Valorizace důchodů: o kolik vzroste váš důchod od ledna 2023?

21.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh valorizace důchodů na rok 2023. O kolik a komu vzroste důchod? Jak ovlivní výši důchodů výchovné?

V září byly důchody valorizovány naposled a nyní se očekává lednová valorizace, která by měla zvýšit důchody v průměru o 825 Kč. S návrhem nařízení o valorizaci důchodů přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a nyní se jím bude zabývat vláda.

Zdroj: Depositphotos

Valorizace důchodů od ledna 2023 – vzroste základní i procentní výměra důchodů

Ceny v roce 2022 významně rostly, což se promítá do růstu důchodů. Růst cen se do důchodů dle zákona promítá indexem spotřebitelských cen a životními náklady domácností důchodců, přičemž při valorizace se bere v potaz vyšší údaj za dané období.

Dodejme, že se v roce 2022 zvyšovaly penze celkem třikrát, naposledy v zářícelkově přibližně o 15 %, v průměru tedy téměř o 2500 Kč.

Původně Ministerstvo práce a sociálních věcí odhadovalo, že důchody vzrostou v lednu v průměru alespoň o 850 Kč, nicméně zpomalení růstu cen znamená zvýšení důchodů v průměru o 825 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v předloženém návrhu uvádí růst:

  • Základní výměry důchodu o 140 Kč na 4040 Kč (z 3900 Kč v roce 2022)
  • Procentní výměry důchodů o 5,1 %, v průměru o 685 Kč

Průměrný důchod tak kvůli valorizaci a výchovnému bude atakovat hranici 19 500 Kč.

Komu vzrostou důchody od ledna 2023?

Valorizace důchodů se týká starobních, předčasných, invalidních i pozůstalostních (vdovských, vdoveckých i sirotčích) důchodů.

O zvýšení důchodu se nežádá, zvýšený důchod přijde v obvyklém termínu.

Valorizace důchodů se týká i těch, kterým bude důchod přiznán až v roce 2023.

Vy si v naší kalkulačce můžete spočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

Zvýší se i redukční hranice pro výpočet důchodu

Vedle růstu základní a procentní výměry důchodu vzrostou i redukční hranice.

Ty by se v roce 2023 zvýšit následovně:

  • První redukční hranice z 17 121 Kč na 17 743 Kč
  • Druhá redukční hranice z 155 644 Kč na 161 296 Kč

Dodejme, že:

  • Do částky první redukční hranice (17 121 Kč v roce 2022) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (17 121 Kč v roce 2022) do druhé redukční hranice (155 644 Kč v roce 2022) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • K částkám nad druhou redukční hranici (155 644 Kč v roce 2022) se již nepřihlíží.

O kolik vzrostl váš důchod v září 2022?

Poslední valorizace důchodů proběhla v září 2022, kdy se důchody zvýšily o 5,2 %, v průměru o 700 Kč.

Tip: Vypočítejte si, o kolik se vám zvýšil starobní, invalidní či pozůstalostní důchod od září 2022, v naší kalkulačce starobního důchodu.

 

Kromě valorizace důchodů zvýší důchody i výchovné, kdo na něj bude mít nárok?

Lidé v důchodu, kteří vychovávali, se navíc od 1. ledna 2023 mohou těšit na růst důchodů kvůli takzvanému výchovnému.

Na výchovné mají nárok lidé (nejčastěji rodiče), kteří převážně pečovali o děti a vychovávali je. Zároveň má výchovné kompenzovat snížený důchod, k čemuž došlo právě kvůli nižším příjmům během péče o děti. Nárok má pouze jeden z rodičů (páru).

Za každé „vychované dítě“ starobní důchod vzroste o 500 Kč.

Podstatou je, že se výchovným navýší procentní výměra důchodu, což je složka penze, která je spíše zásluhová. Promítá se do ní totiž výše vyměřovacího základu (výdělku) a také získaná doba pojištění.

Kdo (ne)musí o výchovné žádat?

Ženy v důchodu (či ženy, které podají žádost o důchod v roce 2022), kterým se kvůli dětem snížil důchodový věk, podávat žádosti nemusí. Od České správy sociálního zabezpečení přijde oznámení o navýšení důchodu.

Žádost pak budou muset podávat ženy, kterým se výchova dětí nezapočítala, a muži, kteří vychovávali děti. Rovněž o výchovné budou muset žádat ti, kteří budou žádat o důchod v roce 2023 a později, ti budou žádost o výchovné přikládat k žádosti o důchod.

Příjem žádosti započal 1. září 2022, formulář žádosti naleznete ke stažení anebo k online vyplnění na stránkách ČSSZ.

Specifickou skupinou jsou pak osoby, kterým se transformoval důchod z invalidního do starobního v 65 letech. Ty musí zažádat, ale výchovné dostanou pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Tip: Výchovné k důchodu v 6 otázkách a odpovědích

Počet žen, které dostanou výchovné od ledna 2023 automaticky, by se mohl pohybovat na úrovni 1,4 milionu (přibližně 60 % starobních důchodců). Průměrná částka, o kterou se jim zvýší důchod, dosáhne 1100 Kč.

Vypočítejte si výši důchodu v roce 2023

Jaký bude váš řádný starobní či předčasný důchod, jestliže do něj odejdete v roce 2023?

To si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce na rok 2023, stejně tak si můžete vypočítat výši starobního důchodu, kdybyste do něj chtěli odejít již v roce 2022.

Růst důchodů zvýší výdaje státního rozpočtu o 82 miliard Kč

Dle návrhu rozpočtového zákona má mít resort práce v roce 2023 na penze skoro o 82 miliard Kč více, celkové výdaje mají činit 637,6 miliardy korun.

Byla již valorizace schválena?

Valorizace důchodů byla vládou schválena.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vláda.cz

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 55 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY