Odcházíte příští rok do důchodu? Běžte již letos, váš měsíční důchod může být vyšší až o tisíce korun

20.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


MPSV upozornilo na zvláštní důchodovou situaci, kdy pro řadu lidí bude výhodnější odejít do důchodu již letos. Přiznaný důchod tak může být vyšší až o tisíce korun, než by tomu bylo v roce 2023. Jak je to možné? Koho se to týká? Vypočítejte si v naší důchodové kalkulačce, o kolik můžete mít vyšší důchod.

Odborníci i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozorňují, že pro řadu lidí bude výhodnější vstoupit do důchodového režimu již letos, ačkoliv mají důchodový věk až od roku 2023. Jak je to možné?

Zdroj: Depositphotos

Proč je výhodnější vstoupit do předčasného důchodu již letos, a ne do řádného až v roce 2023?

Protože v roce 2022 proběhly 3 poměrně vysoké valorizace důchodů, což ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) komentoval takto: „Hned třikrát jsme letos valorizovali všechny důchody v reakci na aktuální situaci a od ledna počítáme s dalším zvýšením. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod.“

Řádná valorizace společně s dvěma mimořádnými valorizacemi důchodů zvýšily v roce 2022 důchod celkem o 19,6 %. Naproti tomu tzv. redukční hranice a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou zásadní pro výši nově přiznávaných důchodů v roce 2023, vzrostly pouze o 3,6 %.

Rozdíl 16 procentních bodů je výrazně vyšší, než by byla „penalizace“ za odchod do předčasného důchodu. Ta může činit maximálně 6 % z výpočtového základu, což se odráží ve snížení celého důchodu o přibližně 7 až 8 %.

Senioři mohou vstoupit letos do tzv. předčasného důchodu bez výplaty a nadále pracovat až do řádného důchodového věku v příštím roce. V roce 2023 pak jen požádají jen o uvolnění výplaty důchodu.

Nejedná se o žádný malý rozdíl ve výplatě důchodu, ale o stovky až tisíce vyšší měsíční důchod.

„Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Tip: Valorizace důchodů v roce 2023: Jak se změní důchody v roce 2023?

Pro koho je výhodné požádat o důchod již letos?

Požádat o důchod již letos je výhodné pro drtivou většinu žadatelů o důchod v roce 2023. Výhodnější je to samozřejmě pro ty, kteří mají důchodový věk na jaře 2023, méně pak pro ty, co mají důchodový věk na podzim a v zimě 2023, a to z důvodu vyššího krácení. Roli ještě může hrát případná mimořádná valorizace 2023, která by mohla zvýšit důchody v druhé polovině roku 2023.

„Současně je třeba upozornit, že předčasný odchod do důchodu, byť s představou, že budete dále pracovat, je výsostně individuální rozhodnutí každého člověka a parametry, které vstupují do výpočtu důchodu, se v čase neustále mění. Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce, pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku. Důchody se navíc výrazně navyšují i při práci ‚na procenta‘, tj. naopak po nároku na důchod s jeho odloženým přiznáním,“ doplnil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

„Samozřejmě očekáváme výrazně zvýšený počet žádostí o předčasné důchody v závěru tohoto roku, tyto žádosti totiž nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince. Proto připravíme jednoduchý postup, jak všem zájemcům o výpočet výše předčasného důchodu podle pravidel roku 2022 umožnit do 31. 12. 2022 alespoň uplatnit nárok na předčasný důchod, přestože vlastní řízení bude již třeba probíhat v příštím roce,“ dodal Boháček.

Tip: Výchovné k důchodu 2023 v 6 otázkách a odpovědích

Vypočítejte si výši předčasného důchodu v roce 2022 či řádného starobního důchodu v roce 2023

Abyste měli rámcovou představu, jaký by byl váš předčasný důchod v roce 2022 versus řádný starobní důchod v roce 2023, doporučujeme využít naše důchodové kalkulačky:

Jestliže již víte výši vašeho důchodu pro tento rok, můžete si vypočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší řádný či předčasný starobní důchod.

Příklad výpočtu důchodu od Ministerstva práce a sociálních věcí

Pan Kříž bude mít nárok na důchod v únoru 2023, v té době bude doba jeho pojištění 46 let. Jeho osobní vyměřovací základ činí 28 tis. Kč. Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, pak jeho penze v roce 2023 dosáhne 19 936 Kč. Jestliže o řádný důchod zažádá až k únoru 2023, bude mu vyplácena penze ve výši 18 306 Kč, tedy o 1630 korun méně.

Porovnání výhodnosti předčasného odchodu do důchodu v průběhu roku 2022 s odchodem do řádného důchodu v roce 2023. Je-li předčasný důchod vyšší než řádný, je buňka zelená.

Předčasně přiznané 2022 Přiznané 2023
Osobní vyměřovací základ 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q
Důchod v roce 2023 Důchod v roce 2023 Důchod v roce 2023 Důchod v roce 2023 Důchod v roce 2023 Důchod v roce 2024 Důchod v roce 2023
20 000 Kč 18 279 Kč 18 086 Kč 17 894 Kč 17 701 Kč 17 445 Kč 17 189 Kč 16 819 Kč
28 000 Kč 19 936 Kč 19 722 Kč 19 506 Kč 19 292 Kč 19 005 Kč 18 719 Kč 18 306 Kč
32 000 Kč 20 765 Kč 20 539 Kč 20 313 Kč 20 087 Kč 19 785 Kč 19 484 Kč 19 050 Kč
40 000 Kč 22 422 Kč 22 173 Kč 21 925 Kč 21 677 Kč 21 345 Kč 21 015 Kč 20 537 Kč
48 000 Kč 24 079 Kč 23 808 Kč 23 538 Kč 23 266 Kč 22 906 Kč 22 545 Kč 22 025 Kč
56 000 Kč 25 737 Kč 25 444 Kč 25 151 Kč 24 856 Kč 24 466 Kč 24 075 Kč 23 512 Kč
60 000 Kč 26 565 Kč 26 261 Kč 25 956 Kč 25 652 Kč 25 246 Kč 24 841 Kč 24 255 Kč
80 000 Kč 30 709 Kč 30 347 Kč 29 987 Kč 29 627 Kč 29 146 Kč 28 667 Kč 27 974 Kč

Zdroj: MPSV

Jak o starobní důchod požádat?

O starobní důchod žádáte na OSSZ dle místa vašeho trvalého bydliště v kterýkoliv úřední den. Žádat lze osobě či prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci (stačí bez úředního ověření). Nejjednodušší je se dopředu objednat online prostřednictvím objednávkového systému ČSSZ.

Žádost s žadatelem sepíše odborník oddělení důchodového pojištění, na sepsání žádosti si nejlépe vyčleňte celý den, protože je to časově náročný úkon.

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti.

Jaké doklady si vzít k žádosti o důchod?

 • občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu
 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: Nám. Republiky 4, Olomouc)
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o svěření dítěte do péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.), které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž je žadateli známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci

Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.

Zdroj: MPSV, ČSSZ

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY