Jak mohou na dani z příjmů ušetřit držitelé průkazu ZTP/P?

24.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Jste držitelem průkazu ZTP/P a budete letos řešit daňové přiznání? Máte díky průkazu nárok na nějakou daňovou slevu nebo daňové zvýhodnění?

O daňových slevách, odečitatelných položkách a daňových zvýhodněních pojednává zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dlouhodobě nemocná nebo zdravotně postižená osoba má nárok na daňové úlevy v podobě slevy na držitele průkazu ZTP/P. Dále má poplatník nárok na slevu, i pokud je držitelem průkazu ZTP/P jeho manžel nebo manželka. Další slevu si mohou od vypočtené daně z příjmů odečíst ty osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod.

Daňová sleva na držitele průkazu ZTP/P

Poplatník, který se přiznává k dani z příjmů prostřednictvím daňového přiznání, má nárok na slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně. Pokud je zaměstnancem, slevu na dani čerpá každý měsíc ve výši 1 345 Kč v čisté mzdě. Je však nutné doložit nárok, čili průkaz ZTP/P.

Tip: Nezapomeňte na daňovou slevu na poplatníka

Sleva na manželku s průkazem ZTP/P

Poplatník si může v daních uplatnit i tzv. slevu na manžela nebo manželku za předpokladu, že jeho druhá polovička neměla za zdaňovací období vlastní příjmy přesahující částku 68 000 Kč. Sleva, kterou lze uplatnit pouze jednou ročně, a to v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání, činí 24 840 Kč a nelze ji uplatnit na osobu, se kterou nejste v manželském svazku. Pokud by pak byl manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobuje na 49 680 Kč.

Sleva na dani na ZTP/P, invaliditu, zdravotně postižené dítě

Zdroj: Shutterstock

 

Daňové zvýhodnění na děti se ZTP/P

Sleva na držitele průkazu ZTP/P platí i u dětí, a to v rámci daňového zvýhodnění, díky kterému vám může vzniknout nárok na daňový bonus. Stejně jako v případě slevy na manželku se i zde částka daňového zvýhodnění zdvojnásobuje, jestliže dítě získalo nárok na průkaz ZTP/P.

Daňové zvýhodnění na děti

Počet dětí

Bez ZTP/P roční

Se ZTP/P roční

Bez ZTP/P měsíční

Se ZTP/P měsíční

Na první dítě

15 204,00 Kč

30 408,00 Kč

1 267,00 Kč

2 534,00 Kč

Na druhé dítě

19 404,00 Kč

38 808,00 Kč

1 617,00 Kč

3 234,00 Kč

Na třetí a další děti

24 204,00 Kč

48 408,00 Kč

2 017,00 Kč

4 034,00 Kč

Zákon pak nikde nestanovuje, že pokud je vaše první dítě s průkazem ZTP/P, musíte jej uvést v daňovém přiznání jako první. Z hlediska daňové úspory a nároku na daňový bonus se vždy vyplácí uvádět dítě s průkazem ZTP/P jako poslední, aby poplatník získal co nejvíce peněz.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Na slevu a tím pádem i nižší vyměřenou daň z příjmů fyzických osob mají nárok i osoby, kterým byl přiznán nárok na invalidní důchod. Zde se však sleva ruší závisle na stupni získané invalidity.

  • Základní sleva na invaliditu – platí pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod prvního nebo druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro tyto stupně z důvodu souběhu nároku výplaty invalidního a starobního důchodu. Roční daňová sleva činí 2 520 Kč, měsíčně pak 210 Kč.
  • Rozšířená sleva na invaliditu – týká se těch poplatníků, kterým byl přiznán invalidní důchod třetího stupně (dřivé plný invalidní důchod), i těch, kterým nárok zanikl z důvodu souběhu výplaty invalidního a starobního důchodu. Celková roční sleva činí 5 040 Kč, měsíčně pak 420 Kč.

Zde je nutno zdůraznit, že nárok na slevu na invaliditu má i osoba, která není držitelem průkazu ZTP/P a obráceně. Pokud je pak poplatník držitelem průkazu a zároveň v invalidním důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně, má samozřejmě nárok na obě slevy na dani.

Jaké ještě máme slevy na dani?

Další daňové slevy, které jsme nevyjmenovali a které snižují vypočtenou daň z příjmu, jsou:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ