Majetkový test u dávek je nepřípustný, připomínkují návrh ministerstva Nejvyšší soud i jiní

20.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který má za cíl sjednotit některé dávky sociální podpory do jedné, měly možnost reagovat ostatní státní instituce. Jak se vyjádřily k majetkovému testu, který má být součástí řízení žádosti o dávku?

Od poloviny příštího roku má dojít ke sjednocení čtyř dávek do jedné: jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jednotná dávka se bude nazývat dávka státní sociální pomoci (DSSP).

Do 14. května se k návrhu MPSV mohly vyjadřovat státní organizace. S čím nesouhlasily?

Zdroj: Depositphotos

Majetkový test se má týkat naspořených úspor, počtu nemovitostí i počtu motorových vozidel

Nejvýraznější novinkou dávky státní sociální pomoci má být majetkový test. Ten se bude týkat peněžních prostředků v hotovosti a na bankovních účtech, počtu motorových vozidel a počtu nemovitostí. Například jednotlivec by mohl mít celkově na bankovních účtech a v hotovosti maximálně 200 000 Kč, aby mu na dávku vznikl nárok. Více se o majetkovém testu dočtete v našem předchozím článku.

Proti majetkovému testu se v připomínkovém řízení postavily Česká národní banka i Nejvyšší soud

Kamil Kalvoda, poradce trestního kolegia Nejvyššího soudu, odmítá v připomínkách uložit bankám povinnost sdělovat Úřadu práce stav klientových finančních prostředků. „To je zcela nepřípustné prolomení tzv. bankovního tajemství a dané ustanovení je nutno ze zákona vypustit, a to nehledě na to, že je tato praxe uplatňována u některých dávek i v současné době.“

V návrhu MPSV totiž stojí: „Peněžní ústavy jsou povinny sdělit orgánu státní sociální pomoci na jeho výzvu údaje o číslech účtů žadatele o dávku, příjemce dávky i členů jejich domácností nebo jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu a změnách.“

Výzvu má Úřad práce bankám zasílat elektronicky formátem, který stanoví MPSV.

Proti se staví rovněž Česká národní banka: „Zákonný průlom do bankovního tajemství bez souhlasu klienta pokládáme za velmi výrazný zásah do sféry ochrany soukromí. V oblasti orgánů sociálního zabezpečení byl využíván obvykle v případech dluhu vůči státu, resp. vrácení státní podpory, zatímco v navrhovaném případě jde o zcela odlišnou situaci, kdy klient nic nedluží, nýbrž o dávku žádá,“ argumentuje ČNB.

Tip: OSVČ přijdou o vysoký příspěvek na bydlení, počítat se bude s celou průměrnou mzdou

„Jak bude Úřad práce kontrolovat naspořené peníze v hotovosti?“ ptá se Ministerstvo financí

Do majetkového testu, který má zjišťovat naspořené finanční prostředky, se má zahrnovat také výše hotovosti. Jak chce MPSV kontrolovat naspořenou hotovost, však není v návrhu uvedeno. Tuto otázku ve svých připomínkách zmínilo také Ministerstvo financí, které zároveň poznamenalo, že přístup státu k bankovním účtům může vést k poklesu důvěry veřejnosti v bankovní systém.

Zároveň Ministerstvo financí nepovažuje za správné, aby od určité částky neměli žadatelé na dávku nárok. Navrhuje, aby se výše dávky odvíjela od výše uspořených finančních prostředků.

Ombudsman vidí jako problematické ověřování majetku v zahraničí

Návrh MPSV schytal velkou kritiku také u Veřejného ochránce práv (ombudsmana). Ten uvádí, že zahraniční banky nejsou povinny sdělovat Úřadu práce výši finančních prostředků na účtu žadatele o dávku. Jako problém vidí rovněž ověřování počtu nemovitostí a motorových vozidel v jiných členských státech EU. Stejně jako Ministerstvo financí navrhuje výši dávky odstupňovat podle výše úspor.

Úřad vlády ČR zase vyjádřil nespokojenost s tím, proč se při posuzování majetkových poměrů připouští dvě nemovitosti a dvě vozidla a současně jiným občanům, kteří takové majetky nemají, připouští zákon pouze určitou výši finančních prostředků.

Tip: Důchodová reforma: Výchovné jen pro rodiče tří a více dětí. Jak ho stát nahradí?

Svaz měst a obcí nesouhlasí s tím, aby banky hlásily Úřadu práce pohyby na účtech

Svaz měst a obcí proti sdělování výše finančních prostředků na účtech nezaujímá negativní postoj, avšak neztotožňuje se s tím, že by banky měly Úřad práce informovat o pohybu peněz na bankovních účtech.

„Přijde nám nadmíru nebezpečné a do soukromé sféry zasahující, aby zákon uložil bankám a dalším platebním institucím sdělovat Úřadu práce informace o jednotlivých pohybech na peněžních účtech kteréhokoliv člena domácnosti,“ uvádí v připomínce Svaz měst a obcí. Navrhuje tedy tuto část z návrhu zákona úplně vypustit.

Zákon o nové jednotné dávce by měl nabýt účinnosti 1. července 2025. Záleží však na tom, zda do té doby projde celým legislativním procesem.

K zaslaným připomínkám od jednotlivých orgánů se MPSV písemně vyjádří v nejbližší době.

 

Čtěte také:

Navýšení příspěvku na péči s sebou přinese také zdražení některých sociálních služeb

Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých 8000 korun měsíčně

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY