5 chyb, které dělají předčasní důchodci

11.04.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Předčasný důchod je z důvodu neustále se prodlužujícího se důchodového věku velmi oblíbený. Na co si však dát při odchodu do předčasného důchodu pozor? Jakých chyb se vyvarovat?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou nejdříve do předčasného důchodu odejít v 60 letech, lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Odchodu do předčasného důchodu je vhodné věnovat maximální pozornost, aby nebyl státní důchod zbytečně nižší. Rozhodně se tedy nevyplácí volit předčasný důchod ukvapeně.

V některých případech může být i v předdůchodovém věku lepším řešením životní situace změna zaměstnání či snížení pracovního úvazku. Pracovní problémy není nutné v předdůchodovém věku řešit hned odchodem do předčasného důchodu.

Spoléhání na přepočítání důchodu

Při volbě předčasného důchodu nelze počítat s tím, že měsíční důchod bude nižší pouze několik měsíců či let do dosažení řádného důchodového věku a následně se přepočítá na plnou částku řádného starobního důchodu. Není tomu tak. Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

Okamžitý odchod do předčasného důchodu místo pobírání podpory v nezaměstnanosti

Někteří občané odchází do předčasného důchodu unáhleně, např. kvůli různým problémům v práci. S ohledem na měsíční částku státního důchodu je výhodnější nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají občané starší 55 let nárok 11 měsíců a teprve potom odejít do předčasného důchodu. Doba evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se totiž započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu jako náhradní doba pojištění. Evidencí na úřadě práce se tak sníží krácení za předčasnost a získá vyšší doba pojištění.

Chyby v předčasném důchodu

(foto: Shutterstock)

 

Špatné načasování termínu odchodu do předčasného důchodu

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, krácení v daném intervalu je tedy vždy stejné. S ohledem na krácení předčasného důchodu může hrát jeden den velkou roli při výpočtu měsíčního důchodu. Termín odchodu do předčasného důchodu je tedy vhodné dobře naplánovat, aby kvůli pár dnům nebylo krácení zbytečně vyšší.

Výdělek nad limit v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou do dosažení řádného důchodového věku mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud předčasný důchodce takový příjem má, tak mu po dobu výkonu takové práce nenáleží výplata důchodu. V praxi si mohou předčasní důchodci přivydělat např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Překročit tento limit u dohody o provedení práce o několik stokorun není pro předčasného důchodce výhodné hned ze dvou důvodů. Za prvé je citelně vyšší zdanění, neboť z hrubé měsíční odměny 10 001 Kč a více se již standardně odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Za druhé nebude náležet předčasný důchod.

Mylná představa o výpočtu pozůstalostních důchodů

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Při volbě předčasného důchodu několik let před dosažením řádného důchodového věku je finanční rozdíl oproti práci až do řádného důchodového věku citelný, např. i 30 %. Z nižšího předčasného důchodu se přitom případně počítají i pozůstalostní důchody (tj. vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 62 krát

Články ze sekce: DANĚ