Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se má zvýšit o 1500 Kč

21.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje zvýšit příspěvek na podporu zaměstnavatelů působících na chráněném pracovním trhu, kteří zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením. Příspěvek by se měl zvýšit o 1500 Kč.

V polovině února poslalo MPSV do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, jehož cílem je zvýšit příspěvek určený zaměstnavatelům figurujícím na chráněném pracovním trhu, kteří zaměstnávají zdravotně postižené.

Tito zaměstnavatelé vyskytující se na chráněném pracovním trhu zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Zároveň tito zaměstnavatelé museli uzavřít dohodu s Úřadem práce, aby byli uznáni zaměstnavateli na chráněném pracovním trhu a mohli v souvislosti s tímto zařazením čerpat určité benefity od státu

Zdravotně postiženými se myslí takové osoby, které jsou uznány invalidními v 1., 2., nebo 3. stupni.

Zdroj: Shutterstock

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se má zvýšit o 1500 Kč

V současné době mohou tito zaměstnavatelé pobírat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v maximální výši 14 200 Kč měsíčně. Podle úpravy nařízení by se tento příspěvek zvýšil o 1500 Kč na 15 700 Kč za měsíc.

Příspěvek pro zaměstnavatele je čerpán zpětně vždy za předchozí čtvrtletí, z toho důvodu je navrhováno, aby příspěvek byl zvýšen již od 1. kalendářního čtvrtletí letošního roku.

Cílem návrhu je zvýšit uplatnění osob se zdravotním handicapem na trhu práce. Navýšený příspěvek má motivovat zaměstnavatele, aby dále zaměstnávali osoby se zdravotním postižením a vytvářeli nová vhodná místa pro tyto osoby.

Poslední zvýšení příspěvku v minulosti

K poslednímu navýšení příspěvku došlo 1. října 2022, kdy byl příspěvek zvýšen o 600 Kč na částku 14 200 Kč. Tehdy MPSV reagovalo převážně na vypuknutí konfliktu na Ukrajině, zpomalení ekonomiky a vysokou inflaci. Všechny tyto okolnosti měly vliv také na celkový trh práce, tedy i na ten chráněný.

Tip: Odvody za nezaměstnávání zdravotně znevýhodněných se změní podle přístupu firmy

Aktuálně poskytované příspěvky pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu 

Nyní stát poskytuje těmto zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením příspěvek v maximální výši 14 200 Kč. Částka ve výši 5000 Kč se pak poskytuje osobám zdravotně znevýhodněným.

Z příspěvku jsou hrazeny skutečně vynaložené mzdové náklady na zaměstnance odpovídající 75 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však do částky 14 200 Kč, u zdravotně znevýhodněných do částky 5000 Kč.

K částce 14 200 Kč dále náleží zaměstnavateli také paušální měsíční částka ve výši 1000 Kč za každou osobu se zdravotním postižením. Tuto paušální částku stát poskytuje k pokrytí nákladů zaměstnavatelů, které souvisejí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. S touto paušální částkou tvoří příspěvek celkově až 15 200 Kč.

Kromě paušální částky má zaměstnavatel nárok požádat o zvýšení příspěvku na další náklady spojené se zaměstnáváním zdravotně postižených osob, například na dopravu těchto osob nebo na provozní náklady pracovních asistentů. Na tyto další náklady však stát chystá regulaci, aby nedocházelo k jejich zneužívání ze strany zaměstnavatelů.

Nízké částky příspěvku již pro zaměstnavatele nejsou dostačující

Podle důvodové zprávy návrhu byl ze strany zaměstnavatelů, ale i ze strany zástupců zdravotně postižených osob vznesen požadavek na zvýšení tohoto příspěvku v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy.

„Nyní je maximální částka příspěvku (tj. bez paušálu 1000 Kč) o 4700 Kč nižší než aktuální základní sazba minimální mzdy za měsíc, která od 1. ledna 2024 činí 18 900 Kč. Je tedy zřejmé, že spoluúčast zaměstnavatelů na mzdových nákladech vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se postupně zvyšuje,“ stojí v důvodové zprávě návrhu nařízení vlády.

MPSV chce přijetím nařízení zmírnit ekonomické problémy zaměstnavatelů, které vznikají v souvislosti s růstem minimální mzdy, a tedy i růstem nákladů na tyto zaměstnance.

Podle autorů návrhu je tedy namístě poskytnout zaměstnavatelům adekvátní podporu tak, aby bylo zachováno pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. O návrhu bude v nejbližších dnech jednat vláda. S jeho účinností se počítá od 1. dubna 2024, tedy v den, kdy zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek za 1. čtvrtletí.


Čtěte také:

Jak mohou na dani z příjmů ušetřit držitelé průkazu ZTP/P?

Přehled dávek pro osoby se zdravotním postižením

Konsolidační balíček změnil pravidla zaměstnaneckých sociálních fondů

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY