Kdo si odchodem do penze polepší?

13.08.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu je v Česku nejvíce výhodný pro lidi s nižšími příjmy. V praxi se tak některým občanům životní úroveň odchodem do důchodu zvýší, neboť mají vyšší čistý disponibilní příjem. Podívejme se na praktický příklad.

Státní důchod se vyplácí v čistém, z obdrženého důchodu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a dani z příjmu podléhají za rok 2019 pouze roční důchody nad částku 480 600 Kč, přičemž takto vysoký důchod je velmi výjimečný. Naprostá většina důchodců nemá s obdrženým důchodem žádné daňové starosti. Pro porovnání změny životní úrovně při odchodu do penze je nutné porovnávat státní důchod s čistou mzdou, která se dostávala na účet.

Důchod může být vyšší než čistá mzda

Při výpočtu důchodu v roce 2019 platí, že osobní vyměřovací základ do částky 14 388 Kč se započítává ze 100 %, takže při získání vysoké doby pojištění je možné, že státní důchod je následně vyšší než dřívější čistá mzda.

Osobní vyměřovací základ, tj. průměrná měsíční hrubá mzda za odpracované roky, se počítá při výpočtu důchodu v roce 2019 z příjmů v letech 1986 až 2018, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Do výpočtu starobního důchodu však vstupují hrubé mzdy, tj. před zdaněním.

Podprůměrná mzda a výše důchodu: výpočet důchodu 2019

Zdroj: Shutterstock

Základní výměra je stejně vysoká

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou, a to bez ohledu na jejich příjmy a životní situaci. V roce 2019 činí základní výměra důchodu 3 270 Kč, oproti roku 2018 stoupla o 570 Kč.

Praktický příklad

Pan Karel má hrubou měsíční mzdu 14 000 Kč. V září 2019 odejde do starobního důchodu. Budeme počítat, že osobní vyměřovací základ pana Karla za odpracované roky bude ve stejné výši jako jeho aktuální hrubá mzda, tj. 14 000 Kč. Pan Karel získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 46 let. Jak se změní životní úroveň pana Karla při odchodu do důchodu?

  • Měsíční starobní důchod pana Karla bude činit 12 930 Kč. Výpočet starobního důchodu pro lidi s nízkými příjmy je velmi výhodný.
  • Měsíční čistá mzda dosahovaná před odchodem do důchodu činila 11 710 Kč. Z hrubé mzdy bylo totiž panu Karlovi sraženo mzdovou účetní sociální pojištění 910 Kč, zdravotní pojištění 630 Kč a daň z příjmu 750 Kč.

Odchodem do penze si pan Karel měsíčně polepší o 1 220 Kč. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení a pan Karel si může případně ke svému měsíčnímu důchodu libovolně přivydělat.

 

Nutností je vysoká doba pojištění

Každý získaný rok pojištění ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než si mnozí lidé myslí. Občané se získanou dobou pojištění tak mohou mít relativně vysoký státní důchod, i když po celý život pobírali podprůměrnou mzdu. Lidé s nízkými příjmy v produktivním věku, kteří neměli v produktivním věku mezery v pojištění, si mohou dokonce při odchodu do penze finančně polepšit, jak jsme si ukázali na praktickém příkladu.

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Od ledna se budou důchody valorizovat

Všichni občané, kteří odejdou během roku 2019 do starobního důchodu, budou mít od lednové splátky důchodu v roce 2020 vyšší měsíční penzi. Nárok na každoroční valorizaci důchodu budou mít všichni důchodci, kterým bude důchod přiznán do 31. 12. 2019. Základní výměra důchodu se přitom opět zvýší všem penzistům stejně bez ohledu na to, jak vysoký aktuálně starobní důchod pobírají.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY