6 zásadních rozdílů mezi předčasným důchodem a předdůchodem

17.06.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud jste dosáhli věku 60 let a ztratili jste práci, nebo se vám prostě už jen nechce pracovat, tak máte dvě možnosti. Můžete odejít do předčasného důchodu, nebo můžete pobírat tzv. předdůchod. Jaké jsou zásadní rozdíly a v čem se tyto dva "důchody" vlastně liší?

Co má předdůchod a předčasný důchod společného?

  • Do předčasného důchodu i předdůchodu můžete odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku.
  • Během pobírání máte zdravotní pojištění placené státem, patříte mezi státní pojištěnce.
  • Se sociálním pojištěním je to trošku složitější, ale i tak platí, že ani v předčasném důchodu, ani v předdůchodu ho platit nemusíte.
  • Do řádného důchodu můžete vždy odejít při dosažení důchodového věku.
  • Při práci v předdůchodu a v předčasném důchodu si můžete vždy uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka. Práce v předčasném důchodu je ale výrazně omezena.

Kromě společných znaků se ovšem od sebe předčasný důchod a předdůchod v řadě věcí zásadně liší. Pojďme se podívat na 6 základních rozdílů, které možná rozhodnou o tom, jestli je pro vás výhodnější čerpat předčasný důchod nebo předdůchod.

(1) Kdo to platí?

Zásadní rozdíl mezi důchodem a předdůchodem je to, odkud dostáváte peníze. Čerpání předdůchodu je v podstatě situace, kdy máte dostatek vlastních finančních prostředků našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Oproti tomu předčasný důchod vám vyplácí stát na základě odpracovaných let a vyměřovacího základu. Vyplácená výše předčasného důchodu se oproti řádnému státnímu důchodu krátí.

(2) Kolik na to potřebuji peněz?

Pro pobírání předdůchodu je třeba mít našetřeno zhruba 518 tisíc, což odpovídá zákonné výplatě předdůchodu v částce 8629 korun měsíčně po dobu pěti let. Dle zákona je nutné, aby výše předdůchodu byla alespoň na 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV (33 429 Kč pro rok 2020). Oproti tomu pro předčasný odchod do důchodu našetřené peníze nepotřebujete, budete dostávat předčasný důchod vyplácený státem. Za vyplácení předčasného důchodu budete ovšem penalizováni tím, že se výše vypláceného důchodu zkrátí.

(3) Kdy můžu pracovat?

Hlavní nevýhodou předčasného důchodu je nejen jeho krácení, ale také omezení výdělečné činnosti. Předčasný důchodce pracovat sice může, ale pouze na pracovní smlouvu, která nezakládá účast na sociálním pojištění. Pokud předčasný důchodce pracuje a je mu strháváno sociální pojištění, tak je výplata důchodu pozastavena. Na druhou stranu při pobírání předdůchodu můžete pracovat bez omezení a můžete mít libovolné vlastní příjmy.

Je lepší předdůchod nebo odchod do předčasného důchodu

(foto: Shutterstock)

(4) Na jakou pracovní smlouvu může důchodce pracovat?

Díky omezení práce v předčasném důchodu může takový pracující pracovat pouze na některé pracovní smlouvy. Plný ani částečný úvazek na pracovní poměr není možný, v praxi předčasní důchodci nejčastěji pracují na DPP s odměnou do 10 tisíc, dále můžou mít příjmy z pronájmu nebo si přivydělávat jako OSVČ s příjmem do limitu hrubého zisku (83 603 Kč pro rok 2020). Oproti tomu jako předdůchodce můžete pracovat na jakoukoli pracovní smlouvu nebo bez omezení podnikat.

(5) Jak se počítá řádný důchod?

Základní výhodou předdůchodu je fakt, že nedochází ke krácení starobního důchodu. Doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění, a nulový příjem během čerpání předdůchodu tak nesnižuje výpočet důchodu. Řádný důchod vypočítaný po pětiletém pobírání předdůchodu bude vždy vyšší než při čerpání předčasného důchodu.

(6) Kolik mi zbyde peněz?

Hlavní nevýhodou předčasného důchodu je tak především vyčerpání naspořených prostředků. Pro čerpání předdůchodu je totiž nutné mít naspořeno zhruba půl milionu korun pro výplatu v pěti letech. Zatímco při čerpání předdůchodu vám po pěti letech nezbyde z těchto peněz vůbec nic, tak při pobírání předčasného důchodu máte našetřené prostředky stále k dispozici, dostáváte totiž peníze od státu.

Předčasný důchod, předdůchod a registrace na úřadu práce

Do předčasného důchodu nebo do předdůchodu odchází většinou starší občané, kteří už nechtějí pracovat na plný úvazek. Často ale nemají moc na výběr, pokud ztratí v šedesáti letech práci, tak je problémem najít nové uplatnění na trhu práce. Stále ale zbývá jedna možnost, a tou je registrace na úřadu práce. Evidence při splnění zákonných podmínek přitom znamená nárok na podporu v nezaměstnanosti a také náhradní dobu pojištění pro účely důchodového pojištění v maximálním rozsahu 3 let.

Pokud jste tedy v 60 letech ztratili práci, tak pravděpodobně nejvýhodnější variantou je registrace na úřadu práce. Budete dostávat podporu v nezaměstnanosti a navíc se vám tato doba napočítá jako náhradní doba pojištění pro účely výpočtu důchodu. Po vyčerpání maximální doby pak můžete teprve odejít do předdůchodu, nebo předčasného důchodu, v závislosti na tom, jak moc vám vadí krácení důchodu a jak moc finančních prostředků máte naspořeno. Každou situaci je ovšem nutné posuzovat individuálně, protože to výhodnější řešení může být pro každého jiné.

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 127 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY