Začíná platit zvýšení příspěvku na péči, pro někoho skoro o osm tisíc korun

01.07.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud jste vy nebo váš blízký poživatelem příspěvku na péči a ještě pořád to nevíte, od dnešního dne začíná platit jeho zvýšení. Pro koho a o kolik?

O příspěvku na péči pojednává zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jehož novela prošla celým legislativním procesem, a byla tedy zanesena do sbírky zákonů.

Díky tomu tak dochází k výraznému navýšení příspěvku na péči a navíc zavedení stupně IV+. Valorizace této sociální dávky se však nebude týkat všech, kdo mají na příspěvek nárok. 

Zdroj: Depositphotos

Mezi stupně závislosti přibyl další

Dosud se příspěvky rozdělovaly podle čtyř stupňů závislosti:

  • lehká závislost – stupeň I,
  • středně těžká závislost – stupeň II,
  • těžká závislost – stupeň III,
  • úplná závislost – stupeň IV.

O stupni závislosti se rozhoduje na základě sociálního šetření a posudku lékaře z Institutu posuzování zdravotního stavu. Rozhodující je především to, jak moc žadatelův zdravotní stav umožňuje zvládání základních životních potřeb a běžných úkonů, jako je např. tělesná hygiena, mobilita, péče o domácnost, oblékání, komunikace apod. Bližší vymezení těchto schopností a způsob jejich hodnocení stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb.

Čím vyšší stupeň závislosti, tím samozřejmě vyšší příspěvek na péči. Částky se dále liší podle toho, zda se jedná o dítě, nebo dospělou osobu, které jsou závislé na pomoci jiných.

Do stupně IV jsou pak zahrnuty všechny osoby, které jsou úplně závislé na pomoci jiné osoby. Nový stupeň IV+ se od IV liší pouze v jediném ohledu – závislým osobám je celodenní péče na základě jejich úplné závislosti poskytována mimo pobytové sociální služby. To tedy znamená, že je jim péče poskytována doma.

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí z února letošního roku udává, že do stupně IV+ bude zahrnuto asi 4700 dětí a 26 000 dospělých.

Čtěte také: Do konce června je příspěvek na péči nejvýše 19 200 Kč, od července až 27 000 Kč

 

Nové částky příspěvku na péči u dětí

Závislost

Výše příspěvku do 30. 6. 2024

Výše příspěvku od 1. 7. 2024

Růst o

Stupeň I

3300 Kč

3300 Kč

0 Kč

Stupeň II

6600 Kč

7400 Kč

800 Kč

Stupeň III

13 900 Kč

16 100 Kč

2200 Kč

Stupeň IV

19 200 Kč

23 000 Kč

3800 Kč

Stupeň IV+

19 200 Kč

27 000 Kč

7800 Kč

Z tabulky jasně vyplývá, že komu se příspěvek nijak nezvedne, jsou děti s lehkou závislostí, čili ve stupni I. Nejvíce naopak dostanou přidáno děti s úplnou závislostí na pomoci jiné osoby v novém stupni IV+, čili které jsou navíc v domácí péči.

Čtěte také: Absolvent základní školy nezůstává vždy státním pojištěncem. Kdy se za děti musí platit zdravotní pojištění?

Valorizace příspěvku na péči u dospělých osob

Závislost

Výše příspěvku do 30. 6. 2024

Výše příspěvku od 1. 7. 2024

Růst o

Stupeň I

880 Kč

880 Kč

0 Kč

Stupeň II

4400 Kč

4900 Kč

500 Kč

Stupeň III

12 800 Kč

14 800 Kč

2000 Kč

Stupeň IV

19 200 Kč

23 000 Kč

3800 Kč

Stupeň IV+

19 200 Kč

27 000 Kč

7800 Kč

Stejně jako v předchozím případě si ani dospělé osoby se stupněm závislosti I od dnešního dne nijak nepolepší. Finančně na tom budou nově nejlépe stejně jako v předchozím případě dospělí ve stupni závislosti IV+. Jde tedy o ty, kteří jsou úplně závislí na pomoci jiné osoby, ale nachází se v domácí péči, nikoliv v pobytovém sociálním nebo zdravotnickém zařízení.

Čtěte také: Kdo nebude muset pracovat, a přesto dosáhne na novou superdávku od státu?

Příspěvek na péči nemá být kompenzace za závislost

Byť to tak může zprvu vypadat, příspěvek na péči nemá sloužit jako jakási kompenzace za zdravotní postižení a závislost na pomoci jiné osoby s tím spojenou. Tato sociální dávka je předně určena především na úhradu pomoci, kterou poskytují osoba blízká nebo asistent sociální péče. Dále ještě může sloužit i na úhradu služeb spojených s dětským domovem, zařízením hospicového typu apod. Dávka je vyplácena příslušnou pobočkou Úřadu práce České republiky.

TIP: Žádost o příspěvek na péči ke stažení

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Zdroj:YouTube.com / Úřad práce ČR

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY