Jak se bude počítat předčasný důchod v roce 2020?

04.11.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvale nižším měsíčním důchodem. Čím dřívější odchod do penze, tím vyšší krácení. Jak se předčasný důchod počítá? Jak bude v roce 2020 vysoký v závislosti na výši příjmu? 

Mnoho žadatelů o starobní důchod volí odchod do předčasného důchodu, vlastní motivace je přitom rozdílná. V některých případech je důvodem nemožnost pracovního uplatnění, jindy však touha užít si podzimu života a někdy zdravotní či rodinné pohnutky. Důvod odchodu do předčasného důchodu nehraje při výpočtu roli. Výše předčasného důchodu závisí na získané době pojištění, výši osobního vyměřovacího základu a počtu důchodových čtvrtletí, o které se odejde do penze dříve před dosažením řádného důchodového věku.

O kolik se vám zkrátí důchod, jestliže do něj půjdete předčasně?

Předčasný důchod  v roce 2020, ano či ne?

Zdroj: Shutterstock

Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, ostatní lidé nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Správný termín odchodu do předčasného důchodu je velmi důležitý, neboť krácení výpočtového základu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, a sice:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní,
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne,

Tip: Důchodová kalkulačka

Hodnocené příjmy v roce 2020

Při výpočtu předčasného důchodu v roce 2020 se osobní vyměřovací základ vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2019. Do doby pojištění se počítají odpracované roky, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Žadatelé o předčasný důchod získají nižší dobu pojištění, než občané odcházející do řádného starobního důchodu. Předčasný důchod je tedy nižší nejenom kvůli krácení za předčasnost, ale i kvůli získání nižší doby pojištění.

 

Praktický příklad - předčasný důchod 2020

Paní Simona odejde v roce 2020 do předčasného důchodu dříve o 1 079 dní. Osobní vyměřovací základ bude mít 34 600 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 41 let. Paní Kateřina odejde v roce 2020 do řádného starobního důchodu, osobní vyměřovací základ bude mít 34 600 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let (o tři roky déle pracovala). Jak vysoký důchod budou obě paní mít?

 

Text

Paní Simona

Paní Kateřina

Doba pojištění

41 let

44 let

Osobní vyměřovací základ

34 600 Kč

34 600 Kč

První redukční hranice (do 15 328 Kč, ze 100 %)

15 328 Kč

15 328 Kč

Druhá redukční hranice  (od 15 328 Kč do 139 340 Kč, z 26 %)

5 011 Kč

5 011 Kč

Výpočtový základ (15 328 Kč + 5 011 Kč)

20 339 Kč

20 339 Kč

Zápočet za získanou dobu pojištění (1,5 % za každý rok)

61,5

66,0

Procentní výměra důchodu (20 339 Kč x započet za dobu pojištění)

12 509 Kč

13 424 Kč

Krácení důchodu (jen u předčasného důchodu)  (20 339 Kč x 14,4 %)

2 928 Kč

0 Kč

Základní výměra důchodu (vždy stejná)

3 490 Kč

3 490 Kč

Procentní výměra důchodu

9 581 Kč

13 424 Kč

Měsíční důchod (základní výměra + procentní výměra)

13 071 Kč

16 914 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Paní Kateřina bude mít starobní důchod vyšší o 3 843 Kč než paní Simona, přestože příjmy měly obě paní stejné.

Předčasný důchod dle příjmu

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod v závislosti na dosaženém příjmu a krácení za předčasnost, ve všech případech se počítá se získanou dobou pojištění v rozsahu 41 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Dřívější odchod do penze o 360 dní

Dřívější odchod do penze o 720 dní

Dřívější odchod do penze o 1080 dní

20 000 Kč

41 let

13 069 Kč

12 275 Kč

11 282 Kč

30 000 Kč

41 let

14 574 Kč

13 655 Kč

12 507 Kč

40 000 Kč

41 let

16 080 Kč

15 036 Kč

13 732 Kč

50 000 Kč

41 let

17 585 Kč

16 417 Kč

14 956 Kč

70 000 Kč

41 let

20 596 Kč

19 178 Kč

17 405 Kč

90 000 Kč

41 let

23 607 Kč

21 939 Kč

19 855 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 44 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY