Kolik je v roce 2022 příspěvek na péči?

29.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte zdravotní problémy a jejich řešení vás stojí nemalé výdaje? Anebo se naopak staráte o nemohoucí osobu? V tom případě byste měli vědět, že některé výlohy můžete hradit příspěvkem na péči. Kdo má na něj ale nárok? A kolik činí v roce 2022?

Příspěvek na péči je druh sociální dávky, která náleží osobám, jež se na základě špatného zdravotního stavu ocitají v některém ze stupňů závislosti. O podmínkách nároku se poté přesněji hovoří v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči:

Jaké máme stupně závislosti?

Stupně závislosti máme 4. Jsou jimi lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost na pomoci jiné osoby, většinou se jedná o rodinného příslušníka či jiného blízkého. Jak vám již jistě došlo, definují míru soběstačnosti zdravotně postižené osoby v rámci běžného denního fungování v těchto oblastech:

  • fyziologické potřeby,
  • hygiena,
  • komunikace,
  • mobilita,
  • oblékání a obouvání,
  • orientace,
  • osobní aktivity,
  • péče o domácnost,
  • péče o zdraví,
  • stravování.

Příspěvek na péči 2022 - výše, nárok, stupně závislosti

Zdroj: Shutterstock

Závislým se v tomto případě stanete tehdy, pokud nezvládnete už 3 ze zmíněných úkonů. O stupni závislosti rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení na základě zdravotní dokumentace, kterou si vyžádá od obvodního anebo odborného lékaře, ke kterému zdravotně postižená či dlouhodobě nemocná osoba pravidelně dochází.

Tzv. sociálního šetření pro nárok na příspěvek na péči provede pracovník úřadu práce. To je možné provést v domácím prostředí, ale třeba i ve zdravotnickém zařízení. Během tohoto šetření bude pracovník ÚP sledovat, jaké z výše zmíněných oblastí dokáže daná osoba zvládnout sama a ke kterým potřebuje asistenci někoho jiného.

Žadatelem o příspěvek na péči nemusí být pouze občan ČR nebo osoba žijící na území ČR. Nárok se vztahuje i na ty, kterým byl v naší zemi udělen azyl, popř. zde mají povolení k trvalému pobytu anebo jsou občany jiného členského státu Evropské unie. Nesmí se ovšem jednat o dítě mladší 1 roku.

Výše příspěvku na péči v roce 2022

Stupeň závislosti

Děti do 18 let

Osoby starší 18 let

I. stupeň, lehká závislost

3 300 Kč

880 Kč

II. stupeň, středně těžká závislost

6 600 Kč

4 400 Kč

III. stupeň, těžká závislost

13 900 Kč, nebo 9 900 Kč

12 800 Kč, nebo 8 800 Kč

IV. stupeň, úplná závislost

19 200 Kč, nebo 13 200 Kč

19 200 Kč, nebo 13 200 Kč

U těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby se snížená sazba příspěvku na péči využije v případě, kdy zdravotně postižené osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, čili pokud je např. ubytována v domově pro seniory anebo pro osoby se zdravotním postižením.

Co lze hradit z příspěvku na péči?

Příspěvek sice plně náleží zdravotně postiženému ve stupni závislosti, ale přitom může sloužit jako jakási úhrada nákladů osobě, která se o postiženého stará. Dále jím ale samozřejmě může být hrazen osobní asistent anebo využití některé ze služeb sociální péče. Zmíněné způsoby využití příspěvku lze samozřejmě kombinovat dle uvážení. To, jak je s příspěvkem nakládáno, může kontrolovat úřad práce.

Kde zažádat o příspěvek na péči?

Zažádat si budete muset na pobočce úřadu práce ve svém městě. Žádost o příspěvek na péči si můžete stáhnout z internetu. Tak či tak ale tiskopis zcela jistě najdete na ÚP. Po odevzdání žádosti bude provedeno zmíněné sociální šetření. Na přesném termínu se dohodne žadatel s pracovníkem ÚP. O šetření si musí vést pracovník písemný záznam, který poté odešle posudkovému lékaři na OSSZ společně s žádostí o posudek o zdravotním stavu žadatele.

TIP: Formulář žádosti o příspěvek na péči

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku anebo udělení nižšího stupně závislosti se lze samozřejmě odvolat.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 234 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY