Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

28.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na novou superdávku od státu budou mít nárok pracovně aktivní osoby a poté ještě osoby zranitelné. Ty nebudou muset vydělávat. Kdo tedy nebude muset pracovat, a přesto mu na dávku vznikne nárok?

Bez práce nejsou koláče. Toto heslo má platit pro naprostou většinu osob, které budou chtít pobírat novou superdávku, která má sjednotit hned čtyři dosavadní sociální dávky od státu do jedné podle nového zákona o dávce státní sociální pomoci. Její poživatelé budou muset pracovat, jinak jim na peníze nevznikne nárok.

Aktuálně se novela nachází v připomínkovém řízení. A příliš úspěchu zatím nesklidila. Začaly ji kritizovat i státní instituce, a to především kvůli majetkovému testu a porušení tzv. bankovního tajemství. Jak mají vypadat nároky na pracovní nasazení a kdo (ne)bude muset pracovat, aby ji mohl pobírat?

Sloučí se státní sociální podpora s hmotnou nouzí

Úřad práce České republiky má pro klienty k dispozici dávky státní sociální podpory a pro osoby, které jsou na tom finančně ještě hůře, i dávky hmotné nouze. U nové superdávky se počítá s tím, že sloučí ze státní sociální podpory příspěvek na bydlení a přídavek na dítě a z hmotné nouze příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. U těchto dávek tedy dojde ke zrušení podoby, jakou známe dnes.

Naopak je nahradí čtyři složky dávky. Mezi ty bude patřit složka bydlení, živobytí, složka dítě a pracovní bonus.

Čtěte také: Maximálně 200 tisíc. Tolik může mít jednotlivec naspořeno, pokud se rozhodne žádat o novou dávku

Vypočítejte si aktuální výši vašeho příspěvku na bydlení

 

Aby vznikl nárok na dávku, musí být žadatel pracovně aktivní

Superdávka má podle ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky, cílit především na osoby, které skutečně potřebují pomoc a zároveň samy aktivně řeší svou finanční situaci. Hlavní podmínkou tedy je, aby byl alespoň jeden člen domácnosti, která o dávku žádá, pracovně aktivní. Resp. aby měl příjmy ze zaměstnání nebo podnikání a aby byla alespoň jedna z ostatních složek dávky pro tuto domácnost vyšší než 0 Kč.

Za pracovně aktivní se pak má považovat osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu alespoň v rozsahu 30 hodin měsíčně nebo která se pro účely důchodového pojištění považuje za OSVČ.

Pracovně aktivní je dále i ten, který pracovní aktivitu nevykonává z důvodu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění. To ale neplatí u těch, kteří byli vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání pro nesplnění oznamovací povinnosti a dalších povinností uvedených v § 18 návrhu zákona.

Čtěte také: OSVČ přijdou o vysoký příspěvek na bydlení, počítat se bude s celou průměrnou mzdou

Nová dávka a práce: zranitelná osoba, pracovní aktivita

Zdroj: Depositphotos

 

Za pracovně aktivního se považuje i uchazeč o zaměstnání

Pro účely návrhu zákona se za pracovně aktivního považuje i uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci Úřadu práce ČR. Nutné však je, aby žadatel o dávku nebo člen jeho domácnosti neodmítl krátkodobé zaměstnání, účast v programu ÚP k řešení zaměstnanosti, a to po dobu 6 měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí zaměstnání.

Tip: O důchodovém věku je už rozhodnuto. Koho pošle reforma do penze dříve a koho později?

Pracovat nebudou muset zranitelné osoby

§ 17 jasně vymezuje, kdo je považován za zranitelnou osobu, která nemusí být pro účely nároku na novou dávku pracovně aktivní. Patří sem

  • fyzická osoba starší 68 let,
  • starobní důchodce,
  • invalidní důchodce pro invaliditu třetího stupně,
  • nezaopatřené dítě,
  • rodič na mateřské dovolené nebo pobírající vyrovnávací příspěvek,
  • rodič pečující alespoň o 1 dítě mladší 4 let věku,
  • samoživitel pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku,
  • příjemce příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV a
  • pečující osoba o dítě do 10 let ve stupni závislosti I,
  • pečující osoba o jinou osobu ve stupni II, III nebo IV (pokud byla v žádosti o příspěvek na péči uvedena jako osoba poskytující pomoc).

Kdy se superdávka začne poskytovat?

Jednotná dávka státní sociální pomoci se začne poskytovat, jestliže nový zákon projde celým legislativním procesem, od poloviny roku 2025.

Čtěte také: Navýšení příspěvku na péči s sebou přinese také zdražení některých sociálních služeb

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 62 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY