pro neplacení hrubý zisk ve výši 93 387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje.

Pasivní příjmy omezené nejsou

Předčasní důchodci nemohou do dosažení řádného důchodového věku pracovat na zkrácený úvazek, neboť z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se sociální pojištění odvádí. Pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu však mohou mít předčasní důchodci libovolně vysoké. Z těchto pasivních příjmů se totiž sociální pojištění neodvádí, a to bez ohledu na částku dosaženého příjmu či zisku.

Z důvodu odchodu do předčasného důchodu není tedy nutné ukončovat nájemní smlouvu nebo činit finanční transakce vedoucí ke zrušení kapitálových příjmů.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY