Nepravdy o předčasném důchodu

08.07.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Z důvodu postupného prodlužování řádného důchodového věku uvažuje aktuálně více lidí o předčasném důchodu než v minulosti. Jaká omezení znamená volba odchodu do předčasného důchodu? Podívejme se na vybraná tvrzení o předčasném důchodu, která nejsou pravdivá.

Pro řadu lidí je předčasný důchod z pracovních, zdravotních či rodinných důvodů zajímavým řešením životní situace. Vhodné je se však na odchod do předčasného důchodu připravit. Co u předčasného důchodu neplatí?

Finanční ztráta je v řádech statisíců

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Měsíční rozdíl je však individuální a závisí na konkrétním průběhu pojištění a především termínu odchodu do předčasného důchodu.

Krácení u předčasného důchodu se totiž provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. Při finančním hodnocení je však na druhou stranu nutné počítat s tím, že při volbě předčasného důchodu se získá určitý finanční náskok, neboť státní důchod se začne pobírat dříve.

V předčasném důchodu nelze pracovat

Předčasní důchodci mohou mít příjem ze závislé či samostatné výdělečné činnosti, ale tento jejich příjem nesmí zakládat účast na nemocenském pojištění. V opačném případě by nemohli současně pobírat předčasný důchod. K předčasnému důchodu je možné mít příjem, ze kterého se neplatí sociální pojištění.

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti musí být hrubý zisk do limitu 85 058 Kč, v zaměstnání lze pracovat např na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 499 Kč a méně.

Předčasný důchod - výše, krácení, výdělek, zvýšení

Zdroj: Shutterstock

Výdělek je omezen trvale

Omezení příjmu ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti se vztahuje na předčasného důchodce pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, již není nijak limitován ve svém příjmu z aktivních příjmů a může mít již nadstandardní příjmy ze závislé či samostatné výdělečné činnosti a k tomu pobírat důchod.

Nelze mít pasivní příjmy

Pasivní příjmy nejsou v předčasném důchodu nijak limitovány. Z pasivních příjmů dle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 (z pronájmu) či § 10 (ostatní příjmy) zákona o dani z příjmu se totiž neplatí sociální pojištění. Předčasný důchodce tedy může mít povinnost platit vysokou daň z příjmu fyzických osob a přitom tato skutečnost nemá žádný vliv na výplatu jeho předčasného důchodu.

Předčasný důchod se nevalorizuje

Každý státní důchod se od lednové splátky důchodu zvyšuje (valorizuje). Tedy i předčasné důchody. K valorizaci předčasných důchodů, stejně jako ostatních státních důchodů, dochází automaticky, není potřeba vyplňovat žádné speciální formuláře.

Předčasný důchodce nemá nárok na daňové slevy

Někteří předčasní důchodci musí každoročně podávat daňové přiznání (např. z důvodu příjmů z pronájmu). I předčasní důchodci mající pouze pasivní příjmy uplatní v daňovém přiznání základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč. V případě splnění zákonných podmínek i další daňové slevy či odpočty. Volba předčasného důchodu nezvyšuje daňovou povinnost z důvodu nemožnosti uplatnění daňových slev a daňových odpočtů.

 

Není možné pobírat předdůchod

Hlavní motivací pro čerpání předdůchodu z doplňkového penzijního spoření je vyhnutí se předčasnému důchodu a odchod do nekráceného starobního důchodu. Legislativně je však možný i souběh předčasného důchodu a předdůchodu, pokud je pro někoho tato varianta zajímavá.

O předčasný důchod je možné požádat zpětně

Zatímco o řádný starobní důchod je možné požádat zpětně, tak u předčasného důchodu tomu tak není. Podat žádost o řádný starobní důchod je možné až pět let zpětně. V takovém případě je řádný starobní důchod doplacen k datu přiznání.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 286 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY