Co se počítá do náhradní doby pojištění v rámci nároku na důchod?

18.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zajímá vás, co se počítá do náhradní doby pojištění? Hraje roli v nároku na důchod i studium? A z kolika procent je náhradní doba vlastně započítávána?

Na to, aby vznikl nárok na starobní, ale i invalidní důchod, musí mít daná osoba splněnou potřebnou účast na důchodovém pojištění. Pokud vás zajímá, kolik let je to ve vašem případě, můžete pro výpočet využít naši důchodovou kalkulačku.

Nejefektivněji je člověk důchodově pojištěn, pokud je zaměstnán nebo vykonává samostatně výdělečnou činnost jako OSVČ a řádně platí sociální pojištění. Dobré je ale vědět, že důchodově pojištěn může být, i pokud nepracuje. Víte, jaké jsou tzv. náhradní doby pojištění?

Počítá se studium do důchodu?

Počítá i nepočítá. Dnešní mladí mají bohužel smůlu, střední ani vysoká škola se jim nebude započítávat do náhradní doby pojištění. Ti starší pak mají o něco více štěstí. Do nároku na důchod se jim bude počítat studium po 18. roce života. To vše ale maximálně v délce šesti let a navíc z 80 %. Platí to pro osoby, které studovaly před 31. prosincem 2009. Od 1. ledna 2010 již škola není náhradní dobou pojištění.

Čtěte také: Jaké chyby vám sníží důchod?

Důchodové pojištění na mateřské a rodičovské

Osoba na mateřské a rodičovské dovolené si sice na důchodové pojištění nijak nepřispívá, ale přesto je jeho účastníkem. Započítává se doba do 4 let věku dítěte, a to ve výši 100 %.

Co se počítá do náhradní doby pojištění - studium, vojna, péče

Zdroj: Shutterstock

Péče o osobu blízkou a nárok na důchod

Jako náhradní doba pojištění je brána i péče o bezmocnou a nemohoucí osobu, která je závislá na pomoci jiných. Záleží zde především na stupni závislosti a v jednom případě i na věku. V praxi se plně započítává:

  • péče o dítě v I. stupni závislosti do 10 let,
  • péče o osobu blízkou ve II., III. a IV. stupni závislosti bez ohledu na její věk,
  • péče o osoby žijící ve společné domácnosti v II., III. a IV. stupni závislosti bez ohledu na věk,
  • péče o osoby ve kterémkoliv stupni závislosti, ale pouze před 1. lednem 2007.

Důležité je vědět, že pro zápočet doby do důchodového pojištění musí být míra závislosti a stupeň osoby blízké nebo žijící ve společné domácnosti prokázán rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení.

Čtěte také: Doba pojištění při nároku na důchod v příkladech

 

Evidence na Úřadu práce a podpora v nezaměstnanosti

Do důchodu se dále počítá i doba evidence na Úřadu práce. Má to ale hned několik háčků. Před koncem roku 1995 se započítala veškerá doba strávená „na pracáku“. Od začátku roku 1996 se ve výši 80 % počítá, byla-li pobírána podpora v nezaměstnanosti anebo podpora při rekvalifikaci.

Pokud ani jedna z podpor nebyla danou osobou pobírána, do důchodu budou spadat maximálně 3 roky v evidenci na ÚP.

Pobírání invalidního důchodu a starobní důchod

Důchodově pojištěn je pouze ten důchodce, který je invalidní ve III. stupni, a to opět ve výši 80 %. U předchozích dvou stupňů je pak státem hrazeno pouze zdravotní pojištění.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

Jaké jsou další náhradní doby pojištění?

Jako další náhradní doba pojištění je brána i základní vojenská služba, a to v plném rozsahu. Dále je nám do starobního důchodu počítáno i období, kdy byla zdravotně postižená osoba zařazena do přípravy na zaměstnání nebo výdělečnou činnost. V některých případech se bere v potaz i doba po skončení výdělečné činnosti, jestliže byl živnostník účastníkem na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 121 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY