Výchovné k důchodu v 6 otázkách

11.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od letošního roku stát vyplácí tzv. výchovné, které zvýší starobní důchod. Mají na něj ale nárok všichni důchodci? Platí i pro osvojené děti? A jak to mají ti rodiče, kterým bohužel dítě zemřelo?

Výchovné je od roku 2023 nová složka důchodu, o kterou se navýší procentní výměra a společně s tím samozřejmě i celková výše důchodu. Důležité je vědět, že činí 500 Kč za jedno dítě. Počet dětí se vždy částkou vynásobí. Dostanou jej však pouze ti, kteří převážně pečovali o děti a kterým se na úkor této péče snížila pracovní aktivita.

Stále však okolo výchovného vyvstává řada otázek, které si nejen starobní důchodci pokládají. Pojďme se podívat na některé z nich.

Otázky:
  1. Mají na výchovné nárok i invalidní důchodci?
  2. Dostanou předčasní důchodci výchovné?
  3. Co osoby, které měly děti v náhradní rodinné péči?
  4. Co když je pečující partner po smrti?
  5. Kdy náleží výchovné, když dítě zemřelo?
  6. Lze podat žádost o výchovné dodatečně?

1. Mají na výchovné nárok i invalidní důchodci?

Pokud invalidní důchodce nesplnil potřebnou dobu pro nárok na starobní důchod, výchovné mu bohužel nenáleží.

Složitější situace však nastává v případě, kdy poživateli invalidního důchodu vznikl po 1. lednu 2023 nárok na důchod starobní. Pokud bude starobní důchod výši než invalidní, dojde k transformaci a výchovné bude za splnění podmínky převážné péče náležet.

Jestliže však bude invalidní důchod vyšší než důchod starobní i po přičtení výchovného, dané osobě zůstane invalidní důchod a nárok na starobní v důsledku souběhu zanikne. Vzhledem k zániku starobního důchodu pak nebude možné výchovné přiznat.

Na výchovné pak samozřejmě nevzniká nárok ani osobám, které pobírají vdovský nebo vdovecký důchod.

2. Dostanou předčasní důchodci výchovné?

U osob v předčasném důchodu nic nebrání v přiznání výchovného, neboť byla splněna potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod. Pouze do něho odešly dříve než v řádném důchodovém věku.

Čtěte také: 10 důvodů, proč neodcházet do předčasného důchodu

Výchovné: pěstouni, invalidé, předčasní důchodci

Zdroj: Depositphotos

 

3. Co osoby, které měly děti v náhradní rodinné péči?

Dítě nemusí být jen vlastní, může být i osvojené anebo převzaté do náhradní rodinné péče, vždy však ale na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Výchovné tedy náleží i rodičům adoptovaných dětí anebo pěstounům, jestliže se o dítě starali nejméně po předepsanou dobu.

Tou je minimálně 10 let před dosažením zletilosti před vznikem nároku na starobní důchod. Pokud by došlo k péči o dítě starší 8 let, stačí minimálně 5 let péče s tím, že neustala před dosažením zletilosti.

Čtěte také: Jak se v roce 2023 zvyšuje odměna pro profesionální pěstouny?

4. Co když je pečující partner po smrti?

Pokud je ten z manželů nebo partnerů, který o děti převážně pečoval, po smrti, nelze nárok na výchovné přenést na toho druhého. Druhému z partnerů se tedy procentní výměra důchodu o výchovu dětí nezvýší.

Výchovné pak nelze ani nijak rozdělovat v případě, že by oba rodiče byli naživu. Něco takového je možné pouze tehdy, pokud by první z partnerů převážně pečoval o jedno dítě a druhý z partnerů o jiné dítě.

5. Kdy náleží výchovné, když dítě zemřelo?

Ve změně zákona je v § 32 jasně stanoveno, že je podmínka převážné výchovy splněna, pokud dítě zemřelo po dosažení 5 let s tím, že žena o dítě převážně pečovala od narození do jeho úmrtí.

6. Lze podat žádost o výchovné dodatečně?

Některým bude výchovné přiznáno automaticky, jiní o něj budou muset zažádat. Ti, kterým vznikl nárok na starobní důchod před 1. lednem 2023, mohou o výchovné žádat dodatečně a bude jim přiznáno.

Ty osoby, které budou žádat o starobní důchod až od roku 2023, budou podávat žádost prostřednictvím stejného tiskopisu, jakým se žádá o starobní důchod. Pokud tak v tiskopisu neučiní, nelze žádat dodatečně. Nárok na výchovné zanikne.

Čtěte také: Jak zažádat o důchod?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 67 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY