Příspěvek na péči bude u nově přidaného stupně závislosti navýšen o necelých 8000 korun měsíčně

22.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do zákona o sociálních službách se přidá další stupeň závislosti a na ten bude náležet žadatelům nejvyšší příspěvek na péči. Pro koho bude platit?

Již v únoru bylo v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí představeno zvýšení příspěvku na péči. A i když se o tom moc nemluvilo, v rámci změny má dojít i k zavedení nového stupně závislosti IV+.

Novelu zákona v polovině dubna schválila Poslanecká sněmovna. K tomu, aby prošla celým legislativním procesem a byla zanesena do sbírky zákonů, tedy potřebuje ještě posvěcení Senátem a podpis prezidenta republiky.

Jaké máme stupně závislosti?

Prozatím máme čtyři stupně závislosti, a to:

Stupeň I

Lehká závislost

Stupeň II

Středně těžká závislost

Stupeň III

Těžká závislost

Stupeň IV

Úplná závislost

Novela seznam stupňů závislosti rozšiřuje o další stupeň. Bude jím IV+.

Důležité je vědět, že o stupni závislosti se rozhoduje na základě sociálního šetření a posudku lékaře z Institutu posuzování zdravotního stavu. Posuzuje se zejména zvládání základních životních potřeb a úkonů, jako je např. mobilita, orientace, tělesná hygiena, péče o domácnost nebo třeba oblékání a komunikace.

Čím vyšší závislost je, tím vyšší je samozřejmě i příspěvek na péči. Ten má sloužit na úhradu pomoci, kterou poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče, dětský domov, zařízení hospicového typu apod.

Zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2024 a stupeň závislosti IV+

Zdroj: Shutterstock

 

Komu bude náležet stupeň IV+?

Pro účely příspěvku na péči budou do stupně IV+ zahrnuty všechny osoby s úplnou závislostí, kterým je však péče poskytována mimo pobytové sociální služby. To znamená, že jsou v domácí péči. Z dospělých by se mělo jednat o cca 26 tisíc lidí a u dětí o 4700 lidí.

Čtěte také: Zdravotně postižení budou vyřizovat všechny dávky u ČSSZ, plánuje ministerstvo

O kolik a komu se zvýší příspěvek na péči?

Výše příspěvku na péči se kromě přiznaného stupně závislosti odvíjí ještě od toho, zda pomoc potřebuje dospělá osoba, nebo dítě.

Navýšení příspěvku na péči u dětí

Míra závislosti

Dosavadní výše příspěvku

Nová výše příspěvku

Navýšení o

Stupeň I

3300 Kč

3300 Kč

0

Stupeň II

6600 Kč

7400 Kč

800 Kč

Stupeň III

13 900 Kč

16 100 Kč

2200 Kč

Stupeň IV

19 200 Kč

23 000 Kč

3800 Kč

Stupeň IV+

19 200 Kč

27 000 Kč

7800 Kč

Jak můžeme vidět v tabulce, valorizace příspěvku na péči se nejvíce dotkne dětí, které jsou ve stupni závislosti II a více. Nejvíce dostanou přidáno ty, které jsou úplně závislé na pomoci jiné osoby a je o ně pečováno doma, resp. nenachází se v zařízení pobytových sociálních služeb.

Čtěte také: Zaměstnanci pečující o své blízké mají nárok požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby

Růst příspěvku na péči u dospělých

Míra závislosti

Dosavadní výše příspěvku

Nová výše příspěvku

Navýšení o

Stupeň I

880 Kč

880 Kč

0

Stupeň II

4400 Kč

4900 Kč

500 Kč

Stupeň III

12 800 Kč

14 800 Kč

2000 Kč

Stupeň IV

19 200 Kč

23 000 Kč

3800 Kč

Stupeň IV+

19 200 Kč

27 000 Kč

7800 Kč


Ani v případě dospělých se stupněm I se žádné navýšení nekoná, stejně jako tomu bude u dětí. Největší nárůst měsíčního příspěvku se opět týká osob v nově definovaném stupni IV+.

Zdroj: youtube.com/úřad práce

Od kdy bude platné zvýšení příspěvku na péči?

Pokud novela projde celým legislativním procesem, změny budou platné od 1. července 2024.

Čtěte také: Stát začne dotovat zaměstnávání lidí bez domova, po výkonu trestu, negramotných a dalších zranitelných skupin

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 45 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY