Majitelé bytů, kteří pronajmou byt zranitelné osobě, získají garanci zaplaceného nájemného od státu

17.06.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Majitelé bytů, kteří vezmou do pronájmu zranitelné osoby, získají garanci nájmu od státu. Zrychlí se také proces vystěhování neplatících nájemníků.

Vláda v minulém týdnu schválila zákon o podpoře bydlení, který má řešit prohlubující se bytovou krizi. Novela má především podpořit zranitelné skupiny osob, jako jsou například senioři, samoživitelé, rodiny s dětmi, zdravotně hendikepovaní apod. tak, aby neskončily v ubytovnách, azylových domech či v nejhorších případech na ulici. V současné situaci, kdy se nepříznivě vyvíjejí ceny nemovitostí, nájmů a energií, se bytová krize urychluje. A to i přes to, že je veřejnost stále více informována o možnostech dávek v oblasti bydlení (příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení).

Zdroj: Depositphotos

Do 10 let po účinnosti zákona by mělo dojít ke snížení počtu obyvatel v bytové nouzi až o 30 %. Účinnost novely je navrhována od 1. července 2025, záleží však, zda do této doby návrh projde celým legislativním procesem.

„Kontaktní místa pro bydlení nebo garance pro soukromé pronajímatele už roky fungují například v Plzni, Ostravě a řadě dalších měst. Velké samosprávy je čím dál častěji zřizují a nabízejí samy zkrátka proto, že to dlouhodobě má dobré výsledky. Zákon o podpoře bydlení je šance, jak tyto nástroje zpřístupnit lidem plošně po celé ČR,“ uvádí v tiskové zprávě Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Vznik poradenských center v obcích

Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností mají vzniknout kontaktní centra, která budou spravovat evidenci osob v bytové nouzi. V evidenci se také bude nacházet seznam dostupných bytů, které jsou vhodné pro tyto osoby. Klienti kontaktních center získají přístup k bytovému poradenství (např. o možnostech čerpat dávky) a podporu pro řešení jejich aktuální situace s ohledem na bytové možnosti v dané lokalitě. Celkově by mělo jít asi o 200 poradenských center.

Současně tato centra budou spolupracovat i s pobočkami Úřadu práce, kde klienti mohou získat mimořádnou okamžitou pomoc na uhrazení kauce na byt.

 

V případě, že klientovi nepomůže poradenství, může v kontaktním centru zažádat o zařazení do evidence k získání tzv. podpůrného opatření (vhodného bydlení). O žádosti pak rozhodne kontaktní centrum. To pak může zájemci vyhledat bydlení s garancí nájmu pro majitele bytu nebo podporované obecní bydlení. 

Tip: Kdy lze odpojit služby a přerušit jejich dodávku do bytu tomu, kdo za ně neplatí

Za neplatící nájemníky uhradí majitelům nájem stát

Novela zákona zavádí ručení pro majitele bytů, kteří se rozhodnou byt pronajmout rizikové osobě (domácnosti). V takovém případě jim stát bude ručit po určitou dobu za úhradu nájemného v případě, kdy daná osoba nájem neplatí. Ručení se má vztahovat rovněž i na vzniklé škody v bytě. Pronajímatelům tak vznikne jistota peněz i v případě neuhrazeného nájmu od nájemce.

Návrh rovněž počítá se systémem kompenzací pro obce, které se rozhodnou pronajímat své obecní byty osobám v bytové nouzi. Obce si však samy mohou rozhodnout, zda své byty nabídnou do tohoto systému. Povinně však povedou poradenské centrum pro řešení bytové krize.

„MMR s ohledem na vlastní průzkumy mezi pronajímateli očekává, že se ročně do systému zapojí až tři tisíce bytů. Zájem dříve vyjádřilo 34 % dotázaných obcí a 50 % dotázaných soukromých majitelů,“ uvádí předpoklad zájmu tisková zpráva MMR.

Vyzkoušejte kalkulačku příspěvku na bydlení pro rok 2024

 

Podpora udržení bydlení formou asistence

Dalším podpůrným opatřením se má stát tzv. asistence v bydlení, kterou mají vykonávat převážně sociální pracovníci v soukromých i obecních bytech. Úkolem této služby bude pomáhat ohroženým rodinám s udržením bydlení.

Tip: Co se stane, když budeme muset uzavírat nájemní smlouvy na 3 roky?

Rychlejší vystěhování neplatících nájemníků

V souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení byl rovněž schválen pozměňovací návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který umožní rychlejší vystěhování neplatících nájemníků tzv. rozkazem k vyklizení. V současné době je velmi obtížné dostat neplatícího nájemníka z bytu a toto schválené opatření má umožnit rychlejší soudní řízení.

Pronajímatelé tak získají vyšší podporu od státu v situaci, kdy bývalý nájemce neoprávněně užívá byt nebo dům. 


Čtěte také:

Jak se zbavit neodbytného nájemníka, který se odmítá vystěhovat?

Mohou o příspěvek na bydlení žádat také klienti domovů pro seniory a podobných zařízení?

 

Zdroj: YouTube.com / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ