10 důvodů, proč neodcházet do předčasného důchodu

30.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zatímco pro některé žadatele o starobní důchod může být předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro většinu lidí je vhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Podívejme se na vybraných 10 důvodů, proč tomu tak je.

Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku stoupá počet žadatelů o předčasný důchod. Jaké výhody však přináší práce až do dosažení řádného důchodového věku?

  1. Předčasný důchod = krácení důchodu?
  2. Kratší doba pojištění = problém
  3. Lepší práce nežli předčasný důchod
  4. Zvýší se vám starobní důchod?
  5. Vliv předčasného důchodu na vdovský a sirotčí důchod
  6. Vyšší životní standard při odchodu do řádného důchodu
  7. V předčasném důchodu je váš výdělek omezený
  8. Těžký návrat do práce
  9. Ztráta pracovních zkušeností
  10. Díky práci v dobré kondici?

Krácení za předčasnost

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením měsíčního důchodu, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, ostatní lidé nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Nižší doba pojištění

Měsíční předčasný důchod je nižší oproti řádnému starobnímu důchodu nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění oproti situaci, kdy se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve je předčasný důchod nižší oproti případnému řádnému důchodu přibližně o čtvrtinu, přesná hodnota samozřejmě závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Tip: Důchodová kalkulačka

I nižší příjem je lepší než předčasný důchod

Případný pokles příjmů v předdůchodovém věku ovlivní měsíční částku starobního důchodu, ale rozdíl je často mnohem menší, než si žadatelé o důchod myslí. Vždyť při výpočtu důchodu v roce 2022 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2021. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je tedy finančně výhodnější odejít do řádného důchodu i za cenu nižších výdělků v posledních letech před odchodem do penze než volit předčasný důchod. V takovém případě se získá vyšší doba pojištění a nedojde ke krácení důchodu.

10 důvodů, proč neodcházet do předčasného důchodu, ale jestli se vám i tak bude chtít odejít…

Předčasný důchod je dobrá volba?

Zdroj: Shutterstock

Trvale nižší důchod

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením důchodu. Při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává.

Nižší pozůstalostní důchody

Měsíční částka vdovských (vdoveckých) i sirotčích důchodů se vypočítává z důchodu, který zemřelý (zemřelá) pobíral nebo na který by měl nárok. Z vyššího řádného starobního důchodu jsou tedy pozůstalostní důchody vyšší než z nižšího předčasného důchodu.

Tip: Předčasný důchod versus předdůchod

Vyšší životní standard při odchodu do řádného důchodu

Občané pracující až do řádného důchodového věku mají vyšší životní standard než lidé volící předčasný důchod, neboť pobírají déle mzdu ze zaměstnání. Někteří zaměstnanci se právě v předdůchodovém věku v práci nejvíce uvolní a získávají životní nadhled, protože si říkají, že když bude nejhůř, tak už mohou kdykoliv odejít do důchodu.

Omezený výdělek

Do dosažení řádného důchodového věku mohou mít předčasní důchodci pouze příjem nezakládající účast na nemocenském pojištění. Žádné výdělečné omezení se na ně tedy nevztahuje až po dosažení řádného důchodového věku.

Opětovný nástup do práce není snadný

Někteří žadatelé o předčasný důchod plánují, že si v předčasném důchodu odpočinou a následně při dosažení řádného důchodového věku se opět případně poohlédnou po nějaké zajímavé pracovní nabídce. Po delší pracovní přestávce však není nástup do nové práce většinou jednoduchý a tento záměr se nevydaří všem takto uvažujícím předčasným důchodcům.

 

Ztráta pracovních zkušeností

Mnohé firmy si zkušených pracovníků váží a stoupá počet zaměstnanců pracujících během pobírání řádného starobního důchodu. Občané volící předčasný důchod tedy nevyužijí dostatečně svých pracovních znalostí a dovedností. Při nespokojenosti v práci lze i v předdůchodovém věku změnit zaměstnavatele a najít odpovídající pracovní uplatnění na trhu práce, není nutné ihned volit odchod do předčasného důchodu.

Pracovní aktivita je důležitá

Zaměstnanci, které jejich práce baví, by v žádném případě neměli odcházet do předčasného důchodu. V dobrém pracovním kolektivu většina zaměstnanců v předdůchodovém věku psychicky nestárne, což má velmi pozitivní vliv na celkový zdravotní stav.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 349 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY