Kalkulačka mimořádné valorizace důchodů od 1.6. 2023

Od nového roku dochází vždy k valorizaci stávajících vyplácených důchodů a to nejen starobních, ale i invalidních, vdoveckých, vdovských a sirotčích. Valorizace důchodů je dána ze zákona a zohledňuje růst cen růst reálných mezd (o polovinu růstu reálných mezd  za sledované období od loňského července do letošního června). 

Dochází ke zvýšení

  • základní výměry důchodu 
  • procentní výměry důchodu.

Základní procentní výměra důchodu je pro všechny stejná a zvyšuje se všem o stejnou částku. 
Valorizace procentní výměry důchodu je pro daný rok dána procentem, případně částkou mimořádné valorizace.

V roce 2023 se základní výměra důchodu zvyšuje o 140 Kč a nově je tak základní výměra důchodu dána částkou 4 040 Kč( v roce 2022 to bylo 3 900 Kč; v roce 2021 pak 3 550 Kč). Procentní výměra důchodu se od ledna 2023 zvyšuje o 5,1 procent.

Mimořádné zvýšení důchodu od června 2023

Dle původního valorizačního mechanismu měla procentní výměra vzrůst o 11,5 %, což by pro rozpočet dle MPSV pro rok 2023 znamenalo růst výdajů o 35 miliard korun. Základní výměra důchodu měla zůstat ve výši 4 040 Kč.
Vládní novela přinesla změnu výpočtu valorizace a od 1. 6. 2023 se nově procentní výměra zvyšuje o 2,3 % a také všem o mimořádnou částku 400 Kč.

Po zadání výše pobíraného důchodu do 30. 5. 2023 vám kalkulačka vypočítá, o kolik se vám důchod po mimořádné valorizaci zvedne (mohl zvednout) od 1. 6. 2023.
Zvyšování důchodů v minulých letech

Zvýšení od

Zvýšení základní výměry

Zvýšení procentní výměry 

1. 1. 2024 360 Kč 0 %
1. 6. 2023 0 Kč 2,3 % + 400 Kč (novela mění výpočet mimořádné valorizace)
1. 1. 2023 140 Kč 5,1 %  (+ zvýšení starobních důchodů o výchovné)
1. 9. 2022 0 Kč 5,2 % - třetí zvýšení (mimořádná valorizace)
1. 6. 2022 0 Kč 8,2 % - druhé zvýšení (mimořádná valorizace)
1. 1. 2022 350 Kč 1,3 % + 300 Kč
1. 1. 2021 60 Kč 7,1 %
1. 1. 2020 220 Kč 5,2 % + 151 Kč
1. 1. 2019 570 Kč 3,4 %
1. 1. 2018 150 Kč 3,5 %
1. 1. 2017 110 Kč 2,2 %

Proč dochází k mimořádné valorizaci?

K mimořádné valorizaci v dochází v tom případě, pokud součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace přesáhne 5 %. K  valorizaci dochází tradičně na začátku každého roku. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v 5. kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. Nařízení vlády uvádí zvýšení i u důchodů nově přiznaných. 

Tip: Vypočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod od ledna 2024

Valorizace od června 2023

Dle původního valorizačního mechanismu měla procentní výměra vzrůst o 11,5 %. Vládní novela přinesla změnu a od 1.6. 2023 se procentní výměra zvyšuje o 2,3 % a také o mimořádnou částku 400 Kč.

Mimořádné valorizace v roce 2022

Druhé zvýšení důchodu v roce 2022 od 1. 6. 2022

V lednu 2022 dosáhla meziroční inflace 9,9 %, v únoru a březnu přesáhla hranici 10 %, proto dochází k mimořádné valorizaci důchodů. Vláda vydala dne 16. 2. 2022 nařízení vlády č. 35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022. Podle zákona o důchodovém pojištění pokud v kalendářním měsíci dosáhl růst cen aspoň 5 % , stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne takového kalendářního měsíce.  Procentní výměra již vyplácených důchodů, ale i důchodů přiznaných od června do prosince 2022, se tak od 1. 6. 2022 zvyšuje o  8,2 %.

Třetí zvýšení důchodu v roce 2022 od 1. 9. 2022

Dle Českého statistického úřadu dubnová meziroční inflace dosáhla hodnoty 14,2 %, v březnu 12,7 %, proto vláda vydala dne 25. 5. 2022 nařízení vlády č. 136/2022 Sb. o třetím zvýšení důchodů v roce 2022. Podle zákona o důchodovém pojištění pokud v kalendářním měsíci dosáhl růst cen aspoň 5 %, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne takového kalendářního měsíce.  Procentní výměra již vyplácených důchodů, ale i důchodů přiznaných od září do prosince 2022, se tak od 1. 9. 2022 zvyšuje o  5,2 %.

 

Časté otázky

Pokud součet meziměsíčních nárůstků inflace od poslední valorizace přesáhne 5 %, dojde k mimořádnému zvýšení důchodu a to od splátky důchodu splatné v 5. kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.

Každoroční lednová valorizace důchodů je dána zákonem. Zvýšení důchodu zohledňuje růst cen a růst reálných mezd (jedná se o třetinu (polovinu do roku 2023) růstu reálných mezd  za sledované období od loňského července do letošního června). 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 674 krát


Související články: