Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Co předchází získání příspěvku na péči?

Nároku na příspěvek na péči a jeho výplatě, předchází poměrně složitá procedura. Žadatel o příspěvek musí dodržet některé povinnosti, respektive podrobit se některým procedurám.


Žádost o příspěvek na péči

V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat. Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce. V případě, že žadatel není schopen sám žádost podat a zástupce nemá, řízení o příspěvku se zahajuje z moci úřední.


Posouzení stupně závislosti

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Pro tento účel provádí sociální pracovník, sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí. Žadatel je povinen podrobit se tomuto sociálnímu šetření. Účelem sociálního šetření je objektivně zjistit životní podmínky žadatele a jeho schopnost samostatného života v místě, kde žije.

Po provedení sociálního šetření krajská pobočka Úřadu práce zasílá na OSSZ žádost o posouzení stupně závislosti. Při posuzování stupně závislosti vychází OSSZ vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby v 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života:

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Stupně závislosti

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 • stupni I (lehká závislost), pokud nezvládá
- tři základní životní potřeby (do 18 let),
- tři nebo čtyři základní životní potřeby (nad 18 let),
 • stupni II (středně těžká závislost), pokud nezvládá
- čtyři nebo pět základních životních potřeb (do 18 let), 
- pět nebo šest základních životních potřeb (nad 18 let), 
 • stupni III (těžká závislost), pokud nezvládá
- šest nebo sedm základních životních potřeb (do 18 let),
- sedm nebo osm základních životních potřeb (nad 18 let), 
 • stupni IV (úplná závislost), pokud nezvládá
- osm nebo devět základních životních potřeb (do 18 let),
- devět nebo deset základních životních potřeb (nad 18 let),

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné krajské pobočce Úřadu práce posudek s uvedením základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat, a také zda jde o osobu s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti orientace. Toto posouzení je součástí rozhodnutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrží žadatel.

Související aktuality

Do důchodu brzy? Co takhle ve 30 letech?

15.05.2017  |  Hana Bartušková

V českém systému je nejobvyklejší odejít do důchodu v šedesáti a ještě později. Celý život pracujeme,…

Interim manažer pomůže předat podnik, najde nové trhy i…

22.02.2017  |  Redakce

Přijde, splní konkrétní zadání, a zase odejde. Tak se dá jednou větou shrnout poslání takzvaného interim manažera. Tyto profesionály, zpravidla s…

Jak si udržet kvalitní zaměstnance?

30.01.2017  |  Redakce

Fluktuace zaměstnanců je jedním z největších problémů, jimž musejí malé a střední podniky čelit. Najít adekvátní náhradu a zaškolit ji do běhu firmy,…
Zobrazit další související aktuality
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy