O kolik se v roce 2019 zvýší příspěvek na péči?

20.02.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte zdravotní problémy a jejich řešení vás stojí nemalé výdaje? V tom případě byste měli vědět, že některé výlohy můžete hradit příspěvkem na péči. Kdo má na něj ale nárok? A o kolik se v roce 2019 zvýší?

Příspěvek na péči je druh sociální dávky, která náleží osobám, jež se na základě špatného zdravotního stavu ocitají v některém ze stupňů závislosti. O podmínkách nároku se poté přesněji hovoří v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči:

Jaké máme stupně závislosti?

Stupně závislosti máme 4. Jsou jimi lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost na pomoci jiné osoby, většinou se jedná o rodinného příslušníka či jiného blízkého. Jak vám již jistě došlo, definují míru soběstačnosti zdravotně postižené osoby v rámci běžného denního fungování v těchto oblastech:

  • Fyziologické potřeby
  • Hygiena
  • Komunikace
  • Mobilita
  • Oblékání a obouvání
  • Orientace
  • Osobní aktivity
  • Péče o domácnost
  • Péče o zdraví
  • Stravování

Výše příspěvku na péči 2019 - nárok, kde zažádat

Zdroj: Shutterstock

Závislým se v tomto případě stanete tehdy, pokud nezvládnete už 3 ze zmíněných úkonů. O stupni závislosti rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení, který provede tzv. sociální šetření. To je možné provést v domácím prostředí, ale třeba i ve zdravotnickém zařízení. Během tohoto šetření bude posudkový lékař sledovat, jaké z výše zmíněných oblastí dokáže daná osoba zvládnout sama a ke kterým potřebuje asistenci někoho jiného.

Dalším měřítkem pro stanovení závislosti je samozřejmě i zdravotní dokumentace, kterou si posudkový lékař vyžádá od obvodního anebo odborného lékaře, ke kterému zdravotně postižená či dlouhodobě nemocná osoba pravidelně dochází.

Žadatelem o příspěvek na péči nemusí být pouze občan ČR nebo osoba žijící na území ČR. Nárok se vztahuje i na ty, kterým byl v naší zemi udělen azyl, popř. zde mají povolení k trvalému pobytu anebo jsou občany jiného členského státu Evropské unie. Nesmí se ovšem jednat o dítě mladší 1 roku.

Výše příspěvku na péči v roce 2018

Stupeň závislosti

Děti do 18 let

Osoby starší 18 let

I. stupeň, lehká závislost

3 300,00 Kč

880,00 Kč

II. stupeň, středně těžká závislost

6 600,00 Kč

4 400,00 Kč

III. stupeň, těžká závislost

9 900,00 Kč

8 800,00 Kč

IV stupeň, úplná závislost

13 200,00 Kč

13 200,00 Kč

Jsou navíc situace, kdy může být příspěvek na péči zvýšen až o 2000 Kč měsíčně. To ale pouze u těch posuzovaných osob, které mají nízký příjem, a dále u dětí ve věku 4 – 7 let, jestliže jsou závislé ve III. anebo IV. stupni. Maximální výše příspěvku na péči tedy v roce 2018 činila až 15 200 Kč měsíčně.

Co lze hradit z příspěvku na péči?

Příspěvek sice plně náleží zdravotně postiženému ve stupni závislosti, ale přitom může sloužit jako jakási úhrada nákladů osobě, která se o postiženého stará. Dále jím ale samozřejmě může být hrazen osobní asistent anebo využití některé ze služeb sociální péče. Zmíněné způsoby využití příspěvku lze samozřejmě kombinovat dle uvážení. To, jak je s příspěvkem nakládáno, může kontrolovat úřad práce.

Jak se zvýší příspěvek na péči v roce 2019?

Čísla v tabulce z minulého roku budou platit jen do března 2019. Novela týkající se zákona o sociálních službách, která se projednávala na podzim 2018, byla schválena. Navýšení proběhne ve dvou vlnách. Ta první začne platit už 1. dubna, kdy dojde k automatickému navýšení pro osoby ve IV. stupni závislosti, a to na 19 200 Kč, což bude o 6000 Kč více. Druhá vlna započne 1. července, díky čemuž se zvýši příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší na 12 800 Kč.

Kde zažádat o příspěvek na péči?

Zažádat si budete muset na pobočce úřadu práce ve svém městě. Žádost o příspěvek na péči si můžete stáhnout z internetu. Tak či tak ale tiskopis zcela jistě najdete na ÚP, který po odevzdání vaší žádosti uvědomí příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Ta provede zmíněné sociální šetření. Na základě toho, lékařských zpráv a vyšetření bude rozhodnuto o tom, zdali splňujete podmínky nároku na příspěvek, či nikoliv.

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku anebo udělení nižšího stupni závislosti se lze samozřejmě odvolat.

 

Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 20 krátPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.