Deset nepravd o předdůchodu

11.04.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vlivem postupně se prodlužujícího řádného důchodového věku stoupá obliba předdůchodu, díky kterému lze přestat dříve pracovat, a přitom se vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu. Co je dobré o předdůchodu vědět?

Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené peníze. Nárok na předdůchod tedy nemají všichni občané, ale pouze lidé mající dostatečné vlastní prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Pro splnění legislativních výhod musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy a minimálně se musí vyplácet dva roky. Podívejme se na některé omyly panující ohledně předdůchodu v praxi.

  1. Kdy lze čerpat předdůchod?
  2. Jaké spoření se hodnotí u předdůchodu?
  3. Mohou předdůchodci pracovat?
  4. Lze čerpat předčasný důchod v předdůchodu?
  5. Platí si předdůchodci zdravotní pojištění?
  6. Jak se z hlediska důchodu hodnotí předdůchod?
  7. Nulový příjem snižuje státní důchod
  8. Lze pobírat podporu v nezaměstnanosti v předdůchodu?
  9. Předdůchod a vliv na pozůstalostní důchody
  10. Daňové slevy a předdůchod

Předdůchod lze čerpat kdykoliv

Při splnění zákonných podmínek je možné začít čerpat předdůchod nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se pro účely předdůchodu posuzuje u mužů i žen důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Hodnotí se všechny penzijní produkty

Spořit na penzi je možné v řadě finančních produktů. Možnost čerpat předdůchod však umožňuje pouze spoření ve státem podporovaném doplňkovém penzijním spoření. Ze smlouvy o penzijním připojištění nelze předdůchod čerpat. Kdo chce čerpat předdůchod, ten si musí převést smlouvu o penzijním připojištění na doplňkové penzijní spoření.

Předdůchodci nemohou pracovat

Občané čerpající předdůchod nejsou na rozdíl od příjemců předčasného důchodu nijak limitováni ve výdělečné činnosti. Předdůchodci tedy mohou pracovat i podnikat bez omezení. V praxi tedy někteří občané čerpají předdůchod, protože již z různých důvodů nechtějí nebo nemohou pracovat, po několika měsících se však může situace změnit a v takovém případě není žádný problém začít pracovat např. i na smlouvu na dobu neurčitou.

Nelze čerpat předčasný důchod

Primárně sice předdůchod slouží k tomu, aby se zabránilo čerpání finančně nevýhodného předčasného důchodu, ale v některých případech potřebuje předdůchodce vyšší aktuální měsíční příjem, a proto může začít současně pobírat předdůchod a předčasný důchod. Souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný.

Předdůchod: práce, podpora, předčasný důchod, pojištění

Zdroj: Shutterstock

Předdůchodci si musí sami platit zdravotní pojištění

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou předdůchodci státními pojištěnci. Tedy i předdůchodci pobírající pouze předdůchod mají u své zdravotní pojišťovny vyřešen svůj pojistný vztah a nemusí si sami zdravotní pojištění platit.

Předdůchod se hodnotí jako odpracovaná doba

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů od roku 1986, ale i na získané době pojištění. Každý rok pojištění ovlivňuje měsíční částku státního důchodu velmi výrazně. Doba pobírání předdůchodu se přitom do doby pojištění nezapočítává. Předdůchod se tedy nehodnotí ani jako skutečně odpracovaná doba, ani jako náhradní doba pojištění. Měsíční částka starobního důchodu je tedy nižší, než když žadatel o starobní důchod pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Nulový příjem snižuje státní důchod

Předdůchodci pobírající pouze předdůchod nemusí mít strach, že z důvodu nulového příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění budou mít nižší státní důchod. Doba pobírání předdůchodu se při výpočtu státního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že nulový příjem po toto období nesnižuje rozhodný příjem, ze kterého se počítá osobní vyměřovací základ (tj. průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě).

Nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti

Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené peníze. Proto mohou i předdůchodci splňující zákonné podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti (tj. zejména potřebnou dobu pojištění) pobírat současně předdůchod a podporu v nezaměstnanosti.

Tip: Jak může evidence na Úřadu práce zvýšit důchod?

Měsíční částka předdůchodu ovlivňuje pozůstalostní důchody

Vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod se vypočítává ze starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok. Případně pobíraný předdůchod na účet tedy nemá vliv na výpočet pozůstalostních důchodů.

Předdůchodci nemají nárok na daňovou slevu

I pracující nebo podnikající předdůchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu. V daňovém přiznání se uplatní daňová sleva na poplatníka v částce 30 840 Kč. Při výpočtu měsíční čisté mzdy potom ve výši 2520 Kč. Při podepsaném prohlášení k dani lze slevu na poplatníka uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 120 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY