Stát začne dotovat zaměstnávání lidí bez domova, po výkonu trestu, negramotných a dalších zranitelných skupin

04.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Stát začne finančně podporovat zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zranitelné skupiny osob. Tuto novinku zavádí návrh zákona o integračním sociálním podniku. 

Vláda 27. března podpořila návrh zákona o integračním sociálním podniku. Cílem návrhu je podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby, které jsou na trhu práce zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Stát chce touto podporou motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání těchto zranitelných lidí.

V současné době stát podporuje pouze zaměstnavatele, kteří jsou uznáni Úřadem práce za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu

Návrh zákona zavádí dva typy sociálních podniků. První z nich je tzv. prostupný model. Ten má zahrnovat pomoc osobám se specifickými potřebami, a to nejen v pomoci s uplatněním na pracovním trhu, ale také se začleněním do společnosti.

Druhý model je nazýván stabilizačním a jeho úkolem je zabezpečit důstojné zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením a osob v předdůchodovém a důchodovém věku

Z každého modelu vyplývají pro zaměstnavatele jiné povinnosti.

Zdroj: Depositphotos

Status integračního sociálního podniku udělí MPSV

Status integračního sociálního podniku bude udělovat Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na základě žádosti a splnění podmínek. Žadatel o udělení statusu musí zaměstnávat předepsaný počet lidí se specifickými potřebami, nemůže podnikat v oblasti hazardních her, nemůže mít žádné prohřešky v oblasti odvodů státu a rovněž nemůže být v insolvenci. Spolu se žádostí je žadatel rovněž povinen zpracovat plán činností podniku.

Po přiznání tohoto statusu a zápisu do registru sociálních podniků plynou zaměstnavateli práva a povinnosti. 

Kromě motivačního příspěvku a příspěvku na úhradu nákladů získá zaměstnavatel také zvýhodnění například v oblasti veřejných zakázek. V rámci povinností bude muset například reinvestovat dosažený zisk a poskytovat sociální podporu osobám se specifickými potřebami. Pro to, aby zaměstnavatel mohl získat daný status, bude muset zaměstnávat minimálně 30 % osob se specifickými potřebami z celkového počtu zaměstnanců.

Tip: Příspěvek na péči se někomu zvedne až o 7800 Kč

Kdo se bude považovat za osobu se specifickými potřebami?

Vzhledem k individuálnosti sociálních a zdravotních znevýhodnění budou zaměstnavatelé muset u těchto osob vytvořit vstupní diagnostiku, která bude popisovat důvody, proč zaměstnanec není schopen plnohodnotného pracovního výkonu. Součástí diagnostiky má být i plán, jak bude zaměstnavatel tyto nežádoucí jevy odbourávat.

K naplnění těchto cílů má přispět také sociální pracovník, kterého bude muset zaměstnavatel pro některé skupiny osob zaměstnávat. U některých skupin osob bude také stanovena podmínka určité doby v evidenci na Úřadu práce předtím, než uzavře pracovní poměr se sociálním podnikem.

Kdo může být osobou se specifickými potřebami:

 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby se zdravotním postižením 
 • Osoby po ukončení výkonu trestu
 • Osoby maximálně 10 let po nařízené ústavní výchově nebo po uložené ochranné výchově
 • Osoby, kterým byla v posledních 12 měsících poskytnuta služba sociální prevence

Osoby dlouhodobě (12 měsíců v posledních 2 letech) v evidenci Úřadu práce za podmínky:

 • Osoby, které pečují o závislou osobu ve stupni těžké nebo úplné závislosti
 • Osoby s maximálně základním vzděláním
 • Absolventi s max. 2 roky od ukončení studia
 • Osoby s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou
 • Osoby s exekucí
 • Osoby, které dosáhly 60 let 

Integrační sociální podnik získá motivační příspěvek od státu až po úspěchu zaměstnance na trhu práce

Aby měl podnik nárok na příspěvek, musí znevýhodněnou osobu zaměstnávat minimálně 1 rok, maximální doba je 4 roky. Když pak pracovní poměr u integračního sociálního podniku skončí, musí integrovaná osoba nejpozději v následujícím měsíci uzavřít poměr u nového zaměstnavatele na trhu práce. 

Motivační příspěvek pro integrační sociální podnik se poskytuje až po dobu 3 let a bude vyplácen zpětně vždy za uplynulý rok. Výše motivačního příspěvku se bude odvíjet od výdělku integrované osoby u nového zaměstnavatele. Konkrétně se bude poskytovat ve výši 11 % ročního vyměřovacího základu integrované osoby u nového zaměstnavateleNejméně však může motivační příspěvek činit 80 % měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství.

Sociální podnik musí o příspěvek sám požádat Úřad práce.

Tip: K zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání již nebude nutná osobní návštěva Úřadu práce. Postačí aplikace Jenda

Příspěvek na náklady spojené se zaměstnáváním osob se specifickými potřebami

Kromě motivačního příspěvku budou tito zaměstnavatelé dostávat od státu měsíční příspěvky pro úhradu nákladů vzniklých při zaměstnávání osob se specifickými potřebami. Výše příspěvku má na každého zaměstnance činit 1000 Kč měsíčně. Tyto příspěvky může zaměstnavatel čerpat maximálně pod dobu 2 let od uzavření pracovního poměru s osobou se specifickými potřebami. Příspěvky bude Úřad práce vyplácet čtvrtletně na základě přijaté žádosti od zaměstnavatele.

Jestliže projde návrh zákona celým legislativním procesem, je jeho účinnost navrhována od 1. ledna 2025.


Čtěte také:

Změny u dohod o provedení práce jsou hranatým kolem, nejdou realizovat, říká expert

Jakou pracovní smlouvu můžete uzavřít, když jste v invalidním důchodu?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ