Kalkulačka příspěvku na bydlení 2024

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny.

V příspěvku na bydlení již během roku 2022 došlo ke změnám výše normativních nákladů. Od roku 2023  dochází k dalším změnám:

  • Výsledná měsíční výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (Do konce roku 2022 byl tento koeficient pro Prahu 0,35, nově i zde je koeficient 0,30).
  • Mění členění obcí podle velikostí - nově jsou již jen tři kategorie (Praha a Brno; obce s alespoň 70 tis. obyvatel a obce do  69 999 obyvatel)
  • Normativní náklady dle výše uvedeného členění obcí jsou pro nájemné bydlení, naopak u vlastního a družstevního bydlení jsou normativní náklady v celé republice stejné bez ohledu na velikost obce.
  • Dochází také ke stanovení shodných normativních nákladů pro jednu nebo dvě osoby v domácnosti (pro jednočlennou domácnost došlo tímto sloučením ke zvýšení normativních nákladů).
  • Nově se za rozhodný příjem  pro výpočet příspěvku na bydlení vždy vychází ze skutečného příjmu (není již za rozhodný příjem považována výše životního minima pokud by byla vyšší než skutečný příjem).

V předchozích letech se k normativním nákladům ještě připočítávalo navýšení. Toto navýšení novela zákona o státní sociální podpoře od roku 2024 ruší.

Čtěte o příspěvku na bydlení

Co vše a v jaké výši patří do nákladů na bydlení?

Do kalkulačky příspěvku na bydlení se zadává průměrná měsíční výše měsíčních nákladů za předcházející kalendářní čtvrtletí. 
Do položky Náklady na bydlení uveďte součet nákladů za nájemné, kde v případě vlastnického a družstevního bydlení uveďte srovnatelné náklady dané zákonem ve výši dle počtu osob  (3 571 Kč u jedné nebo dvou osob v rodině, 4 669 Kč u tří osob a 5 632 Kč u čtyř a více osob), za plyn, elektřinu, dálkové vytápění, v případě topení pevnými palivy uveďte výši normativních nákladů dle počtu osob (1 843 Kč u jedné nebo dvou osob, 2 411 Kč u tří osob, 2 979 Kč u čtyř a více osob), dodávku vody a odvádění odpadních vod včetně odvozu a čištění jímek, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě, odvoz komunálního odpadu atd.

 

Kalkulačka příspěvku na bydlení vám po zadání počtu členů domácnosti, nákladů na bydlení, čistého příjmu domácnosti a velikosti obce vypočte výši příspěvku na bydlení 2024
 

Normativní náklady 2024, 2023

Výše částek normativních nákladů - Nájemní bydlení

  Měsíční náklady na bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 14197 13737
tři 19212 15900 15299
čtyři a více 23195 19202 18477

Výše částek normativních nákladů - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 8932
tři 11161
čtyři a více 13568

Navýšení normativních nákladů je od roku 2024 zrušeno.

 

Navýšení normativních nákladů 2023

Navýšení částek normativních nákladů (nájemní bydlení) 

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 1400
tři 1600
čtyři a více 1800

Navýšení částek normativních nákladů (družstevní a vlastní bydlení) 

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 2000
tři 2400
čtyři a více 2800

 

Normativní náklady od 1. 10. 2022 - včetně navýšení

Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - Nájemní bydlení

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

14 621

12 771

12 435

11 429

11 246

dvě

18 129

15 597

15 137

13 761

13 510

tři

20 812

17 500

16 899

15 099

14 771

čtyři a více

24 995

21 002

20 277

18 106

17 711

 
Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

8 732

8 732

8 732

8 732

8 732

dvě

10 932

10 932

10 932

10 932

10 932

tři

13 561

13 561

13 561

13 561

13 561

čtyři a více

16 368

16 368

16 368

16 368

16 368

Časté otázky

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba využívající byt na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro rok 2022 a 2023 také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveňtěchto 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Jsou stanoveny z nájemného, u vlastníků (družstevníků) pak tomu srovnatelných nákladů a cen služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 339 krát


Související články: