Jak může evidence na úřadu práce zvýšit důchod?

23.08.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu jako náhradní doba pojištění. V praktickém příkladu si vypočítáme, o kolik je výhodnější odejít do řádného důchodu i za cenu evidence na úřadu práce, než volit předčasný důchod. 

Kdy vám evidence na úřadu práce pomůže k vyššímu důchodu? Podívejte se na 2 příklady, které vám to objasní.

Víte, že podporu v nezaměstnanosti můžete čerpat až 11 měsíců, jestliže máte nad 55 let?

Evidence na úřadu práce je výhra pro váš důchod

Zdroj: Shutterstock

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ), ale rovněž i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom hodnotí odpracované roky a náhradní doby pojištění. V zákonném rozsahu se započítává jako náhradní doba pojištění i evidence na úřadu práce.

  • Do konce roku 1995 se evidence na úřadu práce započítává vždy, od roku 1996 se vždy započítává jen evidence na úřadu práce, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. 
  • Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Evidence na úřadu práce od roku 2010 se hodnotí do doby pojištění pro přiznání státního důchodu i do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu z 80 %.

Tip: Důchodová kalkulačka - vypočítejte si výši důchodu

Předčasný důchod? Lepší je vyčerpat nejdříve podporu v nezaměstnanosti

Při získání potřebné doby pojištění mají občané starší 55 let nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců. V praxi ztratí někteří občané v předdůchodovém věku práci a přemýšlí, jak dále postupovat. S ohledem na měsíční částku státního starobního důchodu je lepší nejdříve vyčerpat podpůrčí dobu u nároku na podporu v nezaměstnanosti a teprve potom odejít do důchodu, ať už předčasného (méně kráceného) nebo řádného.


Čtěte také:

Nepravdy o předčasném důchodu

Kdo si s odchodem do důchodu polepší?


Praktický příklad - Úřad práce a předčasný důchod

Pan Pavel ztratil práci a odešel 4. ledna 2019 do předčasného důchodu. Přesně o 350 dní před dosažením řádného důchodového věku. Osobní vyměřovací základ pana Pavla byl 32 400 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a 165 dní. Pro důchodové účely se tedy hodnotí 43 let. 

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, v případě pana Pavla činí krácení 3,6 % z výpočtového základu.
  • Panu Pavlovi byl tedy přiznán měsíční předčasný důchod v částce 14 886 Kč.

Výpočet předčasného důchodu pana Pavla

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

32 400 Kč

Získaná doba pojištění

43 let

První redukční hranice (do 14 388 Kč, ze 100 %)

14 388 Kč

Druhá redukční hranice (od 14 388 Kč do 130 796 Kč, z 26 %)

4 684 Kč

Výpočtový základ (14 388 Kč + 4 684 Kč)

19 072 Kč

Procentní zápočet  (za každý rok pojištění 1,5 %)

64,5 %

Procentní výměra důchodu (19 072 Kč x 64,5 %)

12 302 Kč

Krácení důchodu (v %)

3,60 %

Krácení důchodu (19 072 Kč x 3,6 %)

686 Kč

Procentní výměra důchodu (12 302 Kč – 686 Kč)

11 616 Kč

Základní výměra důchodu (pro všechny důchody je stejná)

3 270 Kč

Měsíční důchod (3 270 Kč + 11 616 Kč)

14 886 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Pokud by se pan Pavel evidoval na úřadu práce a odešel až do řádného starobního důchodu v prosinci 2019 při dosažení řádného důchodového věku, potom by jeho osobní vyměřovací základ činil 32 400 Kč, ale hodnocená doba pojištění by byla 44 let, neboť by evidencí na úřadu práce ukončil další celý rok pojištění. Při odchodu do řádného starobního důchodu by se vyhnul krácení za předčasnost. Měsíční starobní důchod pana Pavla by byl 15 858 Kč, tedy o 972 Kč měsíčně více než při volbě předčasného důchodu.

Výpočet předčasného důchodu pana Pavla

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

32 400 Kč

Získaná doba pojištění

44 let

První redukční hranice (do 14 388 Kč, ze 100 %)

14 388 Kč

Druhá redukční hranice (od 14 388 Kč do 130 796 Kč, z 26 %)

4 684 Kč

Výpočtový základ (14 388 Kč + 4 684 Kč)

19 072 Kč

Procentní zápočet (za každý rok pojištění 1,5 %)

66,0

Procentní výměra důchodu (19 072 Kč x 66 %)

12 588 Kč

Základní výměra důchodu (pro všechny důchody je stejná)

3 270 Kč

Měsíční důchod (3 270 Kč + 12 588 Kč)

15 858 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 71 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY