Formulář žádosti o příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou mají možnost získat vážně nemocní a nemohoucí lidé, jenž kvůli vážnému zdravotnímu stavu či vysokému věku nezvládají své základní životní potřeby bez asistence. Pro přiznání dávky je nutné to, jestli nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo se během následujícího roku nedá očekávat jeho zlepšení.

Příspěvek na péči - žádost

Abyste mohly pobírat příspěvek na péči, tak naprostým základem je podání žádosti o příspěvek na péči, kde musíte uvést vaše identifikační údaje, údaje o vašem ošetřujícím lékaři a způsob výplaty dávek. K žádosti se přikládají průkazy totožnosti pro všechny uvedené osoby, jestli vážně nemocný či nemohoucí nevlastní občanský průkaz, tak je nutno doložit jeho totožnost rodným listem (například u malých dětí). Dále je nutné doložit Oznámení o poskytovateli pomoci.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která potřebuje asistenci při činnostech z desítky základních životních potřeb. O stupni závislosti rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení.

V každé z desítky životních potřeb je zahrnuto několik úkonů, a jestliže dotyčná osoba potřebuje asistenci alespoň u jednoho z těchto úkonů, tak se tato životní potřeba bere jako nezvládnutá. Na základě počtu nezvládnutých potřeb se následně stanoví stupeň závislosti, dle kterého se následně určí výše měsíčního příspěvku.

10 životních potřeb, dle kterých se stanovuje nárok na příspěvek na péči:

 • Fyziologické potřeby
 • Hygiena
 • Komunikace
 • Mobilita
 • Oblékání a obouvání
 • Orientace
 • Osobní aktivity
 • Péče o domácnost
 • Péče o zdraví
 • Stravování

Jak a kde si žádat?

Žádost zašlete na úřad práce nebo ji můžete podat osobně přímo na úřadě práce.

Kdo dávku obdrží?

Dávku obdrží přímo nemocný či nemohoucí člověk, jenž si následně může hradit pečovatelskou službu nebo služby blízké osoby. V praxi to znamená, že peníze za péči obdrží rodinný příslušník, partner, přítel, asistenti sociální péči, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typ či registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Stupně závislosti

Celkem máme 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby:

 • lehkou závislost
 • středně těžkou závislost
 • těžkou závislost
 • úplnou závislost

Tyto závislosti se stanovují na základě počtu nezvládnutých životních potřeb.

Výše příspěvku na péči

Od dubna 2019 dochází ke změně výše příspěvku na péči. Příspěvek tak dosahuje od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně.

Stupeň závislosti

Děti do 18 let

Nezvládnuté životní potřeby Měsiční výše příspěvku

I. stupeň, lehká závislost

3

3 300 Kč

II. stupeň, středně těžká závislost

4 nebo 5

6 600 Kč

III. stupeň, těžká závislost

6 nebo 7

13 900 Kč / 9 900 Kč *

IV stupeň, úplná závislost

8 nebo 9

19 200 Kč / 13 200 Kč *

Stupeň závislosti

Osoby starší 18 let

Nezvládnuté životní potřeby Měsíční výše příspěvku

I. stupeň, lehká závislost

3 nebo 4

880 Kč

II. stupeň, středně těžká závislost

5 nebo 6

4 400 Kč

III. stupeň, těžká závislost

7 nebo 8

12 800 Kč / 8 800 Kč *

IV stupeň, úplná závislost

9 nebo 10

19200 Kč / 13 200 Kč *

* V případech, kdy pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytovéné ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), dětský domov, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, je příspěvek snížen.

Zdroj: MSPV


Žádost o příspěvek na péči

Název formuláře Stáhni
Žádost o příspěvek na péči
stáhnout
Oznámení o poskytovateli pomoci
stáhnout
Změna výše příspěvku na péči
stáhnout
Žádost o zvýšení příspěvku na péči
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 38 krát


Související články: