Stát omezí příspěvky na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, firmy podporu zneužívaly

23.01.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením? Příspěvky mají dle novely zákona projít výraznými změnami. Podívejte se s námi, co vás čeká.

Na začátku prosince 2023 byla do meziresortního připomínkového řízení zaslána novela zákona o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Novela řeší problémy s účelovým využíváním příspěvku na podporu zaměstnávání těchto osob na chráněném pracovním trhu. Jejím dalším cílem je také zlepšit podmínky pro přechod na klasický pracovní trh.

Co je chráněný pracovní trh?

Na chráněném trhu práce se nacházejí ti zaměstnavatelé a firmy, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Zároveň s nimi také musí mít Úřad práce písemnou dohodu o jejich uznání.

Takový zaměstnavatel je oprávněn využívat výhody, které jsou určeny pro tento typ zaměstnavatelů. Předně jde o možnost poskytování tzv. náhradního plnění v rámci povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále jim také vzniká nárok na čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání takových osob.

Čtěte také: Jak mohou na dani z příjmů ušetřit držitelé průkazu ZTP/P?

Jak vysoký je měsíční příspěvek

Zaměstnavatelům lidí se zdravotním znevýhodněním, konkrétně osob uznaným invalidními v 1., 2., či 3. stupni, na chráněném trhu práce, je v současnosti poskytován měsíční příspěvek skládající se ze tří složek:

  • Paušální složka příspěvku činí 1000 Kč,
  • mzdová složka odpovídající 75 % mzdy zaměstnance a dosahující až 14 200 Kč,
  • navýšení příspěvku o další náklady.

TIP: Slevy na volání a internet pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zdroj: Depositphotos

 

K čemu slouží navýšení o další náklady?

Mezi další náklady můžeme zahrnout náklady na pracovní asistenty a dopravu. Celková výše příspěvku však nesmí přesáhnout 15 200 Kč. Výše úvazku nemá vliv na navýšení příspěvku o další náklady, což znamená, že nezáleží na tom, jestli má zaměstnanec plný úvazek, nebo 0,1 úvazku.

TIP: Přehled dávek pro osoby se zdravotním postižením

Co přináší novela v oblasti navýšení příspěvku?

Novela zákona o zaměstnanosti má v oblasti chráněného pracovního trhu přinést strop pro zvýšení příspěvku na další provozní náklady. Dosud maximální strop neexistuje, a nově by tedy měl být vztažen k částce mzdového příspěvku na všechny zaměstnance. Činit bude 0,8násobek čtvrtletní částky mzdového příspěvku. Společně s tím by ale také mělo dojít k rozšíření dalších uznatelných nákladů.

Důvodem k tomu je, že aktuální stav podle informací Ministerstva práce a sociálních věcí akorát motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením s minimální mzdou a minimálními úvazky. Dále také praxe ukázala, že jako pracovní asistenty zaměstnavatelé často uvádějí své rodinné příslušníky a uplatňují až neúměrně vysoké výdaje na dopravu osob s tím, že firma, která zajišťuje dopravu, je se zaměstnavatelem majetkově propojena.

Z návrhu novely zákona o zaměstnanosti pak jasně vyplynulo, že další náklady, které souvisejí se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, už nebudou vyšší než samotný výdělek těchto osob.

Zruší se příspěvek na osoby se zdravotním znevýhodněním?

V rámci komplexních opatření směřujících k podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na volném trhu práce se navrhuje zrušit příspěvek zaměstnavateli na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním na chráněném trhu práce. Výše tohoto příspěvku dnes může činit až 6000 Kč měsíčně.

Zdroj: MPSV

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 29 krát

Články ze sekce: DANĚ