Podnikající invalidní důchodci a daně za rok 2020

19.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Přiznání invalidního důchodu neznamená, že člověk nemůže být již výdělečně aktivní. Pro invalidní důchodce je z mnoha důvodů výhodné, když během pobírání invalidního důchodu vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Co je dobré vědět o daňových záležitostech?

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti jsou invalidní důchodci omezeni svým zdravotním stavem, nikoliv výší příjmů. Vykonávaná samostatná výdělečná činnost v invalidním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považována za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což přináší při nižším zisku výhody, neboť sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2020 byl limitem hrubý zisk 83 603 Kč a pro rok 2021 se tento limit zvyšuje na 85 058 Kč.

Pro OSVČ v invalidním důchodu tak platí:

  • vykonávají vedlejší samostatně výdělečnou činnost,
  • zdravotní pojištění platí ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí dodržovat minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění,
  • sociální pojištění odvádí až po dosažení limitu hrubého zisku,
  • v daňovém přiznání uplatní slevu na invaliditu,
  • a můžou uplatnit všechny další slevy a nezdanitelné části základu daně, na které prokážou nárok.

Invalidní důchod I. a II. stupně a výdělek

Doba pobírání invalidního důchodu I. stupně a II. stupně nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. S ohledem na výpočet starobního důchodu je tedy pro příjemce invalidního důchodu I. stupně a II. stupně vhodné mít příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu III. stupně patří mezi náhradní dobu pojištění.

Daňové slevy a daňové odpočty

Invalidní důchodci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost v daňovém přiznání uplatní vždy základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Dále uplatní daňovou slevu na invaliditu. Za každý měsíc pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně činí daňová sleva na invaliditu 210 Kč a za každý měsíc pobírání invalidního důchodu III. stupně potom 420 Kč.

Dále mají podnikající invalidní důchodci při splnění zákonných podmínek nárok na stejné daňové odpočty (např. odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, odpočet životního pojištění) a daňových slev (např. na manžela-manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč, daňové zvýhodnění na děti, školkovné) jako ostatní daňoví poplatníci.

Invalidní důchod a daňové přiznání

(foto: Shutterstock)

Praktický příklad: Invalidní důchod a daně

Panu Novákovi byl v roce 2017 přiznán invalidní důchod I. stupně. Několik měsíců pobíral pan Novák pouze invalidní důchod, neboť v zaměstnání skončil. Od ledna 2020 začal pan Novák vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pan Novák si měsíčně spoří na doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč, za rok 2020 uplatní maximální daňový odpočet 24 000 Kč (hodnotí se vklady nad 12 000 Kč). Za rok 2020 dosáhl hrubého zisku 294 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Jaké zaplatí za rok 2020 daně?

 

Text

Částka

Hrubý zisk

294 000 Kč

Odpočet doplňkového penzijního spoření

24 000 Kč

Daňový základ

270 000 Kč (294 000 – 24 000)

Daň z příjmu

40 500 Kč (270 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na invaliditu

2 520 Kč

Daň z příjmu za rok 2020 po slevách

13 140 Kč (40 500 – 24 840 – 2 520)

Vyměřovací základ

147 000 Kč (294 000 x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2020

(19 845 Kč (147 000 x 13,5 %) - 9 924 Kč)

Sociální pojištění za rok 2020

(42 924 Kč (147 000 x 29,2 %) - 6 108 Kč)

Podnikající invalidní důchodci nejsou daňově osvobozeni. Pan Novák zaplatí tedy z dosaženého zisku ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmu, zdravotní pojištění i sociální pojištění. Skutečný vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění je nižší než minimální vyměřovací základ, přesto se zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu, neboť pan Novák vykonává při pobírání invalidního důchodu vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk je vyšší než limit pro osvobození pro placení sociálního pojištění, proto pan Novák platí i sociální pojištění. Protože pan Novák platí z dosaženého hrubého zisku sociální pojištění, tak se mu dané období započítává do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu, což je pozitivní.
V roce 2020 došlo k prominutí sociálního a zdravotního pojištění za březen až září, v případě pana Nováka se jedná o 6 108 Kč u sociálního pojištění a o 9 924 Kč u zdravotního pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 28 krát

Články ze sekce: DANĚ