Pracovní možnosti u invalidních důchodců

04.06.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte, zdali si můžete nějakým způsobem přivydělávat? Můžete, ale má to svá pravidla.

Invalidní důchod je v podstatě druh sociální dávky, kterou má pod sebou česká správa sociálního zabezpečení. Sloužit má jako jakési zajištění a kompenzace pro osoby, které jsou invalidní a z hlediska zdravotního stavu nemůžou v práci fungovat na plný výkon.


Typy invalidity a snížená pracovní schopnost

Rozlišujeme celkem tři druhy invalidity, z čehož každý vyjadřuje, o kolik danému poživateli důchodu klesla práceschopnost:

Invalidita prvního stupně

pokles o 35 % až 49 %

Invalidita druhého stupně

pokles o 50 % až 69 %

Invalidita třetího stupně

pokles o 70 % a více

Míru poklesu pracovních schopností a stupeň invalidity určuje posudkový lékař na OSSZ.

Invalidní důchod plný, částečný a zaměstnání, práce, podmínky

Zdroj: Shutterstock

 

Jak je to u invalidních důchodců se zdravotním pojištěním?

Osoby v invalidním důchodu jsou stejně jako ostatní důchodci pro účely platby zdravotního pojištění státními pojištěnci. To znamená, že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní odváděno i ze mzdy.

Pokud by pak práci vykonávaly u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, budou mít nárok na odpočet pojistného na zdravotní pojištění.

Invalidní důchod a sociální pojištění

Osoby v invalidním důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně nejsou v rámci dávky sociálně pojištěny. Invalidní důchod se pak do náhradní doby pojištění pro nárok na starobní důchod počítá, až když je pro invaliditu třetího stupně. Tato náhradní doba pojištění se však počítá jen z 80 %.


Čtěte také:


Jak omezené má invalidní důchodce pracovní možnosti?

Výši invalidního důchodu (nejčastěji ani pro invaliditu třetího stupně) nelze z hlediska výše příjmu srovnávat s výplatou ze zaměstnání. Invalidní důchod pro první a druhý stupeň nejčastěji činí jen pár tisíc měsíčně a i když se výše dávky každoročně zvyšuje, poživatel bez jakýchkoliv dalších příjmů nemá moc šancí vyžít. Právě kvůli tomu a nulovému sociálnímu pojištění pro osoby invalidní v prvním a druhém stupni je nejčastěji nutné zajistit další příjem.

Mají invalidní důchodci omezený výdělek nebo druh smlouvy?

Ne, nemají. Zákonem není výdělek invalidních důchodců nijak limitován, resp. nepřihlíží se k němu. To samé platí i pro druh pracovní smlouvy, na kterou si invalidní osoba přivydělává. U osob v prvním a druhém stupni je navíc vhodné volit takovou smlouvu, která zakládá účast na sociálním pojištění. Omezeni pak nejste ani v podnikání.

Vzhledem k tomu, že došlo k poklesu práceschopnosti a nezmizela tedy úplně, lze zbytek pracovního potenciálu využít. To platí i v případě třetího stupně.

Jak pracovat v invalidním důchodu?

Jedinou věcí, která vás bude při práci v invalidním důchodu omezovat, bude váš zdravotní stav. Bude třeba tedy volit zaměstnání přiměřené vaší nemoci, následkům úrazu, zdravotnímu postižení apod. Nejčastěji jde o zaměstnání, kde budou menší požadavky na tělesné, duševní a smyslové schopnosti na základě důvodu, kvůli kterému byla invalidita přiznána. To se dle ČSSZ může do praxe promítnout např. tím, že daná osoba vymění zaměstnání za méně náročné, popř. si zvolí kratší pracovní úvazek.

O tom, zda může invalidní důchodce vykonávat vybrané zaměstnání, navíc rozhoduje i poskytovatel pracovně-lékařských služeb v rámci zdravotní prohlídky.

Čtěte také: Na jaké slevy na dani mají nárok osoby v invalidním důchodu a držitelé průkazu ZTP/P

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 185 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY