Kalkulačka mimořádného zvýšení důchodů od 1. 9. 2022

Od nového roku dochází vždy k valorizaci stávajících vyplácených důchodů a to nejen starobních, ale i invalidních, vdoveckých, vdovských a sirotčích. Valorizace důchodů je dána ze zákona a zohledňuje růst cen růst reálných mezd (jedná se o polovinu růstu reálných mezd  za sledované období od loňského července do letošního června). 

Dochází ke zvýšení jak

  • základní výměry důchodu 
  • procentní výměry důchodu.

Základní procentní výměra důchodu je pro všechny stejná a zvyšuje se všem o stejnou částku. 
Valorizace procentní výměry důchodu je pro daný rok dána procentem, případně částkou mimořádné valorizace.

V roce 2022 se základní výměra důchodu zvyšuje o 350 Kč a nově je tak základní výměra důchodu dána částkou 3 900 Kč (v roce 2021 pak 3 550 Kč). Procentní výměra důchodu se v roce 2022 zvyšuje o 1,3 % a také nad rámec valorizace se procentní výměra navíc zvyšuje o 300 Kč, a to pro všechny důchodce bez ohledu na výši procentní výměry důchodu.

Druhé zvýšení důchodu v roce 2022 od 1. 6. 2022

Vláda vydala dne 16. 2. 2022 nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022. Podle zákona o důchodovém pojištění pokud v kalendářním měsíci dosáhl růst cen aspoň 5 % , stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne takového kalendářního měsíce.  Procentní výměra již vyplácených důchodů, ale i důchodů přiznaných od června do prosince 2022, se tak od 1. 6. 2022 zvyšuje o  8,2 %.

Proč dochází k mimořádné valorizaci?

K mimořádné valorizaci v dochází v tom případě, pokud součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace přesáhne 5 %. K poslední valorizaci došlo tradičně na začátku roku 2022. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v 5. kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. Nařízení vlády uvádí zvýšení i u důchodů nově přiznaných od června do prosince 2022. V lednu 2022 dosáhla meziroční inflace 9,9 %, v únoru a březnu přesáhla hranici 10 %, proto dochází k mimořádné valorizaci důchodů.

Třetí zvýšení důchodu v roce 2022 od 1. 9. 2022

Dle Českého statistického úřadu dubnová meziroční inflace dosáhla hodnoty 14,2 %, v březnu 12,7 %, proto vláda vydala dne 25. 5. 2022 nařízení vlády č. 136/2022 Sb. o třetím zvýšení důchodů v roce 2022. Podle zákona o důchodovém pojištění pokud v kalendářním měsíci dosáhl růst cen aspoň 5 %, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne takového kalendářního měsíce.  Procentní výměra již vyplácených důchodů, ale i důchodů přiznaných od září do prosince 2022, se tak od 1. 9. 2022 zvyšuje o  5,2 %.

Vypočtěte si v naší kalkulačce, o kolik se vám od září 2022 zvýší důchod.

Po zadání výše pobíraného důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí) vám kalkulačka vypočte, o kolik se vám důchod zvýší od 1. 9. 2022. 
 

Zvyšování důchodů v minulých letech

Zvýšení od

Zvýšení základní výměry

Zvýšení procentní výměry 

1. 9. 2022 0 Kč 5,2 % - třetí zvýšení (mimořádná valorizace)
1. 6. 2022 0 Kč 8,2 % - druhé zvýšení (mimořádná valorizace)

1. 1. 2022

350 Kč 1,3 % + 300 Kč

1. 1. 2021

60 Kč

7,1 %

1. 1. 2020

220 Kč

5,2 % + 151 Kč

1. 1. 2019

570 Kč

3,4 %

1. 1. 2018

150 Kč

3,5 %

1. 1. 2017

110 Kč

2,2 %Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 317 krát


Související články: