Předčasný důchod v roce 2019

25.10.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku je pro mnoho lidí možnost odejít do předčasného důchodu zajímavá. S čím počítat při odchodu do předčasného důchodu v roce 2019?

Do předčasného důchodu lze nejdříve odejít v 60 letech, pokud je řádný důchodový věk vyšší než 63 let nebo nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, když je řádný důchodový věk nižší než 63 let.

Pan Novák narozen dne 10. 2. 1959 má řádný důchodový věk 64 let. Do řádného starobního důchodu může odejít dne 10. 2. 2023. Do předčasného důchodu může odejít nejdříve v 60 letech, tedy 10. 2. 2019. Paní Veselá narozena dne 10. 2. 1961 má řádný důchodový věk 62 let a 8 měsíců (vychovala dvě děti). Do předčasného důchodu může odejít nejdříve 10. 10. 2020. 

Nutná doba pojištění = 35 let

Žadatelé o starobní důchod, ať už řádný nebo předčasný, musí v roce 2019 splnit podmínku alespoň 35 let pojištění. V roce 2018 stačila doba pojištění 34 let. Odchodem do předčasného důchodu se potřebná doba pojištění nesnižuje. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Krácení u předčasného důchodu

Předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí v roce 2019 částku 3 270 Kč. Základní výměra je u všech důchodů stejná, nekrátí se. Procentní výměra důchodu se již krátí, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a sice o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

 

Jak se počítá předčasný důchod

Paní Novosadová má průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací  základ) ve výši 32 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Do předčasného důchodu odejde dříve o 710 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení se tedy provede za 8 x 90 započatých kalendářních dní. Výpočtový základ se bude krátit o 8,4 %.

  • Výpočtový základ paní Novosadové je 18 968 Kč (do první redukční hranice 14 388 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, v druhé redukční hranici od 14 388 Kč do 130 796 Kč se počítá z 26 %).
  • Procentní výměra za odpracované roky činí 63 % (42 let x 1,5 %).
  • Procentní výměra důchodu před krácením je 11 950 Kč (18 968 Kč x 63 %).
  • Krácení za předčasnost u paní Novosadové je 8,4 %, v korunách tedy 1 593 Kč (18 968 Kč x 8,4 %).
  • Základní výměra důchodu paní Novosadové je 3 270 Kč.
  • Procentní výměra důchodu paní Novosadové je 10 357 Kč (11 950 Kč – 1 593 Kč).
  • Měsíční předčasný důchod paní Novosadové přiznaný začátkem roku 2019 bude 13 627 Kč (3 270 Kč + 10 357 Kč).

Z předčasného důchodu nebude paní Novosadová platit žádné daně a každý měsíc bude dostávat na svůj bankovní účet částku 13 627 Kč.

Předčasný důchod v roce 2019

(foto: Shutterstock)

Vyšší příjmy = vyšší ztráta

Finanční ztráta v korunovém vyjádření bude v roce 2019 při odchodu do předčasného důchodu vyšší než v minulých letech. Z důvodu posunutí redukčních hranic při výpočtu výpočtového základu budou mít žadatelé o předčasný důchod procentní výměru důchodu vyšší než v minulých letech. Z vyšší procentní výměry důchodu je v korunovém vyjádření krácení vyšší než v minulých letech. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu je tedy výhodnější odchod až do řádného starobního důchodu a odchod do předčasného důchodu je vhodné si vždy důkladně promyslet.

Pan Sýkora odešel v roce 2015 do předčasného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ měl 32 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. Do předčasného důchodu odešel dříve rovněž o 710 dní před dosažením řádného důchodového věku stejně jako paní Novosadová předchozím příkladě. Krácení za předčasnost měl pan Sýkora 1 426 Kč. Tedy o 167 Kč nižší než paní Novosadová. Předčasný důchod pana Sýkory byl od ledna 2016, ledna 2017 a ledna 2018 valorizován.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 83 krát