Sociální péče

Služby sociální péče můžeme zařadit mezi specializované činnosti, které pomáhají člověku vyřešit nepříznivou životní situaci. Blíže je pak specifikuje Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb, který jasně definuje, kdo může tyto služby využít a za jakých podmínek.

Sociální služby můžou mít formu terénní (za osobou dojíždí pracovníci centra nebo zařízení sociálních služeb), ambulantní (osoba sama dochází do centra nebo zařízení sociálních služeb) a pobytovou (osoba je v centru nebo zařízení ubytovaná).

Jaké máme druhy sociální péče?

  • Sociální poradenství – slouží k poskytnutí informací o řešení životní situace.
  • Služby sociální péče – slouží k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti daným osobám (např. pečovatelská služba).
  • Služby sociální prevence – zaměřují se především na negativní jevy, jako je drogová závislost, gamblerství, kriminalita apod. (např. telefonická krizová pomoc)

Cena za sociální služby

Mnoho sociálních služeb je poskytováno bez úhrady. Jako příklad zde můžeme zmínit sociální poradenství, krizovou pomoc anebo terénní programy, které jsou zcela bezplatné. U placených služeb je výše úhrady regulována vyhláškou ministerstva tak, aby byla finančně dostupná pro všechny případné uživatele. Na služby sociální péče pak lze využít příspěvek na péči.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen osobám, které se na základě nepříznivého zdravotního stavu nacházejí v některém ze stupňů závislosti na pomoci jiné osoby. Důležité je však zmínit, že příspěvek není určen dětem mladším 1 roku. Získané finanční prostředky pak lze využít pouze a výlučně na úhradu využitých služeb sociální péče a dále také na výdaje, které vznikly pečující osobě.

Pokud splňujete podmínky nároku na příspěvek na péči, můžete si o něj zažádat na pobočce úřadu práce, který spadá pod místo vašeho trvalého pobytu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 1 krát


Související články: