Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Od ledna 2014 dochází ke změně podmínek, za kterých se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2014 bude možné průkaz přiznat pouze na základě podání žádosti, bude probíhat samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude již navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace jak tomu bylo v letech 2012-2013.  
Průkaz osoby se zdravotním postižením může získat osoba starší jednoho roku s tělesným nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pokud omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně poruch autistického spektra.

Druhy průkazů

Průkaz TP náleží osobám se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.
Středně těžkým funkčním postižením orientace je stav, kdy je osoba schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Průkaz ZTP náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
Těžkým funkčním postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze seznačnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.
Těžkým funkčním postižením orientace je stav, kdy je osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí
a v exteriéru má značné obtíže.

Průkaz ZTP/P náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.
Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti je stav, kdy je osoba schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.
Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace je stav, kdy osoba  není schopna samostatné orientace v exteriéru.


Získání průkazu

Žadatel o průkaz osoby se zdravotním postižením je povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu a předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů. A dále poskytnout součinnost potřebnou pro vypracování posudku, na základě kterého je průkaz přiznávám. 

V současné době zákon umožňuje dva způsoby získání průkazu osoby se zdrovotním postižením:

  • automatické vydání v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či přspěvku na mobilitu a
  • samostatné, tj. vydání není vázáno na přiznání těchto příspěvků.  

Druhy průkazů

Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).
Průkaz ZTP
náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Průkaz ZTP/P
náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, tj. i osoba ve stupni závislosti I nebo II.

Z výše uvedeného vyplývá, že neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace znamená (až na výjimku zletilých osob s úplnou nebo praktickou hluchotou) průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má.

-->

Nárok osoby s průkazem osoby se zdravotním postižení

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:
  • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

  • nároky dle průkazu TP a dále
  •  bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  •  slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

  • nároky dle průkazu TP a ZTP a dále
  • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem),
  • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
Další nároky držitelů průkazu osob se zdravotním postižením upravují další právní předpisy např. zákon o daních z příjmů (slevy na dani), zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích (bezplatné používání dálnic) či zákon o dani z nemovitých věcí.

Nenárokové benefity

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Průkaz OZP vydaný do konce roku 2011
Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Průkaz OZP jako S-karta
Karta sociálních systémů (tzv. S-karta) byla vydávána po 1. 1. 2012 příjemcům různých dávek a osobám se zdravotním postižením sloužila také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Datem 1. 11. 2013 však nabyl účinnosti zákon, kterým byla karta sociálních systémů zrušena.
Pokud máte S-karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, bude platit po dobu, která je na této kartě vyznačena, nejdéle do 31.12.2015.

U obou případů budete kontaktováni Úřadem práce před uplynutím doby platnosti (nejdéle do 31.12.2015) pro získání Průkazu OZP dle legislativy od ledna 2014.

Související aktuality

5 vlastností předdůchodu, které byste měli znát

21.05.2018  |  Petr Gola

Čerpat předdůchod mohou občané mající dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření,…

Fungující rodina je jedním z předpokladů pro úspěšné…

31.05.2017  |  Redakce

Podnikání a rodina. Pro byznysmena často dvě základní věci, kolem kterých se točí jeho život. Ovšem zatímco život firmy si pro sebe krade celý…

Interim manažer pomůže předat podnik, najde nové trhy i…

22.02.2017  |  Redakce

Přijde, splní konkrétní zadání, a zase odejde. Tak se dá jednou větou shrnout poslání takzvaného interim manažera. Tyto profesionály, zpravidla s…
Zobrazit další související aktuality
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah