Do předčasného důchodu neodcházejte zbrkle

26.03.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané v předdůchodovém věku volí z různých důvodů unáhlený odchod do předčasného důchodu, přičemž nepromyšlený odchod do penze znamená významné finanční ztráty na měsíční částce starobního důchodu. Na co si dát pozor?

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod, rozdíl je přitom pro řadu občanů větší, než by očekávali. Měsíční částka předčasného důchodu je nižší než by činil starobní důchod nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění, než při práci až do řádného důchodového věku.

Odchod do předčasného důchodu je vhodné důkladně promyslet, neboť krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není rozhodně jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

Lidí mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Praktický příklad: srovnání předčasného a řádného starobního důchodu

Paní Karolína odešla začátkem roku 2020 do řádného starobního důchodu a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Osobní vyměřovací základ, tj. průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky, měla při výpočtu starobního důchodu ve výši 38 700 Kč. Měsíční starobní důchod paní Karolíny je tedy 17 618 Kč.

Paní Alena odešla začátkem roku 2020 do předčasného důchodu o 1 070 dní dříve a získala dobu pojištění v rozsahu 41 let (pracovala o tři roky kratší dobu než paní Karolína). Rovněž paní Alena měla osobní vyměřovací základ 38 700 Kč. Měsíční předčasný důchod paní Aleny je 13 573 Kč. Měsíční starobní důchod paní Aleny dosahuje tedy pouze 77 % měsíčního důchodu paní Karolíny.

Odchod do předčasného důchodu 2020 a krácení penze

Zdroj: Shutterstock

Výpočty předčasného důchodu dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme proveden výpočet předčasného důchodu a řádného důchodu u vybraných příjmů, vše dle výpočtové formule letošního roku. Při výpočtu předčasného důchodu vždy počítáme i se získáním nižší doby pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost ve dnech

Měsíční důchod

25 000 Kč

45 let

0

15 535 Kč

25 000 Kč

44 let

360

14 625 Kč

25 000 Kč

43 let

720

13 501 Kč

25 000 Kč

42 let

1080

12 163 Kč

35 000 Kč

45 let

0

17 290 Kč

35 000 Kč

44 let

360

16 248 Kč

35 000 Kč

43 let

720

14 959 Kč

35 000 Kč

42 let

1080

13 427 Kč

45 000 Kč

45 let

0

19 045 Kč

45 000 Kč

44 let

360

17 870 Kč

45 000 Kč

43 let

720

16 418 Kč

45 000 Kč

42 let

1080

14 690 Kč

70 000 Kč

45 let

0

23 432 Kč

70 000 Kč

44 let

360

21 926 Kč

70 000 Kč

43 let

720

20 065 Kč

70 000 Kč

42 let

1080

17 849 Kč

vlastní výpočet autora

Na co pamatovat při odchodu do předčasného důchodu?

Někteří občané z různých důvodů nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a předčasný důchod je pro ně zajímavým řešením životní situace. I tak je však dobré minimalizovat dopady volby předčasného důchodu na měsíční výši státní penze. Jak?

  • Nekončit v zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem ze dne na den, ale v plném rozsahu využít dvouměsíční zákonnou výpovědní lhůtu u výpovědi.
  • V případě nezaměstnanosti je dobré nejdříve vyčerpat podpůrčí dobu na úřadu práce a po dobu 11 měsíců pobírat podporu v nezaměstnanosti, v takovém případě se sníží krácení za předčasnost a získá se delší doba pojištění, což pozitivně ovlivní výši státního důchodu.
  • Při plánování přesného termínu odchodu do předčasného důchodu je vhodné si přesně spočítat počet dní předčasnosti a zbytečně kvůli pár dním (např. je rozdíl 360 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku) nemít vyšší krácení.
  • Při ztrátě zaměstnání si najít nové pracovní uplatnění i za cenu nižšího mzdového ohodnocení, s ohledem na měsíční částku státního důchodu je samozřejmě výhodnější pracovat až do řádného důchodového věku (i za cenu nižší mzdy), než okamžitý odchod do předčasného důchodu.
  • Zajímat se o vlastní důchodové záležitosti v dostatečném předstihu, aby všechny záznamy v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti a případné nejasnosti se nezačaly řešit až z důvodu volby předčasného důchodu.
 

Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY